Головна Стисло На озері Світязь відпочивали діти з Луганщини

На озері Світязь відпочивали діти з Луганщини

6128

Діти шкільного віку зі Ста­робільського району Луганської області провели два дні в пан­сіонаті «Шацькі озера», що на березі озера Світязь.

Це вже не перша поїздка ста­робільських школярів на Во­линь. Вперше діти з прифронто­вої території (до лінії фронту – 60 км) побували на Шацьких озе­рах у 2015 році.

Третій рік поспіль вони приїз­дять на Західну Україну на зап­ро­шення директора спеціалізо­ваної школи-інтернату села Кня­гининок (колишнє Маяки Лу­цького району) Євгенія Возняка і за сприяння спілки воїнів АТО Волині.

Нові знайомства, спільні за­ходи, свята і розваги – це те, що об’єднує в ці дні дітей Сходу і Заходу. Знайомлячи юних лу­ганчан – а це щороку нова група дітей – з пам’ятними місцями Во­лині, педагоги з Княгининка неодмінно везуть школярів на Світязь.

Так, минулого року 15 луган­сь­ких дітей прихистив на влас­ній базі відпочинку учасник АТО з Шацька Анатолій Оксентюк. Цього року до Шацька приїхало вже 24 дитини, яких поселили в пансіонаті «Шацькі озера». Утім, Анатолій Дорофійович та­кож долучився до організації від­починку – за власний ра­ху­нок забезпечив гостей хар­чу­ван­ням.

Дітей на Світязь привезли де­­кі­лька педагогів з волинської і луганської шкіл. Вчитель історії Княгининівської спеціалізованої школи-інтернату Наталія Смір­нова розповіла, з чого почина­лася дружба:

В навчальному закладі я очо­люю волонтерський комі­тет, який надає адресну допо­могу нашим бійцям. Співпра­цюємо з Волинською спілкою воїнів АТО, військовим капела­ном з нашого села – саме зав­дяки їм відбувся перший візит на Волинь луган­ських дітей. З розповідей дітей знаю, що це була вистраждана поїздка – батьки боялися від­пус­кати своїх чад на Західну Ук­раїну. Але коли ті повернулися до­дому задоволеними, з по­зи­тивними враженнями і яскра­вими емоціями, розмовляючи українською і наспівуючи ук­раї­н­­ські пісні, – бажаючих поба­чити Західну Україну збільши­лося в рази.

Відтоді в Старобільській шко­лі від­бувається ретельний відбір учнів для поїздки на Во­линь. Цього разу приїхали діти, які зай­маються волонтерст­вом, діти воїнів АТО та пере­міщені з оку­пованих територій. Як розповіла Наталія Олек­санд­рівна, луган­чанам тут подо­бає­ться все: і ста­ровинні церкви, і гор­дість Волині – замок Лю­барта, і музей під відкритим не­бом у Рокинях. Перед поїздкою на Світязь діти побували в Кар­патах, також для них органі­зу­вали екскурсію до Хмельницької академії прикор­дон­них військ України.

Світязь зустрів старобільців прохолодною погодою, проте це не стало на заваді їхнього від­починку. Діти купалися і зас­магали. На час приїзду журна­ліста вони теж ніжилися на пляжі пансіонату, проте не в про­менях сонця, а в …спальних мішках! Усе це магія Світязя – манить до себе сакральна во­дойма і в холод, і в спеку!

Діти, які вперше побачили іншу Україну – мирну, красиву, привітну, зовсім не агресивну, стають у себе вдома, на Луган­щині, носіями українського. Їхні батьки, бабусі і дідусі вже з лег­кістю відпускають на захід своїх чад, вчать українську мову, а деякі під враженням почутого на­віть вигукують: «Слава Ук­раїні!».

До наступної зустрічі на гос­тинній Волині і в краю Шацьких озер!

Мирослава ЦЮП’ЯХ.