Головна Економіка Світязький острів – у списку топ-5 островів України

Світязький острів – у списку топ-5 островів України

4795

Отже, опиняємося вре­ш­ті-решт з колегою та на­чальником ряту­валь­ників Віктором Шев­чи­ком на то­му таємничому Сві­тязь­ко­му острові, до якого, зда­ється, з берега можна до­тяг­нутися рукою, а нас­пра­в­ді, якщо пливти чов­ном, дове­де­ться трохи по­вес­лувати. Від­зна­чу, що за чимало років про­живання у Шацьку на остро­ві разом із колегою Мирославою опиняємося вперше. Пер­ше, що нас вразило – це непрохідні ха­щі, серед яких вузенька сте­жина веде до знаменитого дво­повер­хового дерев’яного буди­ночка, в якому у минулому сто­літті, за переказами, лю­би­ли відпочивати кос­монавти, ви­ще компартійне керівництво та особливі гості.

– В цьому будинку десь у 60-х роках минулого століття навіть телефонний зв’язок був, який провели під водою, – роз­повідає Віктор Іванович. – Те­пер він – закинутий, нікому до нього немає діла, от поди­віть­ся, що тут робиться.

Дійсно, поглянувши на спо­руду, важко сказати про його ко­лишню поважну місію. Виби­те скло на вікнах другого по­верху, забиті дошками та фа­нерою вікна на першому по­версі, перекособочені двері з давно облущеною фарбою… Стіни зовні вздовж і впоперек обписані всюдисущими заяло­женими написами типу «Тут був Вася із такого то міста чи села…» без географічної карти свідчать  про те, що тут побу­вали мешканці з усіх куточків України.

Метрів за 30 навпроти бу­диночка височіє, мов німий сві­док усіх тих подій, стара величезна тополя, яку лед­ве можна обхопити п’ятьом до­рос­лим. Це – найвище де­рево острова, а, можливо, й найви­ща з тополь усього ра­йону. Чесно кажучи, скі­льки живу, то і сама в житті ще не ба­чила такого могутньої тополі.

Від будиночка у про­тилежну сторону веде ще одна стежина, по обид­ва боки якої аку­ратно висаджені та рос­туть моло­де­нькі дво­метрові сосни. Пря­му­ємо нею та опиня­ємо­ся на бе­резі, від якого у воду веде дере­в’яний старе­нький місточок. Бі­ля ньо­го стоїть щит із на­писом про те, що ця те­ри­торія нале­жить Шаць­кому на­ціональному при­род­ному парку, та опи­сом Сві­тя­зь­кого острова. 

Мимоволі нап­рошу­є­ться ду­м­ка: «А можна було б цей острів зробити справді райським ку­точком, до якого б щодня у літ­ній період органі­зовувалися екскурсії… До речі, в цьому мі­сяці Світязький острів вклю­чили до списку ТОП-5 островів України, які варто відвідати (за інтернет-версією ILOVEUKRAINE)».

Але, як зазначив Пет­ро Юрчук, директор Ша­ць­кого НПП, ще минулого року у планах парківців було вивезти цей зане­д­баний будиночок з остро­­ва, адже він, наче маг­ніт, аж надто багато при­тя­гує відпочи­вальників, через що і в ряту­ва­ль­ників, і у працівників пар­­ку ви­ни­кає чимало проб­лем. Просто наші люди не звикли сприй­мати будиночок як істо­ричну споруду, а сам острів як при­родне ди­во. Для бі­ль­шості озер­ний острів – це місце, де можна ба­нально відпочити з ви­пивкою, анітрохи не дба­­ючи про культуру по­ведінки (кожно­му так і кортить залишити після себе напис на стінах, купу сміт­тя). Якщо впо­ряд­ковувати острів для екскурсій – потрібно в штат працівників парку вводити ще кілька по­сад, аби цілодобово дог­лядати за унікальною місци­ною. Що ж, таку по­зицію парку також мож­на зрозуміти. Але нев­же та­кий крок комплексно ви­рішить усі проблеми, невже відпочи­валь­ників менше ваби­тиме острів без будиночка, який є своєрідною пам’яткою?

«Життя на острові для ба­гатьох досі залишається своє­рідною ідею-фікс, навіть без­люд­ному. Як виявилося, в Україні вистачає островів. Різ­них. Про ті п’ять, які ми відіб­рали до нашого списку, – ви точно чули. Можливо, навіть бували. Якщо ж ні – то варто, – пише Iloveukraine. Гордість озера – його острів. Саме біля нього знаходиться найглибше місце водойми – Голоднецька западина (58,4 м). Влітку острів вкритий буйною зеленню, з-поміж якої вирізняється гігант­ська багатовікова тополя». Дерево – свідок всіх подій, на які багатий величний за роз­мірами клаптик суші.

Пам’ятає острів і нашестя ди­ких кролів, які з’їли на його території всю рослинність, не подолавши одну лише тополю.

Місцеві жителі справилися з цією проблемою, а на згадку про подію виготовили з одного кроля-ненажери опудало, яке стало експонатом музею Ша­ць­кого лісового коледжу. Екску­р­сії до острова – улюблений відпо­чинок туристів. За пере­казами, до нього можна дійти по воді пішки, і комусь із сві­тязьких старожителів цей мар­шрут відомий…

Довідка. Площа острова – 7 га, протяжність – 800 м в пів­нічно-західному напрямку, мак­си­мальна ширина – 150-170 м. Мінералогічний склад: флюві­огляціальні піщані відкладення, сформовані під впливом льо­до­вика. Рослинність: пред­ста­в­­лена понад 100 видами вищих судинних рослин. Перева­жаю­чими видами є вільха чорна, верба сіра, кропива дводомна, очерет звичайний. Орніто­фауна острова представлена понад 20 гніздовими видами птахів як співочих, так і водно-болотних. Особливу цінність острів пред­ставляє як місце гніздування великого крохаля та бакланів. В озері Світязь мешкає 29 видів риб як аборигенних (лин, щука, сом, окунь, судак тощо), так і аклі­матизованих (вугор, канад­ський сомик).

Були на острові Віта ШЕПЕЛЯ та Мирослава ЦЮП’ЯХ.