Головна Економіка Травневі успіхи шацьких дзюдоїстів

Травневі успіхи шацьких дзюдоїстів

3641

2 травня в м. Брест прой­шов міжнародний турнір з бо­ротьби дзюдо. На цих зма­ган­нях були представлені спор­тсмени з Білорусі, Росії, Литви та України, в тому числі дзю­доїсти і з Шацька.

Приємно від­з­начити, що на цьому турнірі виступала шацька ви­хованка Ольга Гордій, яка здо­була бронзову нагороду.

8 травня у м. Луцьк від­був­ся міжобласний турнір з боро­тьби дзюдо пам’яті веранів війни.

Вдало виступила команда із Шацька, яка в запеклих сутич­ках здобула друге місце, посту­пив­шись збірній команді Лу­цька та Луцького району. Ко­мандна першість визначалась по зай­нятих перших місцях. Ша­чани пос­тупились лучанам з ра­хунком 5:6. В нашій команді спортсмени зайняли такі місця: І місце – Роман Самолюк, Анд­рій Данилюк, Назар Зубчик, Вла­дислав Ключук, Артур Ос­тапук; ІІ – Владислав Оліщук, Сергій Данилюк, Максим Мос­кальчук, Богдан Лончук, Артем Омельчук; ІІІ – Борис Голя­динець, Юрій Зубчик, Денис Положевець.

11 травня у м. Любомль се­ред юнаків та дівчат 1997-1999 р.н. відбувся Х міжобласний турнір з боротьби дзюдо «Ку­бок Любомля». Шацькі дзю­доїсти зайняли третє загаль­но­командне місце. Призові місця у своїх вагових кате­го­ріях зайняли: І місце – Олек­сандра Гуж, Назар Зубчик; ІІ – Ольга Гордій, Сергій Цекот; ІІІ – Лілія Семерей, Тетяна Пос­тернак, Богдан Романець, Анд­рій Данилюк, Віктор Боярчук, Артур Остапук.

12 травня у м. Одеса від­був­ся міжнародний турнір з дзюдо на Кубок СК «Європа». У цих пре­стижних змаганнях взя­ло участь близько 1 200 учас­ників з Росії, Молдови, Бі­ло­русі, Румунії та України. З представників Волинської об­ласті найкраще вис­тупили двоє шацьких дзю­доїстів.

Чемпіоном турніру у своїй ваговій категорії став Андрій Карасюк. Зовсім трохи не вис­тачило до п’єдесталу Олек­санд­ру Данилюку, який прог­рав су­тичку за третє місце.

18 травня у м. Харків від­бувся Всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків 1997-1999 років народження. Шацьк на цих змаганнях представляли Андрій Карасюк та Олександр Данилюк. І хоч наші юнаки бо­ролися у старшій віковій групі, вони гідно виступили на цих змаганнях. Обоє боролись за треті місця, але, на жаль, цього разу їм не вдалося здобути призові місця. Надіємось, що у наступних турнірах вони ще заявлять про себе.

19 травня у м. Люблін (По­ль­ща) проходив міжнародний турнір з дзюдо. Команду з Волині представляло 29 юна­ків, в тому числі 6 з Шацька. Приємно відзначити, що всі наші шестеро спортсменів здо­були призові місця і найкраще виступили з Волині. Перше місце здобули Назар Зубчик та Артем Омельчук; друге: Денис Положевець та Владислав Ключук; третє: Сергій Данилюк та Андрій Данилюк.

У травні в ша­цьких дзю­доїстів відбудуться ще такі зма­гання: 25 травня – чемпі­онат об­ласті серед юнаків та дівчат 1997-1999 р.н. (відбір на чем­піонат України), м. Луцьк; 31 травня – між­народний тур­нір «Кубок ша­цьких озер»  (Росія, Бі­лорусія, Україна), са­наторій «Лісова пісня».

Тренерський колектив дзю­доїстів пишається своїми ви­хованцями та бажає їм нових досягнень у змаганнях різних рівнів. А ще щиро дякує члену федерації дзюдо Волині, жи­телю смт Шацьк Олексію Пи­сачуку за вагому допомогу у відрядженні нашої команди на змагання у Одесу та Харків.

Наш кор.