Головна Коротко Працівники парку перші і в роботі, і у спорті

Працівники парку перші і в роботі, і у спорті

2917

Надзвичайно видовищні та азартні спортивні змагання влаштували минулої п’ятниці, 9 вересня, працівники Шаць­кого національного природного парку на чолі з директором Во­лодимиром Захарком. При­у­рочили захід до дня фізич­ної культури та спорту, а та­кож про­фесійного свята – дня пра­цівника лісу.

Подібні внутрішні зма­гання серед лісництв Ша­цького на­ціонального парку колектив влаштовує кож­ного року, як тільки є така можливість. Цього року міс­цем проведення зма­гань, аби помірятися силами, па­р­ківці обрали наметове міс­течко «Незабудка».

Відкривали змагання Во­ло­димир Захарко, а також пер­ший заступник голови Шацької РДА Сергій Сидорук. Вони побажали чотирьом командам – Мельників­сько­го, Світязького, Пульмів­сь­кого лісництв, а та­кож ко­манді пра­цівників адмі­ністрації парку, сили та нат­х­нен­ня, спор­тив­но­го азарту та перемоги. Про­тя­гом дня ко­ман­ди дово­ди­ли своє право на­зиватися най­си­льні­шими як в індивіду­а­льних зма­ганнях, так і у командних.

В індивідуальних змаганнях з армреслінгу найсильнішим пра­цівником серед лісництв став Віталій Макарчук із Пуль­мів­ського лісництва, у метанні ко­лоди першість здобув Олек­сандр Стаднік із Світязького лісництва. Найвлучніше «нас­трі­ляв» із пневматичної руш­ниці Андрій Шевчук із Мельни­ківського лісництва. Найбільше разів підняв гирі вагою по 24 кг та виборов перше місце Ігор Наумич із адміністрації парку. У шахах вдалося обіграти усіх супротивників та вибороти пер­ше місце Андрієві Герен­чуку.

Чи не найбільш емоційними та видовищними були командні змагання з волейболу та пере­тягування канату. У волейболі у запеклій боротьбі першість здобули працівники Мельни­ківського лісництва, перетяг­нули на канаті усіх своїх су­перників працівники адміністра­ції парку. 

У підсумку перше місце посіла команда Мельників­сь­кого лісництва, друге – адмініс­трація парку, третє – Світязь­кого лісництва, четверте – Пульмівського. Усі переможці та призери змагань отримали гра­моти, кубки та грошові вина­го­роди. Окрім того, було до­мов­лено, що наступні що­річні зма­гання будуть прий­мати та орга­нізову­вати пе­ре­можці – Мель­ни­ківське лі­с­ництво. Вітаючи пере­мо­ж­ців та учасників змагань, Сергій Сидо­рук також від­зна­чив висо­кий рівень орга­нізації спор­тив­ного заходу, згур­то­ва­ність ко­лективу та по­дяку­вав усім за активну участь.

А вже після змагань усіх уча­сників та вболівальників жінки-працівниці Шацького націона­льного парку запросили почас­ту­ватися  кулішем та рибною юшкою, які старанно готували на вогнищі.

Віта Шепеля.