Головна Стисло Жителі Прип’ятської сільської ради просять відремонтувати дорогу…

Жителі Прип’ятської сільської ради просять відремонтувати дорогу…

4437

3 серпня виїзний прийом громадян провів голова Шацької районної ради Сергій Карпук. Цього разу особисті прийоми гро­мадян керівник законодавчої влади району почав з сіл При­п’ятської сільської ради. В чо­ти­рьох селах люди просили ви­рішити дві найбільш наболілі та спільні для усіх жителів сіл проб­леми: відремонтувати дорогу та врешті-решт вирішити питання із маршрутним сполученням сіл із районним центром. У селі Пло­ске жителі навіть попереджали, що якщо навантажені лісовози й надалі будуть їздити сільсь­кими дорогами та псувати їх, будуть перекривати дорогу. 

Стосовно стану доріг, то, як пояснював Сергій Карпук, ймо­вірно, цими дорогами їдуть лісо­вози Прибузького лісництва (с. Згорани), тож буде старатися зв’я­затися з ними та вирішити наболілу проблему. Також було повідом­лено поліцію, оскільки, відпо­від­но до законодавства, автотран­спорт вагою більше 24 т не має права їздити такими дорогами. Проте реакції немає й досі. Сто­совно ремонту дороги Вілиця-Кропивники, то вже роз­роблена технічна документація на ре­монт більше 3 км, що спо­лучають ці села. Було виділено 500 тис. грн. з обласного бюд­жету, 400 тис. грн. – з район­ного, та 100 тис. грн. – із Ша­цького селищ­ного. Проте на по­чатку року, коли починала роз­роблятися до­кументація, вар­тість 1 км біло­ще­беневої дороги коштувала 300 тис. грн., а тепер – 1 млн. грн. Відповідно за суму, виділену із бюджетів, можна буде зро­би­ти лише третину дороги від зап­ланованого, а якщо дорогу не робити взагалі – то 500 тис. грн. доведеться повертати в обла­сний бюджет. Тож який відрізок дороги робити спочатку – й запитував жителів сіл Сергій Карпук. Ймовірно, в першу чергу буде ремонту­ва­тися дорога в самому селі Ві­лиця, де через розбиту піщану дорогу майже неможливо про­їхати легковим автомобілем, а під час сильних дощів годі й го­ворити про це. Надалі керів­ниц­тво району спі­льно із селищним головою бу­дуть шукати варі­ан­ти завер­шен­ня ремонту дороги. Ремонт до­роги Шацька дільниця Любом­льського автодору пла­нує роз­по­чати уже з понеділка, а жи­телів сіл голова районної ради просив лише контролювати якість робіт.

Ще одна проблема, яка вже декілька місяців турбує селян, – автобусне сполучення. Сергій Карпук пояснив, чим викликана така ситуація з перевізниками: ще з початку року райдерж­адмі­ністрацією не укладені постійні договори з ними на приміських маршрутах, а колишній і тепе­рі­ш­ній перевізники також не вияв­ляють особливого бажання зай­матися цим маршрутом. З про­ханням повернути маршрут ко­лишнього перевізника та його графік руху маршрутки жителі трьох сіл підписали відповідні листи. Скаржилися жителі сіл і на те, що тільки до 1 вересня в села Прип’ять та Пехи буде заїж­джати автобус сполученням Лу­цьк-Пехи, який дуже вигідний людям, особливо студентам. Лю­ди просять не скасовувати єдиний прямий маршрут до Лу­цька та Ковеля. Вислухавши лю­дей, голова районної ради обі­цяв найближчими днями з цим питанням звернутися в облас­ний департамент інфраструк­ту­ри та туризму, а також обго­ворити вирішення питання з пе­ревізниками на сесії районної ради.

Проблемним у селі Плоске є режим роботи місцевого ФАПу, куди працівник приїжджає лише два рази в тиждень. Тож щоб пролікуватися чи зробити що­ден­ні ін’єкції, хворим потрібно їхати в сусідні села чи в район­ну лікарню. Потребує ремонту й саме приміщення сільського ФАПу, в якому люди просять замінити вікна.

В селі Прип’ять Сергій Карпук найперше відвідав місцеву школу, де косметичні ремонтні ро­боти майже завершені. Проб­лемою, за словами директора школи Олександра Лончука, за­лишається встановлення вну­т­рішніх санвузлів у найбільшому корпусі школи. Своїм варіантом можливості розміщення санвуз­лів, а також котельні поділився директор школи, проблема лише у коштах на придбання матері­а­лів. Решту будівельних робіт обі­цяють виконати власними силами. Як повідомив Сергій Кар­пук, з обласного бюджету бу­ло виділено 300 тис. грн. на обла­штування санвузлів у чотирьох школах, в тому числі й При­п’я­тській.

Проблемою села Кропивники є збільшення кількості диких кабанів, які знищують сільсько­гос­подарські врожаї. Звернення місцевих депутатів та жителів села до директора Шацького національного природного парку та районного голови УТМР не дало ніяких резу­ль­татів. Звер­ну­лися жителі села Кропивники із проханням пос­при­яти від­новленню роботи гро­мадських вбиралень у центрі се­лища, які необхідні приїжджим людям (Сергій Карпук обіцяв передати їхнє звернення се­лищ­ному го­лові, який за станом здоров’я не зміг приїхати на виїзний прийом).

У селі Вілиця вдруге окремі депутати районної та селищної рад звернулися з проханням очищення меліоративних кана­лів та русел річок. Як повідомив Сергій Карпук, з обласного бюд­жету було виділено 500 тис. грн. на ці роботи (спрямовувати­муться на Світязьку сільську раду), але немає затвердженої районної програми для їх ви­користання. В наступному році на ці роботи також планується виділити кошти.

Актуальним для жителів сіл залишається питання низької ціни на молоко, яка від зимового періоду знизилася з 3,50 грн. за літр до 2,80 грн. Михайло По­ліщук, директор ТзОВ «Шацький молокозавод», розповів, що їхнє підприємство – найменше в області серед заготівель­ни­ків, тож відповідно не може доз­волити собі ставити вищі ціни, ніж інші молокозаводи. Окрім того, ціна за 1 кг масла на заводі вроздріб коштує 90 грн., в той час як в інших навіть оптова ці­на становить 90 грн. за 1 кг.

На завершення виїзного прийому депутати Петро Цвид, Віктор Пех попросили матері­ально підтримати багатодітну родину із с. Вілиця, в якій вихо­вується 5 дітей. Справа в то­му, що в родині захворів дев’я­тирічний син Олег, уже з початку літа хлопчик знаходиться на лікуванні в Київському інсти­ту­ті раку. Депутати просять не­бай­дужих людей допомогти ро­дині. Про те, як можна надати допомогу хлопчикові, читайте на 8 стор.

Віта ШЕПЕЛЯ.