Головна Свято Шацький район відзначив 71-у річницю з дня виз­волення від німецько-фа­шистських загарбників

Шацький район відзначив 71-у річницю з дня виз­волення від німецько-фа­шистських загарбників

2665

21 липня Шацький район відзначив 71-у річницю з дня виз­волення від німецько-фа­шистських загарбників. Тради­ційно напередодні цієї дати біля обеліску Слави, що в ра­йон­ному центрі, відбувся мі­тинг, в якому взяли участь ке­рівники району – Ігор Корольчук, голова Шацької райдержад­мі­ністрації, Сергій Віннічук, голова Шацької районної ради, а також Адам Дударчук, голова район­ної ради ветеранів, почесний голова цієї громадської орга­ні­зації Костянтин Чесноков, го­лова районної організації вете­ра­нів-афганців Володимир Но­суліч, керівники та працівники установ та організацій району, жи­­телі селища.

З вітальними словами до при­сутніх звернулися керів­ники ра­йону Ігор Корольчук та Сергій Віннічук, котрі подя­ку­вали вете­ра­нам за мирне і щас­ливе сьогодення, тож наше зав­дання – збе­регти країну ві­льною і незалежною, берегти па­м’ять про подвиги на­ших спів­вітчизників.

У своїй промові Володимир Но­суліч, вчитель історії ЗОШ І-ІІ ст. смт Шацьк, дослідник подій війни 1941-1945 років, наголо­сив на тому, що нам потрібно більше працювати над віднов­ленням імен тих, хто загинув у роки війни, адже прізвища бага­тьох ук­раїн­ців, в тому числі й жи­телів Шацького району, не можна досте­менно встано­вити ще й до сьогоднішнього дня.

На завершення мітингу учас­ники зібрання вшанували па­м’ять за­гиблих воїнів та мирних жителів хвилиною мовчання, пок­лавши квіти та вінки до обе­ліску Слави.

Віта ШЕПЕЛЯ.