Головна Економіка Пенсійне забезпечення потребує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи

Пенсійне забезпечення потребує проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи

3515

Реалізація та захист прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції з питань, що стосуються діяльності Шацько-Любомльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області Конституція України проголошує і закріплює право на соціальний захист громадян та визначає конкретні види соціального забезпечення. Зокрема, закріплюється право на за­без­печення у старості (одержання пенсії) чи у разі втрати годувальника; у разі повної або часткової втра­ти працездатності (інвалідність); при тимчасовій втраті працездатності; а також у випадку бе­з­­робіття, що сталося з незалежних від громадянина причин.

Також необхідно відзначити, що реалізації і захисту прав людини і громадянина в органах Пенсійного фонду приділяється особлива увага, оскільки утвердження та забезпечення прав та свобод людини і громадянина є головним обов’язком нашої держави. Крім того, володіння потрібною інформацією до­помагає краще реалізовувати свої права і законні інтереси в усіх сферах суспільного життя.

Одним з основних пріоритетів Пенсійного фонду України є реалізація конституційного права громадян на звернення, що допомагає підвищити якість обслуговування та захистити права лю­дини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України. Для Пенсійного фонду Укра­їни належний рівень поінформованості населення щодо своїх прав та обов’язків є запорукою успі­шного втілення державної політики у сфері пенсійного забезпечення, відповідно і соціального спокою. А значить: своєчасне і зрозуміле інформування про зміни в пенсійному законодавстві, про права і обов’язки громадян – важлива частина діалогу ПФУ із суспільством. Тому управління про­­водить роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації (газета «Шацький край»), а також веб-сайт Шацької райдержадміністрації.

Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду, має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду; оскаржувати рішення органів Пен­сійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Для зручної та оперативної взаємодії з органами Пенсійного фонду на сайті Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua) працює офіційний інформаційний портал Пенсійного фонду України – пор­тал електронних послуг, за допомогою якого можливе в будь-який зручний час: отримання пен­­сійної інформації (для пенсіонерів); отримання інформації з персоніфікованого обліку (для пра­цюю­чих громадян).

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встанов­лю­ються гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб. Цей закон був визнаний міжнародними організаціями та українськими правозахисниками як про­гре­сивний і такий, що відповідає міжнародним стандартам у сфері захисту прав внутрішньо пе­ре­міщених осіб.

Відповідно до ст. 1 зазначеного закону, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце про­живання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Питання захисту прав учасників АТО, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраж­далих внаслідок антитерористичної операції на сьогоднішній день є одним із найважливіших нап­рямків діяльності держави. Також чинним законодавством України внутрішньо переміщеним осо­бам надано можливість отримання різних видів соціальних допомог, пенсій та інших соціальних виплат за місцем фактичного проживання. Окрім того, слід додати, що питання захисту прав, інтересів та гарантій цієї категорії осіб і нині залишається досить актуальним серед органів дер­жав­ної влади всіх рівнів. Шацько-Любомльським об’єднаним управління Пенсійного фонду України Волинської області ведеться робота з особами, які переміщуються з тимчасово окупованої тери­торії України або району проведення антитерористичної операції.

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, керів­ництвом та спеціалістами управління постійно здійснюються виїзні прийоми у населені пункти району, які проводяться у відповідності до затверджених графіків.

Шацько-Любомльське об’єднане управління Пенсійного фонду України Волинської області про­довжує і надалі працювати над покращенням обслуговування громадян, намагається оптимізувати процес прийому. Роз’яснюючи норми законодавства, спеціалісти управління надають відвідувачам якомога більше необхідної інформації.

Наталія СТЕПАШУК,  головний спеціаліст – юрисконсульт

Шацько-Любомльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України