Головна Листи З турботою про нас…

З турботою про нас…

3254

Як приємно знати і реально відчувати, що в наш час є орга­нізація, яка не тільки захищає права своїх працівників, але й підтримує як у хвилини радості, так і у важкі хвилини нашого життя.

Такою для осві­тян району є районна проф­спілкова органі­зація працівників освіти і науки (голова Катерина Редько).

Колектив ЗОШ І-ІІІ ст. с. Рос­тань неодноразово звер­тався до профспілки району з про­ханням допомогти в покращенні умов праці, організації дозвілля, свят тощо. Жодного разу нам не відмовили.

І нещодавно, коли до однієї із колег в сім’ю прийшла біда, ми знову звернулись до ра­йон­ної і обласної профспілкових організацій з проханням допо­могти матеріально. Згодом лю­ди­на отримала матеріальну до­помогу,  а головне – відчуття то­го, що її не залишили сам на сам з бідою.

Члени профспілки школи вис­­ловлюють щиру вдячність ра­йонній і обласній проф­спіл­ковим організаціям і їх керів­ни­кам за турботу, чуйність і людяність.

Віктор ВИРВИЧ, голова профспілкового комітету ЗОШ І-ІІІ ст. с. Ростань.