Головна Стисло Ряди Збройних Сил України поповнили троє мо­бі­лізованих із Шацького району

Ряди Збройних Сил України поповнили троє мо­бі­лізованих із Шацького району

3655

9 березня ряди Збройних Сил України поповнили троє мо­бі­лізованих із Шацького району: Вік­тор Пахалюк (смт Ша­цьк), Ми­кола Жук та Євген Воронцов (с. Світязь).

Урочисті проводи на честь ша­­цьких та любомльських (су­сіди проводжали 5-х) бій­ців вла­ш­тували на подвір’ї Лю­бомль­ського міжрайонного об’єдна­ного комісаріату. Наказ «Про част­кову мобілізацію» за­читав перед учасниками за­ходу Олек­сандр Шандура, т.в.о. військо­вого комісара. Подякувала мобі­лі­зованим за їхню небайдужість, активну громадянську позицію, готов­ність захищати Вітчизну Ла­­риса Васейчук, керівник апа­рату Шацької РДА. Молився за те, щоб воїни живими і здо­ро­вими повернулися з війни до­дому, отець Віктор Возняк. Свя­щеник благословив сол­дат на сп­раву захисту Ук­раїни, окро­пив їх свяченою во­дою і по­дару­вав кожному мо­литвослов.

Після урочистості солдати від­були до навчального цен­тру Сухопутних військ «Дес­на», що на Чернігівщині.

12 березня в Любомлі про­воджали ще п’ятьох мобілі­зо­ваних із Шаць­кого ра­йону: Ми­ко­лу Корця (с. Віли­ця), Ми­колу Сві­р­жевського (с. Кро­пивники), В’я­чеслава Бор­сука (с. Вілиця), Сергія Приступу (смт Шацьк), Олек­сандра Ма­зу­рка (с. Сві­тя­зь). У цей день май­бутніх бійців Збройних Сил України благословили на за­хист Вітчизни у Любом­льсь­кому об’єднаному вій­ськовому комі­саріаті голова Ша­ць­кої районної ради Сергій Віннічук та шацькі волонтери «Небай­дужі», котрі пов’язали на плечі захисників жовто-блакитні пра­пори та побажали з честю виконати свій громадянський обо­в’язок, повернувшись жи­ви­ми і здо­ровими додому.

Мирослава ЦЮП’ЯХ,

Віта ШЕПЕЛЯ.