Головна Стисло Визначено кращих державних службовців району

Визначено кращих державних службовців району

3769

12 квітня відбувся I тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців району в номінаціях «Кращий керівник» та «Кращий спеціаліст».

Загалом на участь у конкурсі надійшло 7 заяв (3 керівники та 4 спеціалісти апарату та структурних підрозділів райдержад­мі­ністрації). Претендентам потрібно було  виконати 4 види завдань: 2 тестових на знання чинного законодавства та комп’ютерну гра­мотність та 2 практичних – на складання службового документу та  володіння комп’ютером. За підсумками засідання органі­заційного комітету з проведення конкурсу визначено переможців: в номінації «Кращий керівник» перемогу здобула Гарбар Людмила Петрівна, начальник загального відділу апарату РДА; в номінації «Кращий спеціаліст» – Корчук Микола Романович, головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату РДА.

Біографічні довідки

Гарбар Людмила Петрівна навчалася у Житомирському дер­­жавному сільськ­огосподар­сь­кому інституті (спеціальність – економіка і організація сіль­сь­ко­го господарства). Має 20 років стажу державної служби. З 1994 по 1997 рік – головний контро­лер-ревізор контрольно-ревізій­но­го відділу в Шацькому районі, з 1997 по 2000 рік – контролер-ревізор Любомльського контро­льно-ревізійного відділу. З 2002 по 2003 рік – головний спеціаліст управління сільського госпо­дарства і продовольства Шацької райдержадміністрації, з 2003 по 2005 рік  – начальник відділу з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апарату Шацької райдержад­міністрації, з 2005 по 2007 рік – завідувач сектору з питань внут­ріш­ньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ апарату райдержадміністрації, з 2007 по 2008 рік – заступник на­чальника управління економіки та розвитку інфраструктури рай­держ­адміністрації. З 2008 року і по  даний час – начальник за­гального відділу апарату райдержадміністрації. Нагороджувалась гра­мотою райдержадміністрації.

Корчук Микола Романович навчався в Українській ордена Трудового Червоного Пра­пора сільськогосподарській академії, м. Київ (спеці­альність – механізація сільського го­с­подарства). Має 11 років стажу держав­ної служби. З 2007 по 2008 рік – головний спе­ці­а­ліст відділу організаційно-кадрової ро­боти апа­рату райдержадміністрації, з 2008 року і по даний час – головний спеціаліст від­ділу ведення Державного реєстру вибор­ців апарату райдержадміністрації. Неодно­разово нагороджу­вався грамотами РДА та грамотою ЦВК.

Наш кор.