Головна Наради, сесії Рішення щодо економії бюджетних коштів хоч і непопулярні, проте потрібні

Рішення щодо економії бюджетних коштів хоч і непопулярні, проте потрібні

3012

10 квітня Олександр Кусько, голова Шацької РДА, провів на­раду з начальниками управлінь та відділів адміністрації, керівниками установ та організацій району, головами сільських та селищної рад. В ній також взяв участь голова районної ради Сергій Віннічук.

Про виконання районного бюджету за І квартал 2014 року зві­тували Віктор Челак, начальник Шацького відділення Кове­льської ОДПІ, та Олександ Бебко, начальник управління фінансів Шацької РДА. За словами головного податківця району, протягом І кварталу 2014 року забезпечено виконання розрахункової бази до зведеного бюджету усіх рівнів на 103,6% (при плані 3 млн. 374 тис. грн. фактично надійшло 3 млн. 494 тис. грн.). Тобто додатково до розрахункової бази надійшло 120 тис. грн.). Виконання розрахункової бази надходжень до загального фонду державного бюджету забезпечено на 100,7%: при прогнозі 577 тис. грн. фактично надійшло 581 тис. грн. (в порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 134 тис. грн.). Надходження по ПДВ за І квартал 2014 року склали 334 тис. грн., що становить 98,5% до доведеного завдання в 340 тис. грн. (в порівнянні з минулим ро­ком надходження збільшились на 46,9 тис. грн.). Податок на при­буток за І квартал 2014 року ста­новить 124,4 тис. грн., що склало 101% до доведеного завдання у 122 тис. грн. (в порівнянні з минулим роком надходження збіль­шились на 78 тис. грн.).

Надходження до спеціального фонду загального бюджету забезпечено на 228%: при плані 25 тис. грн. фактично надійшло 58 тис. грн. (в порівнянні з минулим роком надходження змен­шились на 35 тис. грн.). Зведений фонд місцевого бюджету за І квартал звітного року виконано на 103%: при плані 2 млн. 771 тис. грн. фактично надійшло 2 млн. 855 тис грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 93 тис. грн.). Загальний фонд місцевого бюджету за звітний період виконаний на 102%: при плані 2 млн. 579 тис. грн. фактично надійшло 2 млн. 651 тис. грн. (ріст до минулого року склав 200 тис. грн.). Надходження плати за користування надрами ста­но­вить 80% до плану, надходження по збору за спеціальне вико­ристання води виконано на 88% до завдання. Надходження по платі за землю з юридичних осіб становлять 386 тис. грн. (104% до доведеного завдання в 370 тис. грн.), з яких земельний податок – 100 тис. грн., орендна плата – 285 тис. грн. Основними боржни­ками плати за землю є накопичення боргу від ДП «Рибгосп», фаб­рика «Чайка», сукупний борг яких становить 550 тис. грн. Та­кож Віктор Челак озвучив свої бачення щодо резервів напов­нення місцевих бюджетів сільських рад, зокрема, Грабівської, Сві­тязької, Ростанської. Надходження по податку на доходи з фізичних осіб становить 1 млн. 897 тис. грн. (це 98% від зав­дання), чим забезпечено ріст надходжень, у порівнянні з минулим роком, на 95 тис. грн.

Олександр Бебко більш докладно інформував про бюджети сільських рад та району, а також про два види податку, які становлять майже 100% надходження до бюджету. Якщо загальні доходи минулого року за перший квартал (планові показники) ста­новили 9 млн. 467 тис. 582 грн., то в цьому році вони ста­нов­лять 9 млн. 217 тис. 720 грн. (менше на 3,6%). З прибутками цьо­­го року спрацювали Шацька селищна, Піщанська, Прип’ятська, Пуле­мецька, Ростанська, Світязька сільські ради. Найбільшу питому вагу становлять ріст із надходжень з податку з доходів фізичних осіб та плата за землю. Стосовно видатків, то, як зазна­чив Олександр Зіновійович, сьогодні 94,5% усіх проведених ви­дат­ків становить фонд заробітної плати. Всі інші видатки розпо­рядникам коштів, окрім захищених статей (оплата праці та енер­гоносіїв), необхідно узгоджувати з управлінням фінансів РДА. Про­те виступаючий висловив сподівання, що спільно районних бюд­жет таки вдасться виконати.

В свою чергу, Олександр Кусько наголосив, що по сільських та селищній радах потрібно ще раз переглянути інвентаризацію зе­мель. Тим органам місцевого самоврядування, де роз­горнутий туристичний бізнес, слід попрацювати над питанням сплати на­селенням такого виду податку, як туристичний збір, що допо­мо­же покращити ситуацію із на­пов­ненням бюджетів.

Також Олександр Бебко озна­йо­мив присутніх із заходами, які планується втілити в районі щодо економного і раціонального вико­ристання бю­д­­жетних коштів та збалансу­вання місцевих бюд­же­тів у 2014 році в процесі їх ви­конання. Як ві­домо, Урядом Укра­їни були розроблені певні заходи щодо ста­білізації еко­номічної ситуації у державі. Вони стосуються, в певній мірі, обласних, районних та сільських бюджетів, органів державної влади, галузей освіти, медицини, культури, соціального захисту. Зокрема, вводити нові посади відтепер можна буде лише за погодженням голови РДА, а розпорядникам коштів, які фінан­сують­ся з облдержадміністрації – за погодженням голови ОДА. Реко­мендовано припинити придбання автотранспорту, меблів, ком­п’ютерної техніки та інше. Відповідно до Закону «Про внесення змін до державного бюджету» зменшено видаткову частину по дер­жавному управлінню, освіті, охороні здо­ров’я, соціальному за­­­хисту, культурі, фізичній культурі. Зменшено дотацію з держав­ного бюджету сільським і селищній радам. Ско­ротяться видатки на певні програми та заходи. При цьому мають бути забезпечені вип­ла­ти заробітної плати та енергоносіїв. Реко­мендовано припи­нити виплату стиму­люючих надбавок працівникам. «Рішення хоч і є непопулярним, але їх потрібно виконати», – зазначив Олександр Зіновійович.

Олександр Оласюк, спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури Шацької РДА, ознайомив із заходами щодо проведення толоки із благоустрою населених пунктів на території району.

Олександр Кусько висловив стурбованість ситуацією, яка сьо­годні створюється не лише у передпасхальні дні, а й у літ­ній сезон із вивезенням сміття: часто буває, що люди вивозять не­пот­ріб просто в ліс, створюючи стихійні сміттєзвалища. Протягом минулого року працівниками ДП «Шацьке УДЛГ» на порушників було складено 10 протоколів, а міліціонерами – жодного. Тому пот­рібно об’єднати зусилля усіх структур в цьому питанні та при­тягувати винних до відповідальності.

Також на нараді було заслухано питання про стан підготовки до виборів Президента України 25 травня 2014 року (інформувала Лариса Васейчук, керівник апарату Шацької РДА) та про орга­нізацію подання інформації до Реєстру адміністративних послуг (інформувала Інна Будник, завідувач сектору ЦНАП).

Віта ШЕПЕЛЯ.