Головна Стисло Місячник Червоного Хреста – “Сила гуманності”

Місячник Червоного Хреста – “Сила гуманності”

3807

З 1 квітня по 1 травня в Ук­раїні пройшов місячник Чер­воного Хреста під гаслом «Сила гуманності», присвячений 95-річчю Товариства Червоного Хреста України. На сторінках га­зети червонохрестівці дя­кують всім, хто відгукнувся на звернення районної організації Това­риства. Дуже багато лю­дей, а це, в основному, жителі Ша­цька, при­носили свої речі, одяг, взут­тя, предмети першої необ­хідності для поповнення «Банку одягу», який діє при районній орга­нізації. Вся допомога була роздана ма­ло­забезпеченим верствам на­се­лення.

В рамках місячника районна організація Товариства Черво­ного Хреста провела акцію до ве­ликодніх свят. Одиноким лю­дям похилого віку були роздані пасхальні набори, паски, олія, крупи та інше. Вагому спон­сор­ську допомогу надали ТзОВ «Шацький молокозавод» (ди­рек­тор Михайло Поліщук), Ша­цька пекарня (директор Олена Лікіних), підприємці Оксана Со­рочук, Микола Борух та Андрій Сіжук.

Травень багатий на дер­жав­ні та релігійні свята. 8 травня чер­вонохрестівці відзначали своє свято – Всесвітній день Чер­воного Хреста та Чер­во­ного Півмісяця. Товариство Чер­воного Хреста України – це вкрай необхідна в наш час гро­мадська організація, діяльність якої ґрунтується на засадах добра, людяності та мило­сер­дя. Вона і по цей день зали­шає­ться надійною опорою для людей, які потребують підт­римки та допомоги. У день ма­тері – 12 травня – районна ор­га­нізація ТЧХ провела акцію і під­готувала для багатодітних ма­терів подарункові набори про­дуктів харчування та на­бори за­собів гігієни. Допомогу для про­ведення акції надав  пос­тійний благодійник Віктор Нав­роцький.

У повсякденних турботах про одиноких людей похилого віку, інвалідів, дітей-сиріт та інших категорій людей, котрі потребують допомоги, ми­нають будні червонох­рес­тів­ців. Вони вдячні всім, хто при­ходить їм на допомогу, хто своїми добрими вчинками, бла­годійними внесками, турботою про ближніх поповнює скарб­нич­ку добра на землі.

Творімо милосердя разом!

Віктор ГРИЦЮК.