Головна Наради, сесії Чому в район не йде інвестор?

Чому в район не йде інвестор?

3314

На колегії Шацької районної державної адміністрації, яка від­булася під головуванням Ігоря Корольчука, голови Шацької РДА, під­бивалися підсумки зробленого в районі за минулий рік і за І квар­тал теперішнього, також було намічено плани на близьке май­бутнє.

Про стан виконання делегованих повноважень органів вико­нав­чої влади та дотримання чинного законодавства виконавчим комітетом Світязької сільської ради інформувала присутніх Ла­риса Демакова, керівник апарату райдержадміністрації. Було оха­рактеризовано показники сфер сільського та комунального гос­подарств, торгівлі, будівництва, освіти, охорони здоров’я, ку­­льтури, земельних відносин, соціального захисту населення, обо­ронної роботи тощо. Члени колегії визнали роботу ради задо­ві­льною, також проголосували за ряд пропозицій з покращення ви­конання делегованих повноважень. Юрій Положевець, за­ві­ду­­вач сектору економічного розвитку, торгівлі та залучення ін­вес­тицій Шацької РДА, доповів про хід виконання Програми еко­но­мічного і соціального розвитку району за 2016 рік за підсумками І кварталу. З його слів, у центрі уваги перебували питання на­дання допомоги учасникам АТО, їхнім сім’ям та вимушеним пере­се­ленцям, також енергозбереження, децентралізації, об’єднання територіальних громад, розвитку системи надання адмінпослуг тощо.

Так, показники Програми в основному виконуються, проте еко­номічного поступу в розвитку району не відбувається. Чому в перспективний і привабливий Шацький район не йде інвестор? Чому інвестиційний клімат є несприятливим для залучення ка­пі­талу в економіку? За 25 років незалежності України стара сис­тема дуже прогнила, проте реальні зміни – поки не на часі. Саме це й демонструє ситуація, в якій я опинився, коли зробив спробу пра­­цю­вати по-новому, – зауважив після виступу підлеглого го­лова РДА.

Також на колегії було обговорено питання підсумків виконання бюд­жету району за І квартал 2016 року; роботи господарств ра­йону в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та підготовки до зими 2016-2017 років; про хід виконання  районної цільової со­ціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки; про повноваження в галузі оборонної роботи.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.