Головна Коротко У Шацьку відбувся зліт юних лісівників

У Шацьку відбувся зліт юних лісівників

2945

Однією з традиційних форм залучення учнівської молоді до охорони природи є учнівські лісництва. Мета їх створення – плекати у дітей дбайливе ставлення до природи, розширювати і пог­либлювати знання у галузі природничих  наук, сприяти набуттю прак­тичних умінь та навичок ведення роботи у лісовому госпо­дарстві. Від­чутну роль відіграють ці трудові об’єднання і як осередки профо­рієнтації. Завдання педагогічних колективів шкіл і позашкільних закладів полягає у підвищенні ефективності і якості організації ро­­боти учнівських лісництв, створенні оптимальних умов прове­дення навчальних та практичних занять з лісового господарства, ор­ганізації дослідницької, природоохоронної роботи, здійснення доп­рофесійної підготовки юних лісівників.

Волинське обласне управління лісового та мисливського гос­по­дарства спільно з Волинським обласним еколого-нату­раліс­тичним центром координує в області роботу шкільних лісництв.

Нині на Волині налічується 43 учнівських лісництва. На базах лісогосподарських підприємств обладнано кабінети шкільних ліс­ництв з метою створення оптимальних умов для проведення нав­чальних та практичних занять з лісового господарства, орга­нізації дослідницької роботи, здійснення допрофесійної підготовки юних лісівників, залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах та змаганнях. 

Так, у червні в Шацьку на базі лісового коледжу імені Валентина Сулька відбувся обласний зліт юних лісівників Волині. У ньому взяли участь 37 найкращих уч­нів­ських лісництв області. Дійс­тво організувало Волинське об­ласне управління лісового та мисливського господарства спі­­льно з управлінням освіти і науки Волинської облдержад­мі­ністрації, Волинським обласним еколого-натуралістичним цент­ром та Шацьким лісовим ко­лед­жем.

Команди презентували дія­ль­ність учнівських лісництв, нау­ково-дослідницьку роботу, ділилися набутим досвідом. З юними лісівниками працювали досвідчені педагоги лісового ко­леджу, Волинського обласного еко­лого-натуралістичного цент­ру. Було організовано захоплюючі екскурсії до музею фауни, денд­ропарку, на озеро Світязь.

Змагання проходили у три ета­пи: презентація наукових ро­­­біт, моніторинг знань та за­хист науково-дослідних робіт.

У загальнокомандному за­ліку за результатами усіх зав­дань перемогла команда Мане­вицького учнівського ліс­ниц­т­ва, друге місце розділили між собою команди Скулинсь­кого, Під­береззівського та Гу­бинського лісництв. Три третіх місця журі при­судило командам Шацького (керівник Володимир Кереб), Смі­­дин­ського та Цуманського лісництв.

Окрім грамот управлінь освіти і науки, лісового та мислив­сь­кого господарства, облдержадміністрації, учасники отримали і цінні призи. За 1 місце – чотиримісну палатку, за 2 місце – цифрові фо­тоа­парати, за 3 місце – набори футбольних, волейбольних та бас­кетбольних м’ячів. Також усі учасники змагань отримали флеш­ки у якості заохочувальних призів.

Прес-служба Волинського ОУЛМГ.