Головна Економіка Організатори туристичних поїздок мають можливість полегшити перетин кордону пасажирам

Організатори туристичних поїздок мають можливість полегшити перетин кордону пасажирам

3907

«Державна прикордонна слу­ж­ба України впроваджує при­кордонний контроль органі­зованих туристичних груп в прі­оритетному порядку. Офор­млення здійснюватиметься в автомобільних пунктах про­пус­­ку на окремих смугах ру­ху» – про це під час прес-кон­ференції в інформаційному агентстві «Укрінформ» розпо­вів заступник начальника упра­вління прикордонного контро­лю та реєстрації Олександр Жданенко. Він також повідо­мив, що для цього туристичні оператори (туристичні агенти), інші суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи по­винні не пізніше, ніж за 24 го­дини до прибуття автобуса в пункт пропуску, де планується перетинання кордону, надіс­ла­ти на електронну скриньку по­відомлення. В ньому має міс­титися інформація про орга­ні­затора міжнародного переве­зення туристів, маршрут, дата та орієнтовний час прибуття в пункт пропуску тощо. До по­відомлення також необхідно прикріпити список пасажирів з певною інформацією.

Після надходження повідом­лення на адресу пункту про­пуску за дві години туро­пе­ра­тору буде надано відповідь, в якій зазначатиметься най­більш зручний час для прибуття авто­бусу в пункт пропуску, сму­га руху, де прово­дити­ме­ться при­кордонний контроль органі­зо­ваної групи. По при­бут­тю в пункт пропуску перевірка доку­ментів проводитиметься в автобусі за спрощеною про­цедурою.

Подати заявки на приско­рене оформлення туристичних груп можна за такими елек­тронними адресами пунктів пропуску:

На кордоні з Польщею: «Ягодин» – yagodin_avto@pvu.gov.ua; «Устилуг» – ustilug_avto@pvu.gov.ua; «Рава-Руська» – rava_ruska_avto@pvu.gov.ua; «Краківець» –krakovec_avto@pvu.gov.ua; «Шегині» – shegeni_avto@pvu.gov.ua; «Смільниця» – smilnicya_avto@pvu.gov.ua

На кордоні зі Словаччиною:

«Малий Березний» – m_berezniy_avto@pvu.gov.ua; «Ужгород» – uzgorod_avto@pvu.gov.ua

На кордоні з Угорщиною: «Чоп» (Тиса) – tisa_avto@pvu.gov.ua; «Лужанка» – luganka_avto@pvu.gov.ua; «Вилок» – vilok_avto@pvu.gov.ua

На кордоні з Румунією: «Дякове» – dyakove_avto@pvu.gov.ua; «Порубне» – porubne_avto@pvu.gov.ua

На кордоні з Молдовою: «Мамалига» – mamaliga_avto@pvu.gov.ua; «Россошани» – rossoshani_avto@pvu.gov.ua; «Могилів-Подільський» –  mogiliv_podilskiy_avto@pvu.gov.ua; «Платонове» – platonove_avto@pvu.gov.ua; «Кучурган» – kuchurgan_avto@pvu.gov.ua; «Старокозаче» – stsrokozache_avto@pvu.gov.ua; «Рені» – reni-dgurdguleshti_avto@pvu.gv.ua;

«Виноградівка» – vinogradivka_avto@pvu.gov.ua

На кордоні з Росією: «Новоазовськ» – novoazovsk_avto@pvu.gov.ua; «Успенка» – uspenka_avto@pvu.gov.ua; «Гоптівка» – goptivka_avto@pvu.gov.ua; «Бачівськ» – bachivsk_avto@pvu.gov.ua; «Юнаківка» – unakivka_avto@pvu.gov.ua; «Велика Писарівка» – vrlika_pisarivka_avto@pvu.gov.ua

На кордоні з Білоруссю: «Нові Яриловичі» – n_yarilovichi_avto@pvu.gov.ua; «Сеньківка» –senkivka_avto@pvu.gov.ua; «Виступовичі» – vistupovichi_avto@pvu.gov.ua; «Доманово» – domanove_avto@pvu.gov.ua

Додаткову інформацію про подання завчасної заявки на пе­ретин кордону, а також про пе­релік всіх не­об­хідних для цьо­го документів, мож­на дізна­тися на офіційному веб-сайті Державної прикор­донної служ­би України за адре­сою http://dpsu.gov.ua/ua/static_page/320.htm