Головна Культура Пісенні візерунки «Лісової пісні»

Пісенні візерунки «Лісової пісні»

3209

Ось і ще одна причина пи­ша­тися нашими талантами. Перше місце в республікан­ському кон­курсі привіз на­родний аматор­ський колектив народної пісні «Лісова пісня» санаторію «Лісо­ва пісня».

Та все по-порядку. Отож, 19 та 20 вересня в смт Гостомель (Київська обл.) відбувався VIII всеукраїнський фестиваль-кон­курс аматорської творчості «Пі­сенні візерунки». Організатори запросили взяти участь у кон­курсі і наших співучих земля­ків. «З благословення Віктора Наумовича Карпука, директора санаторію, і поїхали на конкурс, – розповідає Ольга Гайова, уча­с­ниця колективу. – Комфорта­бельний автобус, водії, як із фі­льму – ввічливі, в сорочках. Нас надзвичайно гостинно прий­ня­ли. Ці два дні, що там пере­бу­вали, дуже смачно годували. І протягом всього фестивалю панувала доброзичлива атмос­фера».

Першого дня був конкурс, про­ходив у надзвичайно гарно­му Будинку культури «Чотири леви» (смт Гостомель). Конкурс об’єднав 47 колективів із 12 різ­них регіонів України. Наймен­шій учасниці було всього 5 років, а найстаршому – 97. Волинь пред­ставляв лише колектив «Лісо­ва пісня». 

«Ми просто мусили достойно представити наш край, – веде далі свою розповідь пані Ольга. – Регламент для одного колек­тиву-учасника – 20 хвилин. На­ші волиняни на сцені і співали, і жартували, і танцювали. В цьо­­­му виступі прозвучала і піс­ня «Мала Батьківщика» (вірш на­писаний шачанкою Валенти­ною Денисюк, а на музику слова пок­лала Галина Корнелюк (музич­ний керівник «Лісової пісні»))»

«Протягом всього дня мали змогу насолоджуватися на­род­ною творчістю з різних куточ­ків України. Це просто неймо­вірно бачити творчу молодь, сту­дентів, такі самобутні, такі не­ор­динарні фольклорно-етно­графічні колективи, – захоп­ле­но передає свої емоції моя спів­розмовниця. – Це було прек­расно! Незвичайні костюми, різ­номанітність виконання. Ще однією несподіванкою фести­ва­лю було те, що на концерт при­їхали спеціально, щоб під­три­мати, відпочивальники са­на­торію «Лісова пісня». Це бу­ла сильна допомога! Ми дос­тойно представили Волинь, Ша­цьк і «Лісову пісню», а ще мали змогу запрошувати до нас на відпо­чинок, поширювати інфор­мацію про Шацьк і, зви­чайно, рідний сана­торій».

Другого дня, ввечері, повинен був від­бу­тися підсумковий концерт і оголошення резу­льтатів конкурсу. Поки до вечірнього концерту було далеко, шачани вирішили не витрачати даремно часу, а поїхали зра­н­ку до Києво-Пе­черської лаври, де мали змогу помолитися і подякувати Всевиш­ньому за все. Того ж вечора ще раз проз­вучала пісня «Мала Батьківщина».

«Коли оголошували результати в на­шій номінації «Народні аматорські анса­м­блі», – каже пані Ольга, – спочатку наго­родили учас­ників, потім за третє місце, друге… Ду­маємо, організатори щось пе­реплутали. А ми де? І ось го­ворять, що перше місце у «Лісової пісні»! Весь зал скандував: «Волинь молодці!». Це невимовне відчуття радості».

Всю дорогу додому учасники колективу не спали. Атмосфера свята і ейфорія від перемоги не покидала нікого. Співи, жарти. Навіть водії дивувалися, де в них стільки енергії береться. Але не було б цієї перемоги без підтримки Віктора Карпука, усього колективу санаторію «Лісова пісня», які щодня дзвонили, запи­тували, підтримували, а потім вітали з перемогою. Щиру подяку висловлюють учасники колективу і друзям-музикантам, які аком­панували на конкурсі: Олені Мусійчук (скрипка), Петрові Олеху (контрабас), Вікторові Бурчаку (бубен), Василю Цюпяшуку (со­пілка), Галині Корнелюк (баян), Василю Куську (труба). Особлива подяка режисеру, постановнику, заслуженому діячеві мистецтв України Ірині Хмілевській, яка допомагала готувати номер (допомогла колективу з костюмами, виходом, пос­та­новкою виступу), а ще за підтримку – директору РБК Валентині Ханзерук.

«Це були чудові два дні, – розповідає Ольга Гайова. – Заключною ста­ла пісня «Єднаймося, люба родино». Нам зараз так необ­хідне єднання».

Слухала я свою співрозмовницю і мурашки по шкірі відчувала. Бо маємо чим пишатися. Бо щирість української душі в її пісні. 

Вітаю народний колектив аматорської пісні «Лісова пісня» з першим місцем і бажаю натхнення та бажання співати, а також досягати нових і нових вершин. Браво!

Ірина ХВИСЮЧИК.