Головна Медицина Тим, хто лікує тілесні та душевні рани людей

Тим, хто лікує тілесні та душевні рани людей

14145

Напередодні Дня медичного працівника, який в Україні тра­диційно відзначають у третю неділю червня, в районному Бу­динку культури відбулися уро­чистості, де щирі вітання прий­мав увесь колектив медичних працівників району.

Найперше своїх колег-меди­ків привітав із професійним свя­том Володимир Дибель, Ге­не­ральний директор Терито­ріального медичного об’єднання Любомльського і Шацького ра­йонів. Він також подякував усім за професіоналізм, хорошу ро­боту, відданість професії у такій нелегкій справі, як збереження здоров’я людей. «Саме медичні працівники вселяють віру і надію в серця своїх пацієнтів, лікуючи їхні тілесні та душевні рани», ­ відзначив Володимир Юрійович.

Звучали щирі вітання та по­бажання натхненної та плідної праці від Тетяни Васенько, го­ло­в­ного лікаря комунального зак­ладу «Центр первинної ме­дико-санітарної допомоги Любо­м­льського та Шацького райо­нів», Сергія Карпука, голови Ша­цької районної ради, Сергія Си­дорука, першого заступника го­лови Шацької райдержад­міні­страції, та Сергія Віннічука, Ша­цького селищного голови. З на­годи професійного свята бага­тьох медичних працівників бу­Гра­моти упра­в­ління охорони здо­ров’я Волинської ОДА за ви­сокий професіоналізм, сум­лін­ну працю та з нагоди про­фе­сій­ного свята отримали Тетяна Матейчик, завідуюча терапев­тичного відділення Шацької районної лікарні ТМО Любом­льського і Шацького районів (на фото), Лідія Люшук, фельдшер загаль­ної медицини невід­к­лад­них ста­нів Любомльського відді­лен­ня екстреної медичної допо­моги (пункт Шацьк) КЗ «Волин­ський обласний центр екстре­ної ме­дичної допомоги та меди­цини катастроф», Світлана Ко­валь, завідувач ФАПу с. Пе­реш­па КЗ «ЦПМСД Любомль­ського і Ша­цького районів».

З особливою місією – від­значити кращих медиків району грамотами та подарунками, а також подарувати представ­ни­кам первинної медичної ланки халати прибув до районного це­­н­тру Денис П’ятигорець, по­міч­ник народного депутата Сте­пана Івахіва, директор благо­дій­ного фонду «Патріоти Во­лині».

В останні роки з дня в день в нашій державі зростає роль медичного працівника, особ­ли­во сьогодні ми відчуваємо, яке значення має розвиток меди­цини й кваліфікація лікаря. Саме на їх, лікарів, фельдшерів та ме­д­сестер, котрі працюють у не­ве­ликих селах та селищах і де жителі не мають доступу до спе­ціалізованих клінік з високо­кла­с­ною апаратурою, поклада­єть­ся особлива місія – турбота про здоров’я населення. Тож їм, пер­шим помічникам, професі­о­налам своєї справи адресу­ва­ли музичні вітання праців­ники галузі культури району: ко­лек­тив «Горлиця» Шацького РБК, солісти Максим Веремчук та Оксана Озімок, танцювальний колектив «Шачаночка», скри­паль­ка Олена Мосійчук та Га­лина Жук.

Віта ШЕПЕЛЯ.