Головна Стисло Відбувся I тур що­річного Всеукраїнського кон­кур­су «Кращий державний слу­ж­бовець»

Відбувся I тур що­річного Всеукраїнського кон­кур­су «Кращий державний слу­ж­бовець»

3806

23 квітня відбувся I тур що­річного Всеукраїнського кон­кур­су «Кращий державний слу­ж­бовець» серед державних службовців району в номіна­ціях «Кращий керівник» та «Кра­щий спеціаліст».

Загалом на участь у кон­кур­сі надійшло 8 заяв (3 керів­ники та 5 спеціалістів апарату та структурних підрозділів рай­держ­адміністрації). Претенден­там потрібно було виконати 4 види завдань: 2 тестових на знан­ня чинного законодавства та комп’ютерну грамотність, та 2 практичних – на складання службового документу та во­ло­діння ПК. За підсумками за­сідання організаційного комі­тету з проведення конкурсу визначено переможців: в но­мі­нації «Кращий керівник» пе­ремогу здобула Гуж Олена Іва­нівна, завідувач сектору з питань інформаційної діяль­ності та комунікацій з громад­ськістю апарату РДА; в номінації «Кращий спеціаліст» – Пех Анатолій Анатолійович, головний спеціаліст відділу освіти РДА.

Біографічні довідки.

Гуж Олена Іванівна навчалася в Українській академії дру­карства, м. Львів (спеціальність – комп’ютеризаційні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв, магістр ви­дав­ничої справи). Має 11 років стажу державної служби, та 21 рік вислуги в органах державної влади. З 1994 по 1996 рік – секретар-друкарка Шацької районної ради, з 1996 по 2004 рік – секретар-друкарка Шацької райдержадміністрації. З 2004 по 2008 рік – головний спеціаліст – бухгалтер відділу фінансово-господар­ського забезпечення апарату РДА. З 2008 по 2013 рік – головний спеціаліст відділу внутрішньої політики Шацької РДА, з 2013 і по да­ний час працює на посаді завідувача сектору з питань інфор­ма­ційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату РДА. Неодноразово нагороджувалась грамотами РДА та районної ради.

Пех Анатолій Анатолійович здобув вищу освіту у Волинсь­кому державному університеті ім. Лесі Українки (спеціальність – соціальний педагог). На державній службі працює 2 роки. Тру­дову діяльність розпочав в 1997 році на посаді вчителя Пехів­ської ЗОШ І-ІІ ступенів, з 1999  по 2007 рік – викладач Шацького лісового коледжу ім. В.Сулька. З 2010 по 2011 рік працював охо­ронцем-консультантом департаменту офісної охорони ПАТ «При­ватбанк», з 2013 року і по даний час – головний спеціаліст відділу освіти Шацької РДА. Постійно підвищує свою кваліфікацію та фаховий рівень.

Віта ШЕПЕЛЯ.