Головна Стисло Задекларуйте свої доходи

Задекларуйте свої доходи

4237

Відповідно до Розділу IV статті 162 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Це будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Протягом 2017 року громадяни – фізичні особи Шацького району отримували такі види доходів:
– дохід від операцій з продажу нерухомого майна;
– дохід від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції;
– дохід, отриманий платником податку у вигляді спадщини;
– дохід у вигляді благодійної, гуманітарної допомоги;
– дохід від надання майна в лізинг, оренду;
– інші доходи.

Ставки податку на доходи фізичних осіб визначені ст. 167 ПКУ.
Відповідно до ст. 176 платники податку зобов’язані:
а) вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник податку зобов’язаний відповідно до цього розділу подавати декларацію;
б) отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого ПКУ, документи первинного обліку, в тому числі на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку та формується податкова знижка платника податку;
в) подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов’язковим.

Особливу увагу звертаю на громадян – фізичних осіб, які в літній сезон здійснювали надання майна в оренду, а саме надавали послуги з розміщення громадян в приватному секторі, отримуючи дохід у вигляді плати за проживання. Про надання таких послуг свідчать дані інтернет-ресурсів – публікація оголошень з назвами баз та вартості проживання, отримання громадянами попередньої оплати за проживання (готівки на банківські картки), розміщення громадянами оголошень «Здаю кімнати» безпосередньо в місцях надання послуг з проживання тощо.

У разі неподання декларації або ненадання пояснень по суті, буде розглянуто питання про проведення документальної позапланової перевірки відповідно до п. 78.1.1, 78.1.2 ст. 78 ПКУ, донарахування податку на доходи фізичних осіб, військового збору та застосування фінансових санкцій. Враховуючи масовість та регулярність надання громадянами – фізичними особами послуг з проживання в літній сезон на території Шацької, Світязької та Пульмівської сільських рад актуальним буде питання щодо встановлення факту здійснення підприємницької діяльності без реєстрації з відповідними наслідками.
На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

В разі наявності причин, які свідчать про відсутність необхідності декларувати доходи, керуючись пп. 16.1.7, ст. 16, ст. 20, ст. 73 ПКУ громадянам – фізичним особам необхідно надати пояснення щодо таких причин.

Враховуючи вищевикладене, Шацьке відділення Ковельської ОДПІ нагадує громадянам – фізичним особам щодо необхідності подання декларації про доходи до 1 травня 2018 року.

Світлана СУЛІК, начальник Шацького відділення Ковельської ОДПІ