Головна Політика Степан Івахів: “Збір підписів за відставку Кошулинського – ще один крок до...

Степан Івахів: “Збір підписів за відставку Кошулинського – ще один крок до кризи в Парламенті!”

3041

Народний депутат України Степан Івахів вважає полі­тич­ною короткозорістю ініціативу Партії регіонів щодо відставки віце-спікера Руслана Кошу­линського

Нагадаємо, що в п’ятницю 29 березня, в ЗМІ з’явилася інфор­мація про те, що Партія регіонів розпочала збір підписів за від­ставку віце-спікера Руслана Ко­шу­линського, який пред­ста­в­ляє у Верховній раді ВО «Сво­бода». На думку народного де­путата Степана Івахіва, нама­гання Партії регіонів звільнити Кошулинського знову запо­літи­зують роботу Верховної Ради і це призведе до чергової кризи в Парламенті.

«Я ніколи не змирюся з та­ким поняттям, як політична до­цільність, заради якої в нашій країні роблять найбільші дур­ниці. У засобах масової інфор­мації представники Партії ре­гіонів пояснюють своє ба­жан­ня звільнити Кошулинського від­платою за те, що опозиція ви­­магає відставки Рибака. Опо­зиція діє в такий спосіб, бо це чи не єдиний для неї меха­нізм впливу на владу. І так має бу­ти. Опозиція має контро­лю­ва­ти владу, щоб вона не «заг­ра­лася». Але те, що дозволене опозиції, не можна робити вла­ді. У цивілізованих країнах остан­­ня демонструє свою по­зи­цію прийняттям важливих для людей законів та впро­вадженням реформ. Та щойно починає використовувати опо­­­зиційну риторику та вдава­тися до методів, які притаманні опо­зиції, – то  робить перший крок до втрати влади», – вва­жає народний депутат. «Сьо­годні у Вер­ховній Раді нако­пичилось більше ніж 1 500 за­конопроектів, більшість з яких є дуже важ­ливими. Вся країна критикує Ра­­ду за те, що за сто днів ро­боти депутати пра­цю­вали ли­ше сім!!! І замість того, аби зро­бити висновки і, вреш­ті, почати працювати, як і на­лежить зако­нодавчому орга­нові, деякі «га­рячі голови» про­довжують гра­тися в політику і дискре­диту­вати Верховну Ра­ду. Депу­та­там cлід керу­ватися інте­ре­сами своїх виборців, а не влас­ними політичними амбі­ціями».

Олексій Денисенко.