Головна Стисло В Шацьку, біля озера Велике Чорне, відбулись змагання чотирилапих помічників мисливців

В Шацьку, біля озера Велике Чорне, відбулись змагання чотирилапих помічників мисливців

4816

1-2 червня в Шацьку від­бу­вався незвичайний чемпіонат. Біля озера Велике Чорне, а саме на випробувальній станції нор­них собак, збудованій з іні­ціа­тиви Ігоря Жмурка, директора Шацького лісового коледжу, во­дночас – досвідченого соба­ко­­вода, змагалися в спритності чотирилапі помічники мис­лив­ців. Чемпіонат західноукраїн­ської зони, в якому взяли участь 40 команд собак з Львівської, Рівненської, Хмельницької, Тер­нопільської і, звичайно, Волин­ської областей, у селищі було про­ведено вперше. Ігор Васи­льович як один з організаторів сподівається, що не востаннє, бо особисто для нього справа роз­ведення собак давно вийшла за рамки простого захоплення. Енту­зіаст утримує розплідник із між­на­родним визнанням «Schwarze Rand» («Чорне узлісся»), де жи­ве більше 10 мисливських со­бак. Тренуючи їх і дбаючи про чис­­тоту породи, собаковод до­бився гарних результатів: його собаки займають перші місця на­віть на міжнародних зма­ган­нях.

Не обійшлося без кмітливих ягдтер’єрів Ігоря Жмурка (вони саме такі, а ще винахідливі, сміливі і до того ж чудово під­да­ються навчанню) і на ша­ць­ких змаганнях. В перший день собаки порід ягдтер’єр і фок­стер’єр (гладкошерсті і жор­стко­шерсті) випро­бовува­ли свої мисливські якості, витя­гаючи зі штучної нори лисів. По­є­динки між ними, хоч і не­видимі для людського ока, при­вернули увагу численних гля­дачів. Експертна комісія про­фесійно оцінювала мислив­ський азарт собак, визначаючи кращих за загальною сумою ба­лів. В таких змаганнях обо­в’язково береться до уваги злість (реак­ція на звіра), швидкість, вір­ність, голос собак та інше, що відіграє важливу роль в ході правильного пошуку і перес­лідування лиса.

Наступного дня мисливські собаки полювали в П-подібній норі на борсука. Таке полювання вважається особливо небез­печ­ним для чотирилапих єгерів і нерідко закінчується для них травмами, бо борсук важить у два-три рази більше за невелику норну собаку. Утім, саме в цих змаганнях ягдтер’єри Ігоря Жму­р­ка Граф-Юніор і Бонд, що в буквальному смислі з’їли зуби на полюванні, зайняли відпо­відно І і ІІ місця. ІІІ місце зас­лужено посів ягдтер’єр Дана во­линянина Андрія Стасюка. У фінальному поєдинку з лисом за першість змагалися собаки Пірс ковель­чанина Романа Цешин­ського, Берта Вадима Кни­ша та Донна-Ема Ігоря Жмурка. Пере­мо­гу здобула Донна-Ема.

Власники собак-переможців отримали від організаторів – Фе­дерації мисливського собако­вод­ства Волині – куб­ки, фут­болки, книги «Листи мо­ло­дому мисливцю», автор яких Валерій Мельник, власний ко­рес­пон­дент газети «Урядовий ку­р’єр», сам затятий мисли­вець, теж був присутній на чем­піонаті в Шацьку. Господарі, задоволені виступами своїх собак, чудо­вими умовами зма­гань і спіл­куванням з одно­дум­цями на фоні гарної природи, пообіцяли прибути до Шацька і восени. Адже 9-13 жовтня в селищі відбудуться Дні німець­кого ягдтер’єра в Україні, в рамках яких буде організована вис­тавка собак, екзамени для чо­тирилапих на відповідність породи, змагання у вмінні слу­хатися господаря, виконувати команди і демонструвати мис­лив­ські якості. До Шацька при­будуть команди з Німеччини, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії та інших країн.

Більше того, в Шацькому лісовому коледжі з часом має з’явитися нова спеціальність – експерта-кінолога. Адже в Україні немає жодного навча­ль­ного закладу, який би готу­вав фахівців для мислив­сько­го, службового, декоративного собаківництва.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.