Головна Стисло Дбати про власний дім – наш обов’язок, або ж генеральне прибирання Шацька

Дбати про власний дім – наш обов’язок, або ж генеральне прибирання Шацька

3631

Надворі весна, тож необ­хідність у проведен­ні ком­плексу заходів з покращення благоустрою та санітарного очищення населеного пункту неабияка. Й наразі є певний результат.

Зі слів Івана Коваля, ди­рек­тора КП «Будин­ко­упра­влін­ня», процес вивозу сміт­тя відбував­ся таким чином. Комунальне підприємство має власний трактор для вивозу побутових від­ходів. Люди в пев­ний час виносили сміття в міш­ках на ву­лицю, трактор під’їжджав і збирав їх. «Були і форс-мажори, коли техніка не могла під’їхати до садиб через те, що проводиться каналі­зування вулиць. Але ми по таких вулицях вивіз сміття проводили наступного дня, – додає керівник установи. – Загалом від насе­лен­ня вивезено 200 кубометрів сміття, і це при тому, що підприємство працює на збиток. В цій акції були охоплені найбільші вулиці Ша­цька, які, до речі, є і найбільш засмічені».

Чомусь жителі найвіддаленіших від центру селища вулиць можуть знайти спосіб утилізації сміття, не засмічуючи поля, посадки, лісонасад­ження, а іншим «центровим» мешканцям легше пожбурити домашній непотріб у посадки біля озер Чорне, Світязь, а то й просто у смітник по­серед центру. Гарну практику започаткували жителі чотириповерхового будинку по вул. 50 років Перемоги, які уклали до­говір з КП «Бу­динкоуправ­ління» на вивіз сміття. Запла­тивши симво­ліч­ну суму кош­тів, мешканці мають змогу скла­­ду­вати відходи у контей­нери біля будинку, який згодом виво­зиться на сміттє­зва­ли­ще. Лю­ди ж стежать за тим, щоб ніхто з чужих не ви­кидав туди сміт­тя. Тим самим вони забез­печують чистоту тери­то­рії, на якій мешкають. Зви­чайно, таку практику важ­че започаткувати мешканцям приватного сек­тору, та це, в прин­ципі, просто відмовка. Згур­туватись задля хо­ро­шої справи завжди можна, було б бажання.

Якщо ж про власні садиби люди піклуються, а на територіях, які закріплені за окремими установами, хоча б раз у рік проводиться су­бот­ник, то є місця, в яких такі акції потрібно про­в­о­дити хоча б раз у тиждень. Перед Пас­халь­ними святами за сприяння Центру зайня­тості 15 осіб, які перебувають на обліку, провели прибирання територій вздовж нового кладо­вища, криниці та навколо території складування твердих по­бутових відходів, в ході якого зіб­рано 10 кубів сміття – це безпосередньо і є ті місця, які пот­ребують постійної санітарної очис­тки. Було б ду­­же доречно, якби Центр зай­нятості і надалі проводив таку акцію хоча б раз у квартал.

Тема вивозу сміття у післязимовий період акту­альна не тільки для вулиць селища. Майже цілий тиждень перед Провідною неділею кипіла робота з прибирання старого кладовища. Про­тя­гом цього тижня працівниками КП «Будинко­управління» вивезено 140 кубометрів відходів. За­вер­шальні дії вивозу ТПВ здійснювалися навіть вранці на Проводи – щоб мешканці Шаць­ка та їхні родини мали змогу прийти і провідати своїх померлих родичів на охайне і прибране кладовище.

Ліана МИСЮРИНА.