Головна Культура Мій край – моя історія жива

Мій край – моя історія жива

3199

Стара латинська мудрість на­зиває історію вчителькою жит­тя. Тому кожне покоління зве­р­тається до минулого, го­во­рить з минулим, щоб взяти звідти досвіду для сучасного і май­бут­нього, почерпнути знан­ня з історії й зробити висновки для майбутніх дій.

У центральній районній біб­ліотеці відбулася зустріч з членом Національної спілки кра­єзнавців України, автором книг «Шацьк. Шапко. Шечко… Ме­льники (Шацькі)» та «Сві­тязь. Підманево. Омельне» Оле­­к­сієм Демедюком, який народився у селищі Шацьк. З 1983 року він – житель міста Малорита, що у Бі­лорусі. Ось уже майже 40 ро­ків краєзнавець збирає леген­ди, перекази, бувальщини у Ша­цькому районі.

Розповівши чимало цікавого про наш край, пан Олексій поді­лився з нами тим, що хоче ви­дати книгу про інші села ра­йону і створити клуб краєз­нав­ців для подальшого досліджен­ня історії та культури рідної землі. А ще він по­дарував свої книги біб­ліотекам району.

По закінченню зустрічі ди­ректор центральної районної біб­ліотеки Валентина Гірич по­дякувала Олексію Івановичу за цікаву зустріч, адже куди б не завела нас доля, ми з усіх доріг повертаємось до рідного поро­га, до історії своєї маленької Ба­тьківщини.

Наш кор.