Головна Історія Досліджуємо історію Шацького краю

Досліджуємо історію Шацького краю

5395

Два роки члени гуртка історичного краєзнавства «По­шуковець» ЗОШ І-ІІ ст. смт Шацьк збирали мате­ріали з історії селища, опитуючи старожилів та очевид­ців подій минулих років, працювали з архівними ма­­те­ріалами та опублікованими історичними дже­ре­лами.

Вагомим результатом цієї роботи стала участь уче­ниці 8 класу Оксани Короць в обласній краєзнавчій науково-дослідницькій молодіжній конференції «Минуле і су­часне сільського господарства мого краю», де вона вис­тупила з доповіддю «Аграрні перетворення поль­сь­кої влади у Шацьку напередодні Другої світової війни».

Цю конференцію вже другий рік проводить Музей іс­торії сільського господарства Волині – скансен (ет­ног­рафічний комплекс, музей просто неба) у с. Рокині Лу­цького району. Науковці музею високо оцінили ро­боту юних гуртківців, відзначивши їх дипломом пер­шого ступеня. Ця перемога приємна ще й тим, що нам вда­лося випередити представників Волинського об­лас­ного центру дитячої та юнацької творчості та Малої академії наук при Інституті історії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, які от­ри­мали дипломи другого та третього ступенів.

Разом зі своїм науковим керівником Володимиром Носулічем гуртківці продовжуватимуть дослідження ма­ловідомих та забутих сторінок минулого нашого краю.

Катерина ЧАК, член гуртка «Пошуковець».