Головна Медицина Урядова програма «Доступні ліки» в дії

Урядова програма «Доступні ліки» в дії

13872

З 1 квітня 2017 року в Україні розпочала діяти урядова про­грама «Доступні ліки».

Це урядова програма забез­печення  громадян України необ­хідними лікарськими засобами без­коштовно або з незначною до­п­ла­тою, які покращать якість  життя, зможуть запобігти ви­ник­ненню ускла­днень та перед­час­ної смерт­ності за трьома кате­го­ріями:

  1. Серцево-судинні захворю­ван­ня. 2. Бронхіальна астма. 3. Цукровий діабет 2 типу.

Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі «До­с­тупні ліки» можна знайти на сай­ті Міністерства охорони здо­ров’я www.moz.gov.ua

Серцево-судинні захворю­ван­ня: Аміодарон, Амлодипін, Ате­нолол, Верапаміл, Гідрох­лор­тіа­зид, Спіронолактон, Фуросе­мід, Дигоксин, Еналаприл, Ізо­сорбіду Динітрат, Карведілол, Клопідо­грель, Метопролол, Ніт­ро­гліцерин, Симвастатин, Бісо­п­ролол.

Бронхіальна астма: Бекло­ме­тазон, Будесонід, Сальбута­мол.

Цуровий діабет ІІ типу: Метф­ор­мін, Гліклазид.

Без рецепта ліки отримати не можна. Рецепти виписує сімей­ний лікар хворому, який знахо­диться на диспансерному облі­ку для амбу­латорного лікуван­ня у відповідній лікарській амбу­ла­торії:

З виписаним рецептом па­ці­єнт іде до аптечного закладу, який бере участь у програмі «Дос­тупні ліки». Рецепт випису­єть­ся на лі­карський засіб з міжна­родною непатентованою наз­вою (діюча речовина). Пацієнт в аптечному пункті вирішує, яку торгову мар­ку придбати.

Перелік аптечних закладів ТзОВ «Пролонгація»: аптека №1 м. Любомль, вул. Володимир­ська 104; аптека №2, смт Ша­цьк, вул. Шковороди, 13; аптеч­ний пункт №1 аптеки №1, смт Шацьк, вул. 50 років Перемоги, 53; аптечний пункт №2 аптеки №1, м. Лю­бомль, вул. Брестсь­ка, 70; аптеч­ний пункт №4 апте­ки №1, м. Ко­вель, вул. Вітовсь­кого, 22.

Якщо в аптеці закінчились без­­коштовні ліки то пацієнт мо­же: за­чекати, поки ліки надійдуть в аптеку; звернутися в іншу апте­ку з вищев­казаних; обрати іншу торгову марку та доплати­ти різ­ницю.

Тетяна ВАСЕНЬКО, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любомльського  і Шацького районів.