Головна Медицина Фельдшер екстреної медичної допомоги щодня бореться за людські життя

Фельдшер екстреної медичної допомоги щодня бореться за людські життя

15477

Професія фельдшера екстре­ної медичної допомоги відпо­ві­дальна і важлива, оскільки саме йому доводиться надавати пер­шу невідкладну допомогу, яка мо­же врятувати людське жит­тя. Оперативний виїзд на вик­лик, встановлення діагнозу плюс кваліфікована перша медична допомога – така специфіка ро­боти Валерія Ганжали, фель­д­шера пункту екстреної ме­ди­чної допомоги смт Шацьк Любо­м­льського відділення комуна­ль­ного закладу «Волинський обла­сний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Валерій Адамович, який ро­дом із села Підманове, працює у сфері медицини з 1995 року, від­разу після закінчення Ковель­ського медичного училища. Пер­ший досвід роботи здобув у фе­ль­дшерсько-акушерському пун­к­ті села Вільшанка. Продовжу­ючи працювати у ФАПі, під час літніх відпусток опанував про­фе­сію фельдшера швидкої медич­ної допомоги Шацької районної лі­карні. У 2001 році Валерій Ган­жала повністю перейшов на ро­боту в район – у терапевтичне відділення Шацької ЦРЛ, зокрема в маніпуляційний кабінет.

– Там я пройшов хорошу шко­лу, здобув досвід, який згодом знадобився в роботі фельдше­ром швидкої. Внутрівенні, вну­трім’язеві маніпуляції, вста­нов­лення катетера – ця робо­та потребувала оперативнос­ті, точності і, звичайно, від­пра­цьованих професійних навичок. Своєму вмінню я завдячую і за­ві­дуючій терапевтичного від­ді­лення лікарні Тетяні Мате­йчик, – розповідає Валерій Ада­мович.

В 2002 році фельдшер пе­рейшов з терапевтичного у від­ділення швидкої медичної допо­моги. Було нелегко, бо саме розпочалися медичні реформи, які супроводжувалися змінами, часто болісними. Вже от декі­ль­ка років, як екстрена медична допомога стала самостійною структурою у сфері надання ме­дичних послуг.

– Тепер ми розуміємо, що всі ці революційні зміни були не­даремними, оскільки значно по­кращилася якість надання ме­дичних послуг населенню. Наш диспетчер в Луцьку безпе­рер­вно приймає виклики від людей –  раніше, до речі, було досить проблемно до нас додзвони­ти­ся. Диспетчер диференціює виклики, з’ясовує, чи пацієнту потрібна негайна допомога, чи він може почекати. Бувають і хибні виклики. Трапляється, що бригаду знімають з неекстре­ного виклику і спрямовують на екстрений: ДТП, травму, утоп­лення. Часто такі вказівки над­ходять до нас просто в дорозі, бо маємо діяти оперативно, аби не згаяти часу. На виклики зазвичай доїжджаємо за 10 хви­лин, у найбільш віддалені місця – максимум за 20, – зазначив фельдшер.

Оскільки в Шацькій районній лікарні немає хірур­гіч­ного, ін­фек­ційного, неврологіч­ного від­ділень, то хворих пра­ців­ники швид­кої доставляють у Любом­льську лікарню. Сердеч­ників, па­цієнтів з гострими ко­ро­нар­ними синдромами везуть до Лу­цька. Найчастіші причини вик­ликів – гіпертонічні кризи, сер­це­во-судинні хвороби, ви­сока температура.

Зараз для шацької бригади екстреної допомоги настає га­ряча пора. В курортному Ша­цькому районі в рази збільши­ться кількість населення, а отже і виїздів до хворих. На літо місцеву бригаду підсилять дво­ма меди­ками з інших районів області.

Робота фельдшера швидкої – непроста, потрібно вміти шви­д­ко приймати рішення в склад­ній, нестандартній обстановці і умовах дефіциту часу. Як роз­повів Валерій Адамович, нещо­давно молодий працівник прий­мала пологи прямо в автомобілі швидкої допомоги – чудово спра­вилася, маму і немовля в хо­ро­шому самопочутті достави­ли в Любомльську лікарню. А от минулого року не вдалося вря­тувати чоловіка, який ранньої весни пішов напідпитку купа­тися в холодну воду Світязя. Ме­­дики не змогли запустити серце, яке зупинилося від переохо­лодження.

З напливом відпочиваль­ників у літній період частішають звернення з травмами хребта. Тому Валерій Адамович при на­годі наголошує, аби туристи не пірнали в невідомих місцях і на мілині, а також напідпитку, бо випадків спинальних травм і на­віть переломів хребта – ду­же багато.

Якщо день випаде напру­же­ний, фельдшер працює без від­починку:

Буває, їдемо з одного вик­лику на інший, а потім веземо пацієнта до Луцька. В годину пік нас виручають колеги із Лю­бомля – виїжджають на вик­лики своїм транспортом. Пер­шу невідкладну допомогу завж­ди надаємо оперативно, оскі­ль­ки автомобілі швидкої обла­днані необхідною апаратурою, маємо і потрібні ліки.

Такі фахівці, як Валерій Ган­жала, дарують своїм пацієн­там ра­дість здоров’я і диво жит­тя, і роблять це з властивою їхній професії відповідальністю. За їхнім професіоналізмом сто­ять недоспані ночі, накопичена втома, щоденна копітка праця.

Дякуємо вам за самовіддану пра­цю, милосердя, високу мо­ральність та лікарську честь. І вітаємо з професійним святом!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.