Головна Економіка Росте достойна зміна чемпіонки України Галини Зуб

Росте достойна зміна чемпіонки України Галини Зуб

4110

15 серпня на базі Шацької ДЮСШ стартував ХХVІІІ Всеук­раїнський меморіал з веслу­вання на байдарках і каное па­м’яті чемпіонки України Галини Зуб. Традиційні змагання на озері Велике Чорне об’єднали в прагненні перемогти юних спор­тс­­менів із міст Луцьк, Ковель, Добротвір, Львів, селища Ша­цьк, а також вперше – з Черні­гова і Дніпропетровська. Не при­були постійні учасники зма­гань – спортсмени з сусідньої Білорусі, Президент Лукашенко за­боронив виїзди в Україну.

На урочистому відкритті учас­ників спортивного заходу вітали Олександр Кусько, го­лова Шацької РДА, Ігор Дмит­ришин, заступник начальника уп­равління у справах молоді та спорту Волинської ОДА, голов­ний суддя змагань, Петро Чи­ки­да, заступник директора ОШВСМ, Руслан Кузько, директор Шаць­кої ДЮСШ. Жодні змагання не об­ходяться без родичів леген­дар­ної спортсменки. От і цього­річ прибули сестра Любов, до речі, майстер спорту з веслу­ван­ня, тренер Луцької спортив­ної школи «Олімп», і брат Ва­силь. На жаль, не дожила до па­м’ят­ної дати мама Галини Зуб Єли­завета Григорівна. Пам’ять про відому спортс­мен­ку присутні вшану­вали хвилиною мов­чання, а до її могили був покла­дений вінок.

Сигналом для початку зма­гань став піднятий прапор Ук­раїни. Почесну місію підняття до­ручили двом здібним веслу­вальникам із Шацька, гордості спортивної школи Дмитру Озим­ку та Миколі Кропивнику. Саме ці хлопці стали першими у ка­ное-двійці на дистанції 500 м і дру­гими на 1000 м на чемпіо­наті Ук­раїни з веслування, який відбу­вався в м. Дніпропет­ровськ.

– Важка вода озера Велике Чорне, на якій тренуються міс­цеві веслувальники, сприяє то­му, що ми щороку відкри­ваємо все нові і нові імена спо­р­т­­сме­нів, сильних, напо­ле­г­­ли­вих, ви­т­ри­валих, котрі при­но­сять сла­ву Волині і Шаць­кому ра­­йону зокрема. Росте дос­тойна зміна нашої Галини! – цими сло­вами Любов Клімова благос­ло­вила учасників зма­гань на ус­піш­ний старт.

Перемогу у змаганнях здо­бу­ла СДЮСШ-1 м. Львів, 2 місце – ОСДЮШОР «Олімп» м. Луцьк, 3 місце – СДЮШОР «Вес­лярик» м. Львів. Шачани по­сі­ли сьоме міс­це.

Утім, шацькі веслувальники теж порадували успіхами: пер­шим на дистанції 200 м серед юна­ків-каноїстів (2000 рік на­род­ження) став Дмитро Ози­мок та третім Микола Кропивник (тре­нер Леонід Цюп’ях). Не від­ста­вали від хлопців і дівчата. Вале­рія Терета (тренер Микола Рома­нович) у напружених пере­гонах здобула 2 місце у змаган­нях на бай­дарках на дистанції 200 м, Діана Смоляр стала тре­тьою. Се­­ред наймолодших спорт­­сменів 2002 р.н. срібними при­зерами стали Положевець Ми­кола, Ду­дарчук Олег і Ягодинець Олек­сандр (тренер Леонід Цюп’ях).

Основним спонсором зма­гань уже традиційно був підп­риє­мець Василь Печук, віце-пре­­зидент обласної федерації вес­лування, в минулому – ви­хо­­ва­нець Шацької ДЮСШ. Та­кож гро­­мадська організація «Сві­­­тязь-Яхтинг» (Володимир Мат­лах), підприємці Анатолій По­лін­­­ке­вич, Микола Клок та ве­те­рани веслувального спорту.

Гості та учасники змагань, тре­нери дитячо-юнацьких спор­тив­них шкіл відзначили, що цього року, незважаючи на си­туа­­цію в країні, спортивні зма­гання відбулися на високому рівні.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.