Головна Культура «Молодички» представляли Україну на Міжнародному фестивалі «Весняна казка у Празі»

«Молодички» представляли Україну на Міжнародному фестивалі «Весняна казка у Празі»

5022

Народний ансамбль «Моло­дички» Шацького міського Бу­дин­ку культури розширює кор­дони своєї популярності. Нещо­давно колектив разом із керів­ником Ніною Вирович представ­ляв Україну на Міжнародному фестивалі пісні і танцю «Вес­няна казка у Празі», який відбув­ся у столиці Чехії.

У перший день фестивалю йшов дощ, але це не завадило яскравому виступу «Молоди­чок» під відкритим небом на Ста­роміській площі європейської столиці. Колоритні костюми уча­­с­ниць, популярні українські на­родні та естрадні пісні у їхньо­му виконанні викликали шквал оплесків у глядачів, серед яких було багато українців, що про­жи­вають у Чехії. Підсилили вра­ження від виступу «Молодичок» їхній вихід на сцену із націона­льними прапорцями, з патріо­тич­­ними словами: «Вас вітає Укра­їна!». На другий день виступу колоритного ансамблю глядачі вже чекали з нетерпінням і спі­вали разом з ними.

Учасники і керівник ансамб­лю Ніна Вирович отримали між­народні дипломи за участь у фес­ти­валі та розвиток мистецтва, а також нові можливості для спів­робітництва. На площі, де від­бу­вався фестиваль, діяв пас­ха­льний ярмарок, радували око яскраві великодні декорації. Також співачки із Шацька поба­чили неймовірної краси євро­пей­ське місто, познайомилися і поспілкувалися з багатьма та­лановитими людьми та розши­рили коло своїх прихильників. Нагородою для учасників спі­вочого колективу за активну творчу діяльність, відданість пісенному мистецтву, за дос­тойне представлення України на міжнародному рівні стала екскурсійна поїздка у місто Дре­з­ден (Німеччина).

Ірина Войтюк, представник організаторів фестивалю «Вес­ня­на казка у Празі» в Україні:

– «Молодички» із Шацька ста­ли для нас приємним відкрит­тям. Талановиті, дуже пози­тив­ні люди, патріотично на­лаштовані – їхні виступи якна­й­краще розповіли європейцям про співочу вдачу українців і популяризували Україну на між­народному заході. Ми чудово провели час разом, аплодували їхнім виступам, захоплюва­ли­ся, підспівували. Не знаючи мо­ви, «Молодички» легко спілку­ва­лися з учасниками з інших країн, даруючи всім гарний нас­трій. Організатори фестива­лю задоволені, що віднайшли на Поліссі такий чудовий колек­тив і хочуть продовжити з ни­ми співпрацювати.

Ніна Вирович, керівник на­род­ного ансамблю «Молодички»:

– Ми вперше побували на за­ході такого рівня. Довго готу­валися до виступу на фести­валі, хвилювалися. Проте нас у Чехії сприйняли дуже гарно. За можливість здійснити цю важливу для нас, хоч і дорого­вар­тісну, поїздку ми дякуємо районній і селищній владі, ди­ректору ДП «Шацьке УДЛГ» Андрію Самолюку, підприємцям Степану Натальчуку, Ірині Пе­чук, Петрові Суліку, Володи­миру Шуму, Валентину Шумику, Тетяні Сіжук, Олені Лікіних, Володимиру Назаруку, Сергієві Маїлу, підприємцю, який розви­ває бізнес на Шацьких озерах, Петрові Нестеруку. Успіхів вам у роботі, щедрих благос­ловень на будь-яке починання і гарного Великодня!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.