Головна Наради, сесії На оперативній нараді особлива увага приділялась відпочинковому сезону

На оперативній нараді особлива увага приділялась відпочинковому сезону

3461

6 березня голова Шацької РДА Василь Голядинець провів чер­гову оперативну нараду. В її роботі взяли участь голова районної ра­ди Сергій Карпук, керівники районних установ та організацій, селищний та сільські голови.

По трьох питаннях порядку денного наради інформувала ке­рівник апарату Шацької РДА Лариса Демакова. Перше – роз’яснення НАЗК щодо декларування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування (докладніше про це читайте на 2 сторінці цього номера газети. – Авт.). Друге питання стосувалося звернення громадян, які надійшли до Шацької РДА протягом 2016 року через органи влади вищого рівня (на телефон урядової «гарячої» лінії). У розрізі рад району ситуація така: Шацька селищна – 27 звернень (4 повторно), з них 23 з питань со­ціального захисту; Світязька – 22 (8 повторно), 16 питань – соц­захист; Гра­бівська – 8 (1 повторно), всі стосувалися соц­захисту; Піщанська – 1 (соцзахист); Пульмівська – 18 (8 повторно), 15 – соцзахист; Пу­­лемецька – 3 звернення по соцзахисту; Ростанська – 2 (соцза­хист). Було 4 звернення осіб з інших районів, що стосувалися пи­тань соціального захисту їхніх батьків з Шацького району. Крім того, 13 звернень було адресовано голові ОДА Володимиру Гунчику та його заступнику Олександрові Степанцову, котрі здійснювали прийом громадян в Шацькому районі. У цьому році звернень громадян на урядову «гарячу» лінію було 9, одне з них повторно, 5 стосувалося соціального захисту населення. А ще доповідачка озвучила лист від Любомльського міжрайвідділу управління СБУ у Во­линській області, в якому йдеться про таке: «Повідомляємо, що відпо­відно до «Положення про єдину дер­жавну систему запобігання, реагу­ван­ня і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків», та з метою своєчасного запобігання, ви­явлення та припинення можливих те­рорис­тичних проявів в місцях ма­сового скупчення людей, інформу­вання та підготовки місцевого на­селення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту, над­силаємо на вашу адресу відповідні методичні матеріали з метою їх по­дальшого використання відповідно до компе­тенції. З метою підвищення рівня анти­терористичної захище­нос­ті вва­жаємо за доцільне провести інст­рук­таж серед керівників та пра­ців­ників підрозділів райдержадмі­ніст­рації на предмет їхніх дій у випадку виявлення можливих ознак вчи­нення терорис­тичної діяльності». На на­раді були роздані Пам’ятки по­садовій особі підприємства, устано­ви, організації, органу виконавчої влади чи місце­вого самоврядування з плану дій при таких загрозах.

Про підготовку району до майбутнього літнього сезону відпо­чинку співдоповідали начальник КП «Будинкоуправління» Іван Коваль, Світязький та Пульмівський сільські голови Микола Цвид і Руслан Кушнір, директор ШНПП Володимир Захарко, начальник Ша­цького відділення Ковельської ОДПІ Світлана Сулік.

Іван Коваль ініціював проведення через тиждень-другий в районі наради обласного значення за участю власників баз відпочинку з обговорення всіх наболілих питань по відпочинковому сезону. Ва­силь Голядинець погодився. Доповідач повідомив, що за­вер­шується процес виготовлення проектної документації з капітального ремонту центральної дороги в урочищі Гряда (з бруківкою, з обла­штованими тротуарами, лавочками тощо) (на фото). «Це доро­говартісний проект з бюджетом близько 4 млн. грн. До проекту у дольову участь залучатимуться власники баз відпочинку, се­лищна рада, інвестори. Роботи можуть проводитися у декілька етапів і за­тягнутися в часі», – повідомив Іван Коваль.

Микола Цвид сказав, що оновлюється технічна документація на співфінансування проекту по каналізуванню населених пунктів, що розташовані поблизу озера Світязь (більш детально про плани Світязької сільської ради з приводу курортного сезону можна про­читати в інтерв’ю нашого кореспондента з Миколою Цвидом в газеті від 25 лютого цього року, – Авт.). Василь Голядинець дав до­ручення сільському голові навести елементарний порядок на приозерних територіях, де здійснюється торгівля: «У минулі роки там був хаос і невпорядкованість. Є ж певні вимоги по облаштуванню малих архі­тектурних форм. Зробіть це. Бо не бізнесмени повинні вам дик­тувати свої закони, а навпаки – ви їм».

Володимир Захарко наголосив, що парк і надалі буде облаш­товувати рекреаційні пункти в районі. Цього року – біля озера Перемут. На даний час вирішується питання з функціонуванням у правовому полі екологічного поста в урочищі Венське. І хоч нарікань на його роботу багато у приїжджих від­по­чивальників, але залучені кошти йдуть на покращення екологічної си­туації в районі. «Тільки у минулому році працівниками парку бу­ло вивезено з прибережних смуг наших озер аж 520 метрів кубічних сміття. Зараз приступаємо до вивезення цього «добра», що за­лишилося з минулого року. Пройдемося береговими лініями озер, щоб сезон зустріти у всеозброєнні».

– З метою забезпечення додаткових надходжень по єдиному податку та податку з доходів фізичних осіб пропоную провести в районі координаційну нараду з керівництвом Шацької селищної громади, Світязької сільської ради, санаторію «Лісова пісня», ВАТ «Волиньтурист», ПВКП «Плесо», ТОВ «Шацький ринок», ШНПП, а також підприємцями Володимиром Шумом та Лесею Марчук, – почала свій виступ Світлана Сулік. – З вищевказаними суб’єктами підприємницької діяльності необхідно узгодити питання щодо надання дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та надання послуг тільки за наявності витягу про реєстрацію платником єдиного податку. Крім того, інформацію щодо укладених до­го­ворів пропоную надавати до Шацької РДА, що дасть можливість здійснювати дієвий контроль за збільшенням дохідної частини бюджетів різних рівнів. Враховуючи, що в 2016 році Світязькою сільською радою, як податковим агентом по туристичному збору, не забезпечено надходження цього виду податку від гро­мадян, які здають в найм житло в літній період, про­поную відпо­відним контролюючим органам – Шацькому відділенню поліції спі­льно з Шацьким відділен­ням Ко­вельської ОДПІ та Сві­тя­зь­кою сільською радою – розроби­ти алго­ритм дій щодо виявлення на те­риторії громади осіб, які здій­сню­ють таку діяльність без належної реєстрації. З метою до­даткових надходжень по акциз­ному податку Шацькій селищній громаді, Сві­тязькій, Пульмівській сільським радам, санаторію «Лі­сова пісня», ВАТ «Волиньтурист», ПВКП «Пле­со», ТОВ «Шацький ри­нок», ШНПП, підприємцям Володи­миру Шуму та Лесі Марчук нада­вати дозволи на розміщення тор­го­вих точок за умови представ­лення ліцензії, зареєстрованої в органах міс­цево­го самоврядуван­ня та Ша­цькому відділенні Кове­льської ОДПІ.

Про стан виконання заходів, по­в’язаних з призовом на військову службу за контрактом, та стро­ко­ву військову службу до лав Зброй­них сил України на території району доповідав Василь Матвійчук, військовий комісар Шацького райвійськкомату. Планове завдання із призову на військову службу за контрактом на І квартал цього року складає 7 чоловік. Станом на 6 березня було призвано та зараховано за контрактом до лав Збройних сил України 3 чоловіка, що складає 43% від загальної кількості планового завдання. 2 чо­ловіка за­вер­шують проходити медичне обстеження, після якого вони бу­дуть направлені в навчальні центри.

На виконання Указу Президента України від 24 лютого 2017 року визначено термін призову громадян 1990-1999 років народ­жен­ня на строкову військову службу – з 3 квітня по 31 травня нинішнього року.

В ході проведення підготовчих заходів до призову здійснюється оповіщення призовників з метою уточнення облікових даних та проходження медичної військово-лікарської комісії та визначення придатності до військової служби. В Шацькому РВК, згідно з по­да­ними списками органів місцевого самоврядування, підлягають опо­віщенню 300 чоловік. На сьогодні, згідно з відпрацьованими гра­фі­ками, її проходять призовники Світязької сільської ради,

– У суспільстві склалася думка, що призовом має займатися вик­лючно військовий комісаріат. Однак, відповідно до статті 38 За­кону України «Про військовий обов’язок га військову службу» виконавчі органи сільських, селищних рад зобов’язані надавати районним військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу, – наголосив перед присутніми Василь Онофрійович. – Нам усім необхідно відпрацювати чіткий механізм співпраці задля виконання поставлених планових завдань, адже тільки тісна взаємодія військового комісаріату і органів місцевого самоврядування дасть позитивний результат і в організації призову на строкову службу, і в заохоченні громадян йти на військову службу за контрактом.

Віктор ГРИЦЮК.