Головна Листи Чому вимикається електроенергія?

Чому вимикається електроенергія?

3309

Днями до редакції зве­р­нулася група людей, жителів Шацька, з про­хан­ням пояснити ситу­ацію щодо вимкнення електричної енергії в селищі. З їх слів, воно час­то відбувається сти­хій­но, без попередження, на довгий час і приз­во­дить до побутових незруч­ностей і псу­вання електро­приладів. З яких причин при­пиняється подача електро­енергії і чи не зобо­в’я­зана від­повідна служба пові­домляти споживачам про вим­кнення?

На запитання відповідає Олександр Сорочук, нача­ль­ник Шацького РЕМ Любом­льської філії ПАТ «Волинь­обленерго»:

– Подача струму припиня­ється у двох випадках: плано­во і з причини аварії. Інформація про планові вимкнення, в тому числі і по Шацькому району, міс­титься на сайті ПАТ «Во­линьобленерго». Відтак кожен, хто має комп’ютер та Інтернет, може бути в курсі заплано­ваних робіт. Про чергові пла­нові вимкнення ми напередодні повідомляємо в сільську чи селищну раду, керівник якої інформує відповідно насе­лен­ня. Інших методів інформу­ван­ня, як от радіо, ми не маємо, так само, як і можливості хо­дити з хати в хату. Про вим­кнення попереджуємо лише такі великі об’єкти, як лікарня, школа тощо.

До масових вимкнень елек­троенергії призводять також аварії, що відбуваються з ба­гатьох причин. Останнім ча­сом причиною неполадок час­то стають грози та буревії, а та­кож те, що електромережі, не розраховані на надмірні на­вантаження в будинках, пра­цюють в аварійному режимі. Бригада працівників, що виїж­джає на ремонтні роботи, ро­бить усе можливе, щоб у най­коротші терміни полагодити несправності.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.