Головна Економіка В Шацькому районі висаджено першу плантацію кущів лохин

В Шацькому районі висаджено першу плантацію кущів лохин

4569

ТОВ «Волинська ягідка» висадило в Шацькому районі першу плантацію кущів лохин

Територія, на якій вже два роки господарює підприємство, розташована біля села Положево. «Волинська ягідка» має на­мір висадити за три роки 260 га ягідників, наразі площі лохини роз­ташовані на 75 га. Закладення першої площі стало при­во­дом для того, щоб проз­вітувати про зроблене перед керів­ницт­вом Шацького ра­йону, подякувати людям, які обробляли землю і садили ло­хину, а також оголосити про плани на май­бутнє.

19 жовтня на території господарства було людяно – йшла під­­готовка до урочистого заходу, на який прибули керівники ТОВ «Волинська ягідка», заступник голови Шацької райдер­жад­міністрації Володимир Бугайчук і численні працівники, на яких того дня чекала не лише заробітна плата за виконану роботу, а й немало приємних сюрпризів і смачне частування.

Депутат Волинської обласної ради В’ячеслав Богдан перед по­чат­ком урочистості розповів про старт і початок реалізації ягідного бізнес-проекту:

Сьогодні ми завершили перший етап нашого проекту, виса­дивши лохину на площі 75 га. На плантації ми будемо вирощувати 5 сор­тів ягід, серед яких є ранні, середньостиглі і піз­ні. Цьому мо­менту переду­вали два роки напруженої праці з до­ланням бюрокра­тичних пе­решкод і нелег­кою роботою з підготовки площ під ягід­ники. В ті часи було багато скеп­тиків, які не вірили в нас, сумнівалися, що ми змо­­жемо реалізу­вати заду­мане, критику­вали. Сьо­годні, коли все це по­заду, ми вдячні владі і лю­дям, які нас підтримали. Землі Шаць­кого району – еко­логічно чисті і найбільш сприят­ливі для ви­рощування лохи­ни. На них ми виростимо чисті, не заб­­руднені агрохімією, ягоди, які користу­ва­ти­му­ться по­пи­том серед споживачів України і цілого світу.

Приємні призи вручив трудівникам директор ТОВ «Во­линська ягідка» Сергій Маїло, подякувавши їм за працю, взає­мо­розуміння і запросивши на роботу на нових плантаціях.

Агронома підприємства Катерину Андрійчук, яка того дня відзначала свій день народження, В’ячеслав Богдан від­шукав на полі. Привітавши працівницю зі святом, подарував їй квіти, подарунок і висловив гордість такими відповіда­ль­ними фахівцями, які буквально живуть роботою.

А роботи на підприємстві вистачатиме в майбутньому.

«Волинська ягідка» не лише вирощуватиме лохину, а з ча­сом займатиметься і її переробкою. Ми до цього йдемо, попри те, що не маємо вагомої державної підтримки, як от фермери з сусідньої Польщі. Радує те, що найближчим часом планується об’єднання в єдину спілку бізнесменів ма­­лого і середнього бізнесу. Разом ми зможемо успішно роз­­вивати бізнес, оперативніше вирішувати проблеми і до­лати перешкоди, – зазначив В’ячеслав Богдан.

Мирослава ЦЮП’ЯХ