Головна Стисло Увага – нерест!

Увага – нерест!

3627

Шацький національний при­родний парк інформує, що з 20 березня по 10 червня 2013 року на водоймах пар­ку триває нерестовий пе­ріод риби.

В цей час заборо­няєть­ся: проводити будь-який ви­лов риби; знаходитись не тільки на водоймі, а і в її при­бережній смузі із забо­ро­неним знаряддями та за­собами лову риби; про­во­­дити роботи, що негатив­но впливають на гідроло­гічний та гідрохімічний стан озер (в т.ч. миття тран­спортних засобів, купання та прання із застосуванням хімічних миючих речовин тощо); зу­пинка транспортних засо­бів ближче, ніж за 100 м від урізу води; рух плавзасобів (човнів) на водоймах під час нерестового періоду (крім спеціальних).

Порушники цих вимог сплачують штраф згідно із адмінкодексом України.  Можлива також конфіскація знарядь і засобів вчинення правопорушення.

За кожну незаконно ви­ловлену рибину поруш­ник сплачує штраф за шкоду, заподіяну тери­то­ріям та об’єктам природно-заповідного фонду: щука, ко­роп, вугор – 55 грн. за шту­ку; лящ, лин – 28 грн. за штуку; плітка – 11 грн. за шту­ку; карась, окунь – 6 грн. за штуку.

Адміністрація ШНПП.