Головна Наради, сесії Відпочинок та оздоровлення дітей – на особливому контролі обласної влади

Відпочинок та оздоровлення дітей – на особливому контролі обласної влади

2748

17 липня в приміщенні Шацької райдержадміністрації під головуванням Людмили Плахотної, заступника начальника упра­вління освіти та молоді ОДА, відбулось виїзне засідання обласної міжвідомчої комісії з питань організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей. Такі засідання вже відбулись в декількох ра­йонних центрах області.

Цього разу на базі Шацького району учасниками міжвідомчої комісії, які й звітували про організацію і проведення оздоровлення та відпочинку дітей, стали, окрім Шацького, ще три сусідні райони – Любомльський, Старовижівський та Ратнівський. Також участь в роботі засідання взяли: Наталія Янко, начальник головного управління Держсанепідслужби в області, Анатолій Тимофіюк, заступник начальника головного управління ветеринарної ме­дицини в  області, Сергій Сидо­рук, радник голови Шацької рай­держадміністрації, Лариса Дема­кова, головний спеціаліст сек­тору у справах молоді та спорту РДА, Людмила Єрофєєва, на­чаль­ник служби у справах дітей РДА, Анатолій Павлей, начальник відділу освіти РДА та інші.

Про проведення літнього оздо­ровлення та відпочинку дітей, дотримання санітарно-епідеміо­логічних вимог в дитячих оздо­ровчих закладах, що знаходяться відповідно на території кожного з районів, звітували Лариса Де­макова, Сергій Пасаман, голов­ний спеціаліст відділу освіти Лю­бомльської РДА, Тетяна Люк­лянчук, завідувач сектору у спра­вах молоді та спорту Старо­ви­жівської РДА, Тамара Хитрич, за­відувач сектору молоді та спор­ту Ратнівської РДА.

За словами Лариси Демакової, відділом освіти спільно з секто­ром у справах молоді та спорту проведені нарада з директорами шкіл району та  семінар-навчання для керівників закладів відпо­чи­н­ку, медичних працівників, працівників харчоблоків та директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Працювали табори з денним перебуванням на базі 5 шкіл (ЗОШ І-ІІІ ст. смт Шацьк, сіл Мельники, Пульмо, Світязь, Прип’ять). Всього в таборах відпочило 150 дітей. Були проведені перевірки готовності таборів з денним пере­буванням. До відпочинку в таборах були залучені діти соціально-вразливих категорій. Вартість дворазового харчування однієї дитини в день склала 14 грн. На харчування у таборах з денним перебуванням використано 29,4 тис. грн. з районного бюджету.

Станом на 15 липня 2015 року охоплено відпочинком та оздоровленням 219 дітей, що становить 9,5% від загальної кількості дітей шкільного віку району, з яких 14 дітей-сиріт та дітей, поз­бав­лених батьківського піклування (73,7%); 7 дітей-інвалідів (21,2%); 7 дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської ка­тастрофи (14%); 59 дітей з багатодітних сімей (12,8%); 76 дітей з мало­забезпечених сімей (39,8%); 16 дітей, батьки яких постраждали або беруть участь у проведенні АТО (69,6%); 2 дітей внутрішньо переміщених осіб (50%) та інших категорій.

З метою профілактики харчових отруєнь та інфекційних захво­рювань укладено угоду з Любомльським міжрайонним відділом ДУ «Волинський лабораторний центр державної санепідемслужби України» на проведення лабораторних досліджень питної води та досліджень харчових продуктів та готових страв за санітарно-мік­робіологічними показниками. Питання якості харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних вимог перебувало на постійному контролі міжрайонної санепідемстанції. Також проводилися сис­те­ма­­тичні перевірки стану відпочинку дітей в таборах з денним пе­ре­буванням.

За кошти субвенції з обласного бюджету придбано 18 путівок у позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Оздоровчий табір Світязь» (с. Пульмо). Із них у закладі оздоровлено: 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 5 дітей, батьки яких беруть участь у проведенні АТО; 1 дитина з сім’ї, яка виїхала з Луганської області і тимчасово проживає на території району; 1 дитина загиблого працівника УМВС України в області. Додатково виділено кошти з місцевого бюджету для придбання ще 10 путівок у вищезазначений заклад. В ДП «УДЦ «Молода гвардія» з початку року оздоровлено 6 дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей. На особливому контролі у райдержадміністрації перебуває питання оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклу­вання, дітей, батьки яких мобілізовані до лав Збройних Сил України, дітей з сімей, які виїхали з Луганської області і тимчасово прожи­вають на території району.

Сергій Пасаман розповів, що в цьому році в Любомльському районі на відпочинок та оздоровлення дітей шкільного віку з районного бюджету виділено 28,560 тис. грн., за які придбано 15 путівок у позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Оздо­ровчий табір «Світязь». З 8 червня за цими путівками відпочинком тривалістю 14 днів охоплено 8 дітей-сиріт, 6 дітей учасників АТО, 1 дитина-переселенець з зони АТО. На оздо­ровлення у табір «Мо­лода гвардія» (м. Одеса) станом на 15 червня направлено 6 дітей пільгових категорій (5 дітей-сиріт, 1 дитина, яка перебуває на дис­пансерному обліку). На придбання путівок виділено 121,4 тис. грн. з обласного бюджету, проведена процедура державних закупівель та укладено договір з оздоровчим закладом «Світязь» на придбання 42 путівок для оздо­ровлення дітей пільгових кате­горій трива­лістю 21 день. Проф­спілковим ко­мітетом пра­ців­ників освіти нап­рав­лено 32 дитини працівників освіти в позаміський зак­лад оздо­ровлення та відпо­чин­ку «Супут­ник». Рішенням де­пу­татів район­ної ради на прид­бання путівок для дітей пільгових категорій було переміщено 70,5 тис. грн. з видатків на харчу­ван­ня у табо­рах відпочинку, на прид­бання пу­тівок. За ці кошти пла­нується охо­пити відпочинком до 40 дітей пі­льгових категорій. За­галом ста­ном на 15 липня оздо­ровлен­ням та відпочинком охоп­лено 161 дитину Любомльського району, що становить 3%.

Про те, як відбувається оздо­ровлення та відпочинок дітей у Старовижівському районі, інфор­му­вала Тетяна Люклянчук. Так, на базі загальноосвітніх навча­ль­них закладів району було орга­ні­зовано роботу 12 таборів з денним перебуванням, у яких від­почило 406 дітей пільгових категорій. На організацію харчування дітей у таборах відпочинку використано 99,7 тис. грн. бюджетних та 2 тис. грн. спонсорських (батьківських) коштів, що складає в ці­лому 101,7 тис. грн. з розрахунку 17,89 грн. на одну дитину в день. За кошти субвенції з обласного бюджету придбано 30 путівок на суму 85,68 тис. грн. та оздоровлено 30 дітей пільгових категорій у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Світязь». Окрім цього, з бюджету району було виділено додатково 15 тис. грн. для придбання путівок для оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загалом станом на 15 липня всього охоплено оздоровленням та відпочинком 526 дітей Ста­ро­ви­жівського району, що становить 13,6%.

По Ратнівському району, за інформацією Тамари Хитрич, з 2 по 17 червня працювало 10 таборів з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах, в яких відпочило протягом 14 днів 350 дітей пільгових категорій. Вартість харчування ста­новила 10 грн. на дитину в день. З обласного бюджету на оздо­ровлення та відпочинок дітей пільгових категорій виділено 176,3 тис. грн. субвенції. Окрім цього, за залишок коштів субвенції з об­ласного бюджету придбано 6 путівок на суму 17,160 тис. грн. у по­заміський заклад оздоровлення та відпочинку «Оздоровчий табір «Світязь». Станом на 15 липня забезпечено оздоровленням та відпочинком 478 дітей шкільного віку Ратнівського району (6% від їх загальної кількості).

Наталія Янко та Анатолій Тимофіюк просили представників чо­тирьох районів при організації відпочинку та оздоровленні дітей чи не найбільшу увагу звертати на безпеку харчування, зокрема, на умови транспортування, зберігання, терміни споживання та вто­ринної обробки м’ясних та рибних продуктів, дотримання сані­тарно-епідеміологічних норм у пришкільних таборах та у поза­мі­сь­ких дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, забезпечення лікарськими засобами, а також створення належних умов для про­живання дітей.

Після тривалої роботи засідання члени комісії ознайомилися з роботою позаміських закладів оздоровлення та відпочинку: «Чай­ки» – обкому профспілки працівників охорони здоров’я (с. Світязь); «Супутника» – обкому профспілки працівників освіти і науки (с. Світязь), «Світязя» – Володимир-Волинської спеціалізова­ної школи-інтернату І-ІІІ ст. «Центр освіти та соціально-педагогічної під­тримки» (с. Пульмо).

Віта ШЕПЕЛЯ.