Головна Листи Як вирішити проблему з транспортним сполученням, аби усі були задоволені?

Як вирішити проблему з транспортним сполученням, аби усі були задоволені?

5643

Останнім часом людям дістатися з віддаленого села до район­ного центру чи в інший населений пункт стає дедалі важче. Через різке підвищення цін на пальне нерідко зриваються рейси авто­бусів, скорочуються графіки їхнього руху, або й узагалі відмі­няються. І така ситуація не лише на Волині, а й по сусідніх областях – Львівській та Рівненській. Не краще й у інших регіонах України. Таке становище викли­кає зане­покоєння не лише у вла­ди, а й у на­селення, особливо якщо це – віддалене від рай­центру село з невеликою кіль­кіс­тю жителів. Заручни­ками такої ситу­а­ції сьо­год­ні є саме вони.

От і нещодавно до редакції за­теле­фонувала жителька села Гра­бове Євгенія Сергіївна Янчук та поскаржилася, що уже кілька тиж­нів, як до села не їз­дить мар­шрут­ка місцевого пере­візника Сер­гія Приймука, нато­мість від­но­влено автобусний рейс «Кове­ль-Грабове». Жінка, котра де­кіль­ка термінів працювала на посаді сільського голови, розпо­віла, що жителів сіл Грабове та Адамчуки цілком влаштовував маршрут місцевого перевізника, адже без проблем можна було дістатися до Шацька, заощадивши час на дорозі та кошти. Та й назад у село можна було швидше повернутися, у той час, як ко­вельським мар­шрутом потрібно було їхати перш у Згорани, а вже звідти – до сіл Грабівської сільської ради. «Можливо, автобус «Ковель-Грабове» більш вигідний жите­лям Голядина та Смолярів-Світязьких, але не нам. Куди я вже тільки не зверталася – і в районну державну адмі­ністрацію, і до Сер­­гія Приймука телефонувала, але безре­зу­льтатно. Наші люди хо­чуть, аби їм повернули шацьку маршрутку,» – підсумовує Євгенія Сергіївна. 

Ми звернулися до Лариси Васейчук, керівника апарату Шацької РДА з проханням роз’яснити, чому було надано перевагу ковель­сь­кому маршруту, а не місцевому, та чому узагалі потрібно було оби­рати одного з двох перевізників, адже чим більше маршрутів – тим краще для громади. 

– Ситуація із курсуванням автобусів різних маршрутів останнім часом узагалі дещо ускладнилася в області. Зокрема, за інфор­ма­цією департаменту інфраструктури і туризму Волинської ОДА, у Ка­мінь-Каширському та Горохівському районах виникла схожа си­туація, коли перевізники почали масово відмовлятися від марш­рутів без погоджень з місцевими органами влади та не попе­ре­дивши потенційних пасажирів, – роз­повідає Лариса Андріївна. – Що ж стосується даного випадку, то на території Грабівської сіль­ської ради з невеликим часовим про­міжком курсувало два рейси – «Ковель-Грабове» та марш­рутка місцевого перевізника. У зв’язку із стрімким подорож­чан­ням пального ковельський пере­візник відмовився від маршруту в села Грабівської сільської ради, оскільки багатьох його пасажирів заби­рає шацька маршрутка. Відповідно перевізник затрачає чималі кошти на пальне, а виручку від пасажирів має удвічі меншу.

Але згодом від Грабівського сільського голови Ва­силя Голядинця Шацька райдержадміністрація отримала звер­нення про понов­лення для громади цієї сільської ради маршруту «Ковель-Грабове». Таке ж звер­нення прозвучало і на останній сесії ра­йонної ради від Грабівської сільської ради та де­путата районної ради Володимира Голядинця. Такі ж прохання про по­новлення маршруту ми отри­мали і від Любом­льської районної ради, а від облас­ної адміністрації нам було скероване таке ж звер­нення від народ­ного депутата Ігоря Гузя. Причина від­новлення маршруту – це те, що ним користу­ва­лося чимало людей. Вчителі та учні доїжджали на роботу та нав­чання до с. Згорани, на роботу їз­дили прикор­донники. Що ж стосується маршруту місцевого пе­ревізника, то він курсував лише тричі на тиж­день у базарні дні – середу, п’ятницю та не­ділю. Такий графік не влаштовував більшість жителів територіальної громади. Зважаючи на обставини, було прий­нято рішення внести зміни до тимчасового договору та ска­сувати маршрут місцевого перевізника Сергія Приймука, вод­ночас посп­рияти відновленню маршруту «Ковель-Грабове». Зви­чайно, що питання пасажирських перевезень потребує врегу­лю­вання, ос­кільки й скарг на місцевого перевізника вистачає. Але й лю­дей ми не можемо залишити без транспортного сполучення. Тож шу­каємо оптимальний варіант для вирішення проблеми з ко­ристю для людей.

Свої роз’яснення дав і Василь Голядинець:

– Звичайно, що для людей нашої сільської ради курсування транспорту за двома маршрутами було б найбільш оптимальним варіантом. Я не проти цього. Але від людей ніяких звернень про те, аби залишити маршрут Сергія Приймука, до сільської ради не надходило. А от щодо відновлення ковельського маршруту, то тут справді були звер­нення Любомльської районної ради, депу­татів Грабівської сі­ль­ської ради. На виконкомі сільської ради було вирішено направити звернення до районної влади посприяти відновленню маршруту «Ковель-Грабове», який курсував нашими селами майже 20 ро­ків. Він був більш прийнятний та зручний для людей сільських рад двох районів. А стосовно місцевого пере­візника, то тут до нього було чимало скарг від людей, адже іноді їздив нерегулярно, з пере­боями. І якщо постало питання вибору між двома перевізниками – люди обрали маршрут «Ковель-Грабове».

Віта ШЕПЕЛЯ.