Головна Свято Троянди від Степана Івахіва – жінкам Шацького району

Троянди від Степана Івахіва – жінкам Шацького району

2931

Ще жодного року у район­ному Будинку культури не зби­ралося на святкування Між­на­родного дня прав жінок та миру так багато пред­став­ниць прек­расної полови­ни люд­ства, як на цей раз! І кожна з них, за­ходячи до за­лу, отри­мувала в по­да­ру­нок троян­ду та віта­льну лис­тівку від на­родного де­­пу­тата Ук­раї­ни Сте­пана Іва­хіва.

Зі святом весни жіноцтво району щирими словами віта­ли голова Шацької районної ради Володимир Голядинець ра­зом із першим заступником голови Шацької РДА Віктором Плейтухом, вручивши відзна­ки за сумлінну багаторічну пра­цю, вміння і талант пра­цю­вати і тво­рити та з нагоди Між­на­род­ного дня прав жінок та миру кра­щим працівницям уста­нов та організацій району, а також Сві­т­лані Бик, жительці смт Шацьк, яка виховує ра­зом з чоловіком 6 дівчаток, четве­ро з яких – ді­ти-сироти, взяті під опіку, та На­талії Степанюк, жительці с. Положево, котра ра­зом з чоло­віком народила і виховує 9 ді­тей. До віталь­них слів приєд­налися голова жіночої районної ради Вален­тина Ханзерук, та­кож Воло­димир Бащук, поміч­ник народ­ного депутата Сте­пана Івахіва, побажавши усім жінкам кохати та бути коха­ни­ми, чути приємні слова не ті­льки у день свята, а й протягом всього життя. Він також за­чи­тав вітальну лис­тів­ку від Сте­пана Івахіва, яку разом із кві­тами вручив Люд­милі Єро­фє­є­вій, заступнику го­лови район­ної ради. Вона щиро подяку­вала Володимиру Бащу­ку за ві­тання від народного депутата, побажавши йому пода­льших плідних успіхів у депу­татській роботі (відзначу, що саме 7 бе­резня у приміщенні рай­держад­міністрації почала працювати громадська прий­маль­ня народ­ного депутата з прийому гро­ма­дян з особистих питань).

На святковому концерті в цей день лунали пісні про най­дорожчих, найпрек­расні­ших у світі матусь, бабусь, сес­три­чок у виконанні дітей, їм прис­вя­чували свої музичні і танцю­вальні композиції гурт «Вере­тено» Шацького РБК, колектив «Світязята» (керівник Георгій Вознюк). А на завершення свя­та незабутній подарунок – піс­ню «Білі черемхи» подарував жінкам начальник відділу осві­ти Шацької РДА Анатолій Павлей.

Віта ШЕПЕЛЯ.