Головна Медицина Професія стоматолога вимагає постійного вдосконалення

Професія стоматолога вимагає постійного вдосконалення

15066

У кожного лікаря – своя важлива мі­сія в збереженні здоров’я людей. У ме­ди­цині немає головних та другорядних спеціальностей, бо усі лікарі – немов зла­годжений механізм, який дбає про те, аби людський організм працював як­найдовше.

Серед лікарського персоналу Ша­ць­кої районної лікарні ТМО Любомльського і Шацького районів уже 19 років поспіль що­денно вносить свою часточку у збе­ре­ження людського здоров’я стомато­лог Олена Михайлівна Шевчук.

Народилася жінка у Полтавській об­ласті, закінчила одинадцяти­річку в од­ному з сіл Любомльського району. Коли перед дівчиною постав ви­бір, яку про­фесію обрати, довго розду­му­вати не до­велося: на той час дівчата мріяли бути педагогами, бухгалтерами, ліка­рями. А оскільки у батьків Олени Ми­хай­­лівни був дуже хороший това­риш-сто­матолог, він же й порадив дів­чині об­рати саме цей фах. Тож у 1991 році Олена Михайлівна стала студент­кою Івано-Франківської державної ме­дич­ної академії, де навчалась 5 років. Потім пів­тора року проходила інтерна­туру на базі Луцької обласної сто­матологічної поліклініки. З 1997 року працювала в с. Піща лікарем-сто­матологом, а вже згодом – у Шацькій районній лікарні.

Професія стоматолога не менш складна і відповідальна, ніж інші лікарські спеціальності. Стоматологія – це робота і головою, і руками. Спеціаліст цього медичного фаху повинен відмінно знати не тільки теорію своєї роботи, але і бути чудовим практиком, уважно слідкувати за новин­ками стоматології та застосо­ву­вати їх на практиці, уміти спілкуватися з лю­­­дьми. «Працювати з людьми – це завжди важко, – зізнається Олена Михайлівна. – Ста­раєшся вислухати кожну людину, зрозуміти її, допомогти, і разом з тим зробити свою справу якнайкраще. Потрібно мати дуже велике тер­піння. Можливо, не завжди вдається зробити усе ідеально, бо як поведе себе людський орга­нізм, як відреагує – передбачити неможливо».

Із власного досвіду знаю, що чи не найбільші черги у Шацькій районній лікарні – саме до стоматологів. Мабуть, це свідчить про якість їхньої роботи та відповідальність. Також до обо­в’язків стоматологів районної лікарні вхо­дять і медогляди, і консультації, і лікувально-про­філактичні прийоми, бо мають статус сто­ма­тологів загальної практики, практикують ди­тячу стоматологію, терапевтичну і профілак­тичну. Відповідно до норм, за один день сто­ма­тологи мають провести 19 змішаних прийо­мів. Проте буває, що за робочий період ця цифра може бути утричі більшою. Хоч частіше звер­таються люди із проходженням медог­ляду, але кожного потрібно оглянути, зробити відп­овідні записи у медичній картці та лікарському журналі. А це все займає час, який можна приділити пацієнтам, котрі звер­таю­ться за допомогою.

З кожним роком, працюючи в районній лікарні, Олена Михайлівна вдосконалює свої вміння, тож її роботу гідно оцінює керівництво лікарні. За роки роботи має відзнаки районного та обласного (минулого року була нагороджена грамотою управління охорони здоров’я Волинської ОДА) рівнів.

Зі святом вас, шановні медики!

Віта ШЕПЕЛЯ.