Головна Наради, сесії Щоб звести до мінімуму рівень злочинності в районі

Щоб звести до мінімуму рівень злочинності в районі

2781

Хоч у Шацькому районі рівень злочинності є чи не най­мен­шим в області, але питання покращення взаємодії райвідділу УМВС з органами місцевого самоврядування, управліннями та відділами райдержадміністрації щодо попередження пра­вопорушень та зменшення рівня злочинів є завжди акту­а­льним. Саме це стало причиною проведення Володимиром Найдою, головою Шацької РДА, спільної зустрічі, що відбулася 1 квітня, з головами сільських та селищної рад, дільничними інспек­то­рами міліції, оперуповноваженими групи кримінальної міліції у справах дітей, з участю керівництва Шацького РВ УМВС, служби у справах дітей райдержадміністрації, а також голови Ша­цької районної ради Володимира Голядинця та його заступника Людмили Єрофєєвої.

Про те, що взаємодія між дільничними інспекторами міліції та головами сільських та се­лищної рад повинна бути більш тісною, наголосив на початку свого виступу Воло­димир Найда, зазначивши, що основні сили потрібно скон­центрувати на боротьбі із самогоноварінням. На цю тему він навів такий прик­лад: після рейду міліціонерів з виявлення фактів збуту самогону у с. Ростань наступного дня в магазині в кілька разів збіль­шилася кількість продажу акцизних алкогольних виробів. Та чи можливо вирішити такими методами проблему зменшення кількості залежних від алкоголю, адже яка різниця, де люди купуватимуть спиртні напої – в магазині чи на «точці»?

На думку голови райдержадміністрації, відділам культури та освіти спільно з органами місцевого самоврядування необхідно активізувати роботу з молоддю, а не тільки із школя­рами. Для них повинні організову­вати­ся культурне дозвілля, різно­манітні спортивні змагання, що дасть можливість хоч якось відволікти молодь від посиденьок у барах. Пору­шен­ня режиму роботи клуб­них закладів (як приклад – дискотеки у с. Мельники, що тривають до 2-3 годин ночі, а не до опівночі, як має бути) часто призводить до виникнення бійок, крадіжок курток та телефонів (в приміщенні клубу немає гардеробу). Коли ж в одних закладах культури дискотечне життя аж занадто вирує, в інших – тиша. Тож, за словами Володимира Найди, сільським та селищному головам потрібно переглянути рішення виконкомів про режими роботи клубних закладів, дільничним міліціонерам – проводити більше профілактичних бесід з населенням, старанно вико­нувати інші службові обов’язки.

«Нашому відділу було поставлено завдання попередження випадків самогоноваріння та виявлення точок продажу само­гону на дому, – розповів у своєму виступі т.в.о. начальника Ша­ць­кого РВ УМВС Андрій Деркач. – За три місяці цього року працівниками міліції було складено 29 протоколів про зберігання самогону та самогонних апаратів (за минулий рік – 15), при­тягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 176 Адмі­ністративного Кодексу. Було вилучено 26 самогонних апаратів та вилито 1 800 літрів самогонної закваски. Але це не є по­казником, яким потрібно пишатися. Це показник того, що люди по селах все більше спиваються, а в пошуках самогону нерідко йдуть на злочини». Можливо, дещо покращити ситуацію можуть профілактичні бесіди дільничних інспекторів, сільських голів з тими, хто займається виготовленням самогону та тими, хто ним зловживає. На контролі в обласної та районної влади, управління внутрішніх справ і робота з неповнолітніми, особ­ливо тими, хто виховується у неблагополучних сім’ях, де батьки зловживають спиртними напоями. Також Андрій Ана­то­лійович попросив голів сільських рад посприяти забез­пе­чен­ню дільничних інспек­то­рів службовим приміщен­ням (допо­могти у вирішенні цієї проб­леми  пообіцяв Во­лоди­мир Найда), по мож­ли­во­с­ті – тра­н­спортом (мопедами).

Проблемою в роботі зак­ла­дів культури Орися Ме­люх, начальник відділу куль­тури Шацької РДА, вбачає їхнє подвійне підпорядку­ван­ня – за режим роботи закладів відпові­дають голови селищної та сільських рад, а за роботу ху­дожньої са­модіяльності – від­діл ку­ль­ту­ри. Кошти від надання пла­т­них послуг ма­ють спря­мо­­вуватися лише на вирі­шен­ня проблем закладів культу­ри, а не на інші цілі. Стосовно роботи клубу с. Мельники, то, як вис­ловилася Орися Михайлівна, молодь з усього району з’їжджа­ється на дискотеки тому, що там вони органі­зовані на сучас­но­му рівні, там цікаво.

Погодилася з тим, що режим роботи закладів культури пот­рібно відрегулювати, і Людмила Цевух, начальник служби у спра­вах дітей, адже постає питання перебування непов­ноліт­ніх в темний час доби без супроводу дорослих. Разом з тим вона наголосила на важливості питання взаємоінформування між службами. Про випадки, в яких фігурують діти, просив повідомляти у відділ освіти і його начальник Анатолій Павлей, аби освітяни могли вчасно долучитися до вирішення проблем, проводити профілактичні бесіди. Свої побажання про співпрацю служб висловлювали й Володимир Голядинець, Людмила Єрофєєва, Людмила Смоляр, в.о. начальника ШРЦСССДМ, Іван Гінчук, Прип’ятський сільський голова, Олександр Кусько, Самій­ли­чів­ський сільський голова. Було дано також пропозицію роз­робити схему реагування на звернення громадян та єдину сис­тему інформування усіх служб.

Віта ШЕПЕЛЯ.