Головна Стисло Успіх на обласному конкурсі читців

Успіх на обласному конкурсі читців

3762

25 лютого в м. Луцьк від­бувся обла­сний конкурс чит­ців, присвячений 202-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. У конкурсній про­г­ра­мі за­ходу прозвучали най­по­пулярніші твори Великого Коб­заря, а юні учасники вра­зили присутніх красою україн­ського ху­дожнього слова, ви­со­кою виконав­сь­кою май­с­тер­ністю і вишуканим націо­на­льним вбранням.

Разом з іншими волиня­нами до по­пуляризації вічного шевченкового сло­ва долучи­лася на конкурсі і Оксана Цвин­килевич, учениця 9 класу ЗОШ І-ІІ ст. с. Самійличі. Уривок з твору Шевченка «Назар Стодоля», який Оксана готувала на конкурс під керівництвом учителя української мови і літератури Валентини Положевець, був схвально сприйнятий глядачами і заслужив на високу оцінку журі і призове ІІІ місце. Вітання нашій талановитій землячці!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.