Головна Медицина Куріння і рак

Куріння і рак

5737

Нещодавно в Україні набула чинності повна заборона куріння у гро­мадських місцях. За порушення цих вимог передбачені не­ма­ле­нькі штрафи як на самих курців, так і на керівників установ. Втім, ок­рім санкцій, варто звернути увагу і на медичний аспект проблеми.

Статистика свідчить, що 30-32% випадків захворювання на рак спричинені курінням. Цигарки – це побутовий наркотик, і у 80-90% випадків розвивається наркотична залежність. Під час куріння в головному мозку людини виробляється особлива речовина – до­фа­мін, а тютюн посилює обмін цієї речовини, і це сприймається як фі­зичне та інтелектуальне пожвавлення. Основним діючим по­чатком тю­тюну є нікотин – надзвичайно сильна отрута, що діє пе­реважно на нервову систему, систему травлення, а також дихальну і серцево-су­динну системи.

Оскільки тютюновий дьоготь попадає в дихальні шляхи людини, при­родно, що в значної частини курців він також може викликати злоя­кісний ріст тканин. Першопричиною раку легень у курців може бу­ти наявність у тютюновому дьогті одного з найбільш активних ра­діоелементів – полонію.

Особливо небезпечне куріння в молодому віці. Доведено, що ко­ли молода людина почала курити в 14-15 років, і куріння про­дов­жу­валось не менше 5 років, в цей час виникають найбільш несп­рият­ливі генетичні аномалії, що можуть викликати виникнення раку че­рез 20-30 років і, найголовніше – цей ризик не зменшується, якщо лю­дина кинула курити.

Велику небезпеку куріння має для жінок, у яких ця звичка може не­гативно відобразитись на потомстві. Крім того, є певна залежність між інтенсивністю куріння і виникненням раку молочної залози.

Чарівного безболісного рецепту кинути курити не існує. Але ба­гато фахівців одностайні в тому, що найбільш правильний шлях – використання лікарських засобів, що підтримують рівень нікотину в крові з поступовим його зниженням, плюс поради лікаря.

Щоб легше було впоратися з хімічною залежністю, людині необ­хід­но протягом визначеного часу приймати нікотин (так звана «за­міс­на терапія»). Його джерелом може бути усе, що завгодно, крім цигарки: пластир, жувальна гумка, нікотиновий аерозоль і т.д. Суть по­лягає в тому, щоб не тільки відлучити курця від нікотину, але й зруйнувати в його свідомості зв’язок між цигаркою і задоволенням. Вживаючи нікотиновмісні засоби, насичуючи рецептори в голов­но­му мозку, курець «пересідає» із цигарки на замінник, щоб зго­дом відмовитись і від нього.

Ось декілька наших порад

Для початку виберіть день. При цьому немає значення, будете ви кидати відразу або з цього дня почнете відвикати поступово. Ні­кого не сповіщайте про свій намір кинути курити, щоб не стати об’єктом глузувань у випадку невдачі. Не чекайте похвали чи підт­рим­ки. Це ваша особиста справа, і ваших страждань ніхто не зро­зу­міє. Якщо покликали курити, придумайте правдоподібну відмову на кшталт «Потім», «Я зараз зайнятий», «Я сьогодні вже і так пе­ре­курив, голова болить». Будьте готовими, що буде дуже хотітися курити – до спазму, до одуріння.

Якщо ви не впевнені у своїх можливостях і заздалегідь почу­ває­те, що не витримаєте, то слід викинути усе, що нагадує про згубну звичку: сірники, цигарки. І навіть заплющувати очі, коли перед вами – людина із ци­гар­кою.

Кидайте курити на один день. А завтра ще на один день і т.д. Не думайте, як будете жити без цигарок через тиждень, місяць. У пе­ріод відмови від цигарок не робіть своє життя сутужнішим, ніж во­но є. Протримайтеся перші 48 годин. Це найбільш «чорні» години. Іншими критичними пунктами будуть: 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців (ось де ламається більшість!).

Якщо ви курите не дуже давно, спробуйте кинути відразу, з підт­римуючими нікотиновими замінниками. Якщо ви курець зі стажем, кра­ще поступово знижувати кількість цигарок, що викурюються, до мінімуму і тільки потім кидати.

Ми знаємо, що кинути курити надзвичайно тяжко. Не кожен може впо­ратися з цією звичкою. Реально кинути курити може допомогти психіатр, психотерапевт – це підвищує ймовірність успіху в серед­ньо­му на 80%.

Те, що ви кинули курити – не катастрофа, а навпаки. Пам’ятайте, вам дозволено все, крім куріння, і навіть закурити можна, але ви цього не зробите, тому що так вирішили. Кожна хвилина без тю­тю­ну – це ваша перемога.

Підготували Віталій СУПРУНЕЦЬ, Анатолій ПРОТОПОПОВ, Володимир КОСТЮК, онкохірурги обласного онкодиспансеру.