Головна Економіка Мін’юст запустив пілотні проекти з надання допомоги бійцям АТО

Мін’юст запустив пілотні проекти з надання допомоги бійцям АТО

3529

Міністерство юстиції спільно з центрами надання безоплат­ної правової допомоги продов­жує реалізовувати ініціативи, які мають полегшити життя вої­нів АТО і мінімізувати дис­комфорт, який вони могли б отримати через бюрократичну тя­ганину з оформлення різного роду документів. Про це в ході одноденного робочого візиту у Він­ницю повідомив міністр юс­тиції Павло Петренко. «Всі пи­тання, які ставлять наші воїни, по­винні мати найвищий пріо­ри­тет для держави. Коли людина, яка виконала свій обов’язок пе­ред батьківщиною, потім по­винна ходити по коридорах чи­нов­ників і натикатися на бю­рок­ратію – це злочин з боку чинов­ни­ків», – зазначив очільник Мін’юсту. 

За його словами, аби мінімі­зувати незручності, які бійці АТО можуть мати при спілку­ванні з держслужбовцями, Мі­ніс­терство юстиції запустило важ­ливий пілотний проект – мо­більні виїзні групи адвокатів центрів БВПД. Такі групи пра­цю­ватимуть у госпіталях і міс­цях дислокації воїнів. Адвокати консультуватимуть захисників та в разі необхідності захи­ща­ти­муть їхні права, в тому числі й у судах. «Ми запустили пілот­ний проект у Вінниці. На пос­тійній основі 2 рази в тиждень до Військово-медичного клініч­ного центру Він­ниці  приїжд­жа­ти­муть наші адвокати й нада­ва­тимуть консультації бійцям в усіх питаннях. Сьогодні підій­малися питання оформлення ста­тусу учасника АТО, отри­ман­ня соціальних виплат, оформ­­лення земельних ділянок», – на­голосив міністр юстиції.

Він зауважив, що українські воїни отримають всю необ­хід­ну допомогу. Адвокати мобільних груп підготують усі необхідні до­ку­менти і супроводжува­ти­муть справу в усіх державних органах до тих пір, доки дана наявна проблема не буде ви­рішена. «Я маю надію, що така робота адвокатів та залучення до цього процесу Мін’юсту дис­циплінуватиме чиновників, які займаються паперовою тягани­ною», – заявив Павло Петрен­ко.

Разом з головою Вінницької ОДА Валерієм Коровієм очіль­ник Мін’юсту відвідав Вінни­ць­кий міський клінічний пологовий будинок №2, де дав старт пі­лот­ному проекту з видачі сві­доцтв про народження безпосередньо в закладі, де про­хо­дили пологи. «Вінниця стала вже 11 містом, яке приєдна­лося до одного з найбільш по­пу­­ляр­них пілотних проектів Мі­н’юсту – створення фронт-офі­сів у пологових будинках, де наші батьки можуть отримати сві­доцтва про народження без черг і тих незручностей, які завжди мали українці при від­ві­дуванні РАЦСів. Нині ця проста, але дуже потрібна ініціатива, яка робить комфортним життя українців, працює вже в 20 по­ло­гових закладах», – зазначив міністр юс­тиції.

Окрім того, Вінниця долучи­лася до ще однієї важливої со­ціа­льної ініціативи, яка носить назву «Ви маєте право». Це пуб­­лічні прийоми, в ході яких ук­раїнці можуть особисто пос­пілкуватися з чиновниками і задати їм найгостріші запитання. «Популярність цієї ініціативи свід­чить про те, що українцям не вистачає прямого контакту з представниками влади. І це неправильно, адже саме ук­раї­нці платять податки і наймають нас на роботу. Ми будемо про­во­дити такі зустрічі по всій Ук­раїні. І, маємо надію, предс­тав­ники інших органів влади також започаткують схожі ініціативи, які наблизять чиновників до гро­мадян», – резюмував Павло Петренко.

Шацьке районне управління юстиції.