Головна Право Шановні жителі Шацького району та гості краю!

Шановні жителі Шацького району та гості краю!

3101

В період літнього відпочинку громадян на території Ша­цького району частішають випадки крадіжок вело-, мото­транспорту, особистого майна громадян (мобільних телефонів, гаманців, коштовностей), в тому числі документів. Однією з головних причин такої ситуації є безвідповідальне ставлення громадян до власного майна та відсутність кон­тролю з боку батьків за особистим часом їхніх дітей. Тому Шацький РВ УМВС ще раз радить та по­пе­реджає: не залишайте такі кош­товні речі, як мобільні телефони, сумочки з документами, вело­сипеди, ску­тери, надувні човни та інше майно, без нагляду.

Особливо це стосується тих господарів, які на літній період беруть до себе на тимчасове проживання відпочиваючих. Такі люди часто користуються гостинністю і чинять крадіжки осо­бистого майна. Тому нага­дуємо господарям про необхідність проведення про­філак­тичних бесід з гостями, яких вони по­селяють. Також на­гадуємо про необхідність запису паспортних даних відпо­чи­ваючих (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) та по­переджаємо, що за допущення проживання в своєму бу­динку особи без паспорта або без реєстрації передбачена адмінвідповідальність у вигляді штрафу до трьох нео­податковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв’язку зі збільшенням кількості населення на те­ри­торії району в період літнього відпочинку ускладнюється мож­ливість піймати осіб, які, пред­ста­ви­вшись працівниками Пен­сійного фонду чи соціальних служб (най­частіше це особи жіно­чої статі, в т.ч. ромської на­­ці­ональності), шахрайським спо­собом заволодівають гро­шима пенсіонерів та довірливих гро­мадян. Про візити таких осіб та з інших пи­тань просимо звертатися в Шацький РВ УМВС за теле­фо­ном 2-00-42, 102 або безпосередньо до свого дільничного інспе­ктора міліції. На час літнього періоду до Шацького РВ УМВС бу­де прикомандировано працівників обласного управління МВС, в т.ч. працівників спец­підрозділу «Беркут».

Користуючись нагодою, інформую про можливість взят­тя приватних помешкань, помешкань юридичних установ під охо­рону Державної служби охорони при УМВС України у Во­лин­ській області з виведенням на пульт ДСО, що значно під­вищить вашу безпеку та безпеку вашого житла за відсутності господаря вдома.

Ігор ГУЛИК-ШАЧАНІН,

інспектор по роботі з населенням Шацького РВ УМВС.