Головна Економіка Підсумки роботи ДП «Шацьке УДЛГ» за І півріччя 2018 року

Підсумки роботи ДП «Шацьке УДЛГ» за І півріччя 2018 року

4255

«Переконаний, що результати  надалі збільшуватимуть суттєвий вклад господарювання лісівників й нашого підприємства у розвиток району»

(Із підсумків роботи ДП «Шацьке УДЛГ» за І півріччя 2018 року)

Господарська діяльність державного підприємства «Шацьке учбово-досвідне лісове господарство» в І півріччі 2018 року була направлена на те, щоб резу­льтати праці бачили у показниках та в соціально-еко­номічному сьогоденні краю.

Піврічний етап роботи підприємства був насиченим і результативним. І не лише в розрізі показників фі­нансово-господарської діяльності, таких як виконання запланованих обсягів основних лісогосподарських заходів, збільшення об’ємів виготовлення товарної продукції, достойного рівня заробітної плати працівників та утримання позитивної динаміки щодо виконання зобов’язань перед бюджетами усіх рівнів. Постійно ведеться робота над підвищенням соціальної відпо­відальності, покращенням культури виробництва та без­пеки праці, посиленням рівня інформування про фа­ктичний стан справ у галузі.

За січень-червень 2018 року ДП «Шацьке УДЛГ» виконано доведені завдання виробничо-фінансового плану підприємства. Успішно проведена робота по освоєнні рубок формування та оздоровлення лісів, проведена посадка лісових культур, сприяння приро­дному поновленню, догляд за лісовими культурами на запланованих площах. Виконано комплекс заходів з охорони і захисту лісу, проведено влаштування мінералізованих смуг та догляд за ними, здійснено ремонт та поновлення об’єктів протипожежного призначення, здійснено благоустрій рекреаційних ділянок, проведено ремонти контор Піщанського та Ростанського лісництв. Здійснюється робота з реконструкції контори ДП «Шаць­ке УДЛГ» як ззовні, так і в середині, прилеглої території, онов­люється загальний вигляд підприємства.

З травня місяця цього року приймає відпочивальників оновлена база відпочинку «Світязь», на якій оздоровлюються не лише працівники лісового господарства, а й гості нашого краю, які за­бронювали свої путівки на створеному сайті.

Активну роботу підприємство розпочало з проведення лісо­культурної компанії. Завдяки акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», основною метою якої було показати громадськості важливість про­фесії лісівника, було створено лісові культури школярами, сту­дентами, працівниками різних установ та організацій та самими працівниками контори лісгоспу. Підприємство висловлює щиру вдячність всім людям, які долучились до такої нелегкої справи – садіння лісу.

На всіх суцільних зрубах 2018 року було проведено лісо­від­нов­лення на площі 148,3 га, з них створено лісові культури на площі 42,2 га. Під природне поновлення залишено 106,1 га зрубів, з яких на площі 42 га проведено сприяння природному поновленню шля­хом прокладання борозен плугом ПКЛ-70 через 2 м та підсадки сіянців сосни – 2,6 тис. шт./га. За 6 місяців 2018 року по ДП «Шацьке УДЛГ» проведено 186 га доглядів за лісовими культурами, з них 60 га проведено культиватором КЛБ-1,7 та 126 га – кущорізом.

Як відомо – ліс починається з насіння. Протягом І півріччя цього року працівниками державної лісової охорони ДП «Шацьке УДЛГ» було заготовлено 4 000 кг шишок сосни звичайної, з яких було отримано 40 кг насіння сосни.

Загальна площа земель лісового фонду, які знаходяться у підпорядкуванні ДП «Шацьке УДЛГ», складає 20 987 гектарів, що становить 28% площі району. Лісові масиви державного лісового фонду охороняють 34 працівники державної лісової охорони, в тому числі 16 майстрів лісу та 2 єгера.

З метою недопущення виникнення пожеж в лісових масивах ДП «Шацьке УДЛГ» за 6 місяців 2018 року влаштовано 120 км міне­ралізованих смуг, догляд за існуючими проведено в об’ємі 120 км; постійно працівниками державної лісової охорони проводяться рейди по виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісі (в 2018 році складено 5 протоколів, загальна сума штрафів – 425 грн., які були сплачені в районний бюджет); також постійно проводиться робота з районною газетою, де висвіт­лю­ються правила поведінки в лісі під час пожежонебезпечного пе­ріоду та як потрібно діяти та куди повідомляти в ситуації, коли людина побачила пожежу в лісі. Для вчасного виявлення та лік­відації лісових пожеж на підприємстві є дві пожежно-спостережні вежі, які оснащені системами віде­оспостереження, по яких щоденно протягом пожежонебезпечного періоду пожежними сторожами ведеться спостереження за лісовими масивами району. В ДП «Шацьке УДЛГ» для боротьби з лісовими пожежами є два пожежних автомобілі – один знаходиться в конторі ДП «Шацьке УДЛГ», другий – в Піщанському лісництві. Завдяки тісній співпраці з органами виконавчої влади, працівниками державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області, на даний час випадків пожеж в лісових масивах ДП «Шацьке УДЛГ» не до­пущено.

За звітний період чи не найбільші зусилля лісівників  було скеровано на лісоза­хист та профілактику розши­рення площ всихання сос­нових насаджень. Перш за все, лісівники постійно сте­жать за динамікою розши­рення вражених площ. Було проведено максимум робо­ти із висвітлення проблеми та роз’яснення серед насе­лення. Відбувся в Шацьку виїзний семінар на тему «По­шкодження соснових на­са­джень верхівковим корої­дом». Як виявляти та як дія­ти – розповіли працівни­кам та присутнім  на нараді-семінарі наукові співро­біт­ники Поліського філіалу Укра­їнського науково-дос­лід­ного інституту лісового господарства Василь та Олена Бородавки. Така ро­бота залишається пріори­тет­ною надалі. Для боротьби з верхівковим короїдом працівниками державної лісової охорони весною 2018 року виготовлено та вивішено в насадженнях, пошкоджених верхівковим короїдом, 400 шпаківень (по 100 в кожному лісництві).

За 6 місяців 2018 року працівниками державної лісової охорони складено 6 протоколів за самовільну порубку лісу, чим заподіяно шкоду на суму 31 330 грн., які було добровільно відшкодовано в повному обсязі. Також до адміністративної відповідальності притягнуто 4 особи за порушення правил полювання, на яких було накладено штрафи на суму 1 430 грн.

Ще з одним негативним явищем стикаються лісівники – це коли періодично в лісах виникають стихійні сміттєзвалища, але ми не можемо загородити ліс і зачинити його на замок. Поки не зміниться свідомість людей, не настане розуміння, що цього робити не можна, ми будемо зіштовхуватися з такими проблемами. Це робота командна – не лише лісівників, а й селищних голів, районної влади. Лісівники регулярно прибирають у лісі, проводять чималу кількість рейдів і працюють з громадами.

Пріоритетним на цей рік залишається питання співпраці лі­сівників з громадами та робота з громадськістю. Протягом двох місяців цього року лісівники Волині та лісівники нашого району провели зустрічі у селах, селищах та містечках. Практичним резу­льтатом обговорення проблемних питань стали спільно відре­мон­товані дороги, озеленені території, встановлені зупинки громад­ського транспорту. Не кажучи вже про питання забезпечення дро­вами паливними та будматеріалами.

Нині знову загострюється ситуація із проведенням санітарних заходів у зв’язку з всиханнями соснових лісів. Тому практика проведення виїзних семінарів продовжуватиметься. У жодному селі не повинно залишитися людини, яка б не знала про те, звідки взялася проблема. Адже лише так можна зняти напругу у сус­пільстві. Логічно, що люди переживають, коли бачать, як виру­бується ліс. Але лісівники не можуть і не мають права припиняти ведення лісового господарства. Лісівники повинні пояснити, для чого потрібні санітарні заходи, з якою метою і коли проводяться рубки головного користування. Тому всіх охочих необхідно до­лучати до проведення відводів, щоб люди на власні очі бачили, як усе відбувається. Згідно з виробничо-фінансовим планом ДП «Шацьке УДЛГ», виходячи з річної розрахункової лісосіки, за­го­товило 23,1 тис. м3 деревини, що становить 178,6% від до­веденого завдання. В тому числі від рубок головного кори­стування – 10,2 тис. м3, від рубок догляду – 12,9 тис. м3. Вивезено та реалізовано  з верхніх складів 23 тис. м3 деревини. Підприємством перероблено деревини на умовах давальницької сировини 3 609 м3, виготовлено товарної продукції переробки на суму 4 млн. 699 тис. грн. За звітний період 2018 року реалізація продукції лісового господарства та послуг становить 19 млн. 741 тис. грн.

За першу половину 2018 року ДП «Шацьким УДЛГ» витрачено власних коштів на ведення лісового господарства на суму 13,4 млн. грн. Лісівники ж не лише заготовляють товарний ліс, а й відновлюють, протягом п’яти років здійснюють догляди за куль­ту­рами, проводять рубки догляду, забезпечують охорону лісу, вжи­вають протипожежних заходів, а це потребує великих коштів. До відома жителів району, державного фінансування підпри­ємство не отримує з 2015 року.

Волинь – одна з перших областей, яка почала надавати допо­могу сходу та півдню лісового господарства. Ми щомісяця пере­даємо кошти на південні та східні області країни, де люди – праців­ники лісгоспів – не мають зарплати взагалі, бо держава не перед­ба­чила на це коштів.

На завершальному етапі – виготовлення державних актів на землі нашого підприємства, що є стратегічним питанням у ни­нішньому році. Вартість виготовлення документів становить 459  тис. грн. Підприємством залишилось отримати державні акти ли­ше на Шацьку селищну раду.

Разом з виробничими показниками зросла і продуктивність пра­ці підприємства. В порівнянні з 2017 роком – це 146% або 429 152 грн. Середня заробітна плата штатного працівника становить 8 808 грн., що на 119,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Успішна діяльність підприємства завжди пов’язана з обсягом податків, які воно платить до бюджету. Нами сплачено податків до бюджетів усіх рівнів у сумі 3 млн. 193 тис. грн., з них до дер­жавного бюджету – 1 млн. 703 тис. грн., до місцевого бюджету – 969 тис. грн., єдиний соціальний внесок становить 521,9 тис. грн.

Підприємством за І півріччя 2018 року придбано обладнання та лісогосподарської техніки на суму 1 млн. 494,6 тис. грн. Оновлено тракторний парк – закуплено новий трактор МТЗ 892 з напів­причіпом та гідроманіпулятором, придбано потужні мотокущорізи для доглядів за лісовими культурами та придбано плуг лісовий для якісного проведення лісогосподарських та протипожежних за­­ходів. Виготовлено та встановлено дві  автобусні зупинки – «Затишшя» та «Ростань». Встановлено відеонагляд як за тери­то­ріями лісництв, так і базою відпочинку. Також потужні відео­камери, що встановлені на пожежних вишках, охоплюють повністю лісові масиви та фіксують навіть невелику задимленість в лісі, що дозволяє вчасно виявити та основне вчасно не дати поши­ри­тись лісовій пожежі. Також на базі відпочинку «Світязь» вста­нов­лено пожежну сигналізацію відповідно до норм і законодавства для безпеки відпочивальників.

В лісовому господарстві, зокрема в нас на підприємстві питання охорони праці піднято на високий рівень, адже тема пов’язана з най­головнішими цінностями – життям і здоров’ям лю­дей. Підп­риємство виділяє для працівників формений одяг та взут­тя, об­лаш­товує куточки охорони праці, проводить конкурси та акції між шко­лярами на тему «Охорона праці очима дітей», «Людина і ліс», після завершення яких діти отримують подарунки. В ми­нулому році малюнок нашої школярки був визнаний найкращим в області.

В травні на Волині проводився всеукраїнський семінар з охо­рони праці, де один день його учасники, які з’їхалися з усіх куточків України, мали можливість ознайомитись з об’єктами Шацького ліс­­госпу, а саме лісовою дорогою Шацьк-Кропивники, проміжним скла­­дом з реалізації деревини в с. Кропивники, рекреаційними пунк­тами, рекреаційною зоною «Кордон» та базою відпочинку «Сві­тя­зь».

Як відомо, лісова галузь має найвищий рівень захисту своїх працівників. Він багаторівневий і передбачає не тільки безпечні умови праці, стабільну зарплатню і відпочинок, а й турботу про сім’ї. Пра­цівникам відповідно до колективного договору підпри­ємства надаються соціальні гарантії, пільги на придбання дров па­ливних та будівельного лісу, щорічно надається допомога на оздоровлення та по підсумках роботи виплачуються премії за виробничі показники та за  особисті внески працівників у розвиток лісового господарства. Відповідно до постанов Волинської обла­сної організації профспілки надаються кошти на лікування праців­ників лісового господарства. Профспілковим комітетом за підтрим­ки адміністрації лісгоспу в березні місяці була організована три­денна поїздка працівників лісгоспу в Закарпаття та на гірсько­лиж­ний курорт.

При проведенні Кубка лісівників Волині з футболу була надана допомога на підготовку селищного стадіону, поле якого визнали най­кращим серед районів в області та вирішили проводити тут фінал (на фото). Була закуплена форма та інвентар для фут­бо­льної команди лісгоспу. Також проводиться допомога для облаш­тування фут­больного поля в с. Піща.

Що ж до планів на майбутнє, то пріоритети залишаться незмін­ними, як і напрямки розвитку. Це і подальше лісовідновлення, ро­бота над збільшенням загальної площі лісів, боротьба із всиханням соснових насаджень, застосування природозберігаючих техно­логій розробки лісосік, розвиток дорожньо-транспортної інфра­с­труктури, забезпечення функціонування єдиної системи електрон­ного обліку деревини, охорони лісів від самовільних рубок, пожеж та браконьєрства.

Чітко усвідомлюємо, що для повноцінного виконання основних лісівничих обов’язків вкрай необхідне ще й розуміння процесів із боку місцевої громади. Переконані. що особливості і результати господарювання лісівників і надалі будуть серед найчастіших новин Шацького району, а поряд із зауваженнями щодо роботи все час­тіше з’являтимуться повідомлення про суттєвий вклад нашого підп­­риємства у розвиток району.

Андрій САМОЛЮК, директор ДП «Шацьке УДЛГ»