Головна Економіка НКРЕКП ідреагувала на звернення Волиньради щодо облаштування комерційних вузлів обліку природного газу...

НКРЕКП ідреагувала на звернення Волиньради щодо облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних

2467

НКРЕКП відреагувала на звернення Волиньради щодо врегулювання ситуації з облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП. Регулятор), розглянула звернення депутатів Волинської обласної ради та додане до нього рішення Волинської обласної ради від 24.10.2019 № 25/50 .

“З 01 жовтня 2015 року правові засади функціонування ринку природного газу України, заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та безпеки постачання природного газу, а також здатного до інтеграції з ринками природного газу держав – сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу, визначаються Законом України «Про ринок природного газу» (далі – Закон).

На виконання вимог Закону постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі – Постанова) було затверджено Кодекс газорозподільних систем, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824 (далі – Кодекс), який визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб’єктами ринку природного газу, а також правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.

Постанова та Кодекс набрали чинності 27.11.2015.

Варто зазначити, що при державній реєстрації Постанова та Кодекс пройшли правову експертизу в Міністерстві юстиції України на відповідність їх положень Конституції та чинному законодавству України.

Положеннями пункту 4 Постанови (у редакції, яка діяла до 19.05.2019) було встановлено обов’язок власникам комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які встановлені на об’єктах побутових споживачів) забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку: річний обсяг обліку природного газу яких перевищує 3 млн м3 – протягом півроку з дня набрання чинності цією постановою;
річний обсяг обліку природного газу яких від 1 млн м3 до 3 млн м3 – протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою;
річний обсяг обліку природного газу яких від 100 тис. м3 до 1 млн м3 – протягом одного року та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою;
річний обсяг обліку природного газу яких від 10 тис. м3 до 100 тис. м3 – протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою;
річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м3 – протягом двох років та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою, а саме до 27.05.2018.
З метою захисту прав споживачів, НКРЕКП було прийнято постанову НКРЕКП від 12.07.2019 №691, якою були внесені зміни до Кодексу. Відповідно до положень пункту 2 глави 3 розділу X Кодексу (із змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 12.07.2018 № 691) при порушенні визначених законодавством строків на облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних або недопуску Оператора ГРМ на облаштування зазначеної системи за його рахунок Оператор ГРМ має право застосувати до власника комерційного обліку заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об’єкт. При ЦЬОМУ У випадку надання власником комерційного вузла обліку Оператору ГРМ гарантійного листа (безумовного, безвідкличного), в якому такий власник письмово підтвердить свої зобов’язання у визначений ним строк, але не пізніше 01 травня 2019 року, облаштувати комерційний вузол обліку засобами дистанційної передачі даних. Оператор ГРМ протягом визначеного строку не має права застосовувати до власника комерційного вузла обліку заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об’єкт.

Крім цього, з метою зменшення фінансового навантаження на представників малого бізнесу та бюджетної сфери, керуючись положеннями статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», НКРЕКП було прийнято постанову № 750 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494» (набрала чинності 19.05.2019), якою звільнено власників комерційних вузлів обліку природного газу з лічильниками типорозмірів G-K6, G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м3 від обов’язку встановлювати на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних.

Відповідно до положень глави 3 розділу X Кодексу (із змінами внесеними Постановою НКРЕКП від 17.05.2019 № 750), з метою вдосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної організації добового балансування на ринку природного газу України Оператори ГРМ та їх суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, повинні здійснювати відповідні заходи з організації та облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.
Власники комерційних вузлів обліку (крім побутових споживачів із річним споживанням до 10 тис. м куб.; крім власників комерційних вузлів обліку природного газу з лічильниками типорозмірів G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м куб.) зобов’язані в установленому законодавством порядку забезпечити організацію та облаштування на власних комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних.
Таким чином,- на сьогодні власники комерційних вузлів обліку природного газу з лічильниками типорозмірів до G-6 включно та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м3 не зобов’язані облаштовувати власні комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних.

При цьому, всі інші власники комерційних вузлів обліку природного газу зобов’язані в установлений законодавством строк забезпечити організацію та облаштування власних комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних.
Варто зазначити, що оскільки Постанова та Кодекс набрали чинності 27.11.2015, власники комерційних вузлів обліку мали досить тривалий час на забезпечення облаштування власних комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних.

Разом з тим, відповідно до положень Постанови та Кодексу, заходи з забезпечення облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку здійснюються за рахунок їх власників з урахуванням відомостей щодо власності на такі комерційні вузли обліку, наведених в актах розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід’ємною частиною договору розподілу природного газу, укладеного з оператором ГРМ відповідно до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498.

При цьому, Оператор ГРМ також за власний рахунок здійснює організацію та облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних, які є власністю Оператора ГРМ. У цьому випадку споживачі не мають права відмовити Оператору ГРМ у здійсненні таких заходів.

При цьому звертаємо увагу, що віднесення витрат на облаштування комерційних вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних, до операційних витрат газорозподільного підприємства, призведе до суттєвого зростання тарифів на послуги розподілу природного газу, що створить додаткове фінансове навантаження на всіх споживачів природного газу України, у тому числі побутових, а також тих, які станом на сьогодні виконали вимоги чинного законодавства та за власний рахунок забезпечили організацію та облаштування на власних комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних.

Звертаємо увагу, що в Україні в рамках реформування енергетичного сектору та впровадження норм Європейського законодавства, шляхом імплементації Регламенту ЄС № 312/2014 від 26.03.2014 про запровадження Кодексу Мережі щодо балансування газу в газотранспортній системі, з 01.03.2019 на ринку природного газу запроваджено добове балансування, наявність якого підвищує ефективність та інвестиційну привабливість ринку природного газу та безпеку газопостачання.
В рамках функціонування ринку природного газу в умовах добового балансування, важливим є здійснення точного прогнозування обсягів добового споживання споживачів природного газу.

Разом з тим, по об’єктам споживачів природного газу, споживання яких перевищує 10 тис. м куб., прогнозування здійснюється із значною похибкою, що у свою чергу не забезпечує достовірну інформацією про щодобове споживання.
Таким чином, скасування норм Кодексу щодо забезпечення комерційних вузлів облік засобами дистанційної передачі даних, які, забезпечують на безперервній основі можливість дистанційного доступу до зазначених вузлів обліку з метою зчитування (контролю) та передачі їх даних каналами зв’язку до оператора газорозподільної системи, не сприятиме забезпеченню достовірної інформації про щодобове споживання природного газу, що в свою чергу може негативно вплинути на реалізацію положень Регламенту ЄС № 312/2014 від 26.03.2014 про запровадження Кодексу Мережі щодо балансування газу в газотранспортній системі”, – пише у відповідь член НКРЕКП Оксана Кривенко.