Головна Наради, сесії Шацькі підприємці протестують проти розміру визначених ставок податку на нерухоме майно

Шацькі підприємці протестують проти розміру визначених ставок податку на нерухоме майно

2580

18 лютого відбулася позачергова сесія Шацької селищної ради, яку провів її голова Сергій Віннічук. Ініціювали скликання поза­чер­гової сесії одинадцятеро депутатів, які підписали лист-звернення під­приємців з проханням переглянути ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які депутатами селищної ради були затверджені на черговій сесії 28 січня 2016 року.

Дане рішення, як зазначають підприємці у листі, яке є регу­ля­торним актом, не було обговорено громадськістю, тож відповідно су­б’єкти оподаткування не мали змоги внести свої пропозиції та зау­важення.

«Оскільки зазначене Положення спрямоване на правове регу­лювання відносин оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, громадяни та суб’єкти господарювання мають право брати участь у відкритих обговореннях питань, по­в’я­заних з цією ре­гуляторною діяльністю, вносити свої пропозиції. Разом з тим, зміна податкового навантаження на суб’єктів опо­даткування у поточному бюджетному періоді порушує один з основних принципів податкового законодавства, а саме принцип стабільності. Статтею 4 Бюджетного кодексу України визначено, що нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є, зокрема, рішення органів місцевого самоврядування. Підприємці вважають, що при прийнятті рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не було враховано думки жителів та суб’єктів господарювання громади, хоча можливість обговорення ставок податку у селищної ради була, пряма заборона не врахування пропозицій та зауважень громадськості при прийнятті цього регуляторного акту в законі відсутня. Також вважаємо, що зміна елементу податку в бік збі­льшення у поточному бюджетному періоді для суб’єктів гос­по­да­рювання, які здійснюють свою діяльність на території громади, працюють чесно і прозоро, та є основними джерелами наповнення се­лищного бюджету, негативно вплине на результати їх господарської діяльності, оскільки суб’єкти господарювання на початок нового календарного року не передбачали збільшення податкового навантаження і, відповідно, прогнозували свою діяльність на підставі чинних ставок податку», – йдеться у зверненні.

Від імені підприємців виступив депутат селищної ради Во­ло­димир Шум. За його словами, ті ставки податку, які були зат­вер­джені на минулій сесії, а це – 2,5% від розміру мінімальної заробітної плати (становить 34,45 грн. за м2) для фізичних та юридичних осіб на будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку, ресторани та бари, на будівлі торговельні – торгові центри, універ­маги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, стан­ції технічного обслуговування автомобілів та мийки, автозапра­вочні станції, при­міщення шиномонтажу, бари, ресторани, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громад­сь­ко­го харчування, будівлі підп­риємств побутового обслуговування, перукарні, лазні; та 1% (ста­новить 13,78 грн. за 1 м2 в рік) на бу­дів­лі офісні – будівлі фінан­сового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних ці­лей, місцеві підприємці не по­тягнуть. В районі є 6 більш потужних підприємців, які офіційно працюють, сплачують податки до бюджету, завжди надають допомогу закладам соціальної сфери району. Коли підпри­ємці розбудовували свій бізнес, держава їм у цьому не допомагала ні пільговими кредитами, ні звільненням від податків на певний період. Натомість тепер встановили податки не лише на землю, а й на приміщення. За словами Володимира Шума, є чимало схем наповнення селищного бюджету, наприклад, штрафи за парку­вання, водіння у нетверезому стані, інші податки та збори. Потрібно вивести з тіні весь бізнес, а не обкладати великими податками десятьох підприємців. Наприклад, менші ставки (до 1% та 0,5% відповідно) прийняли у Ковельській міській раді та деяких інший районах області. Якщо порівняти, то у тому ж таки Ковелі приміщення здаються в оренду мінімум за 170 грн. за м2, але мають удвічі менші ставки податку, ніж у Шацьку. У Шацьку приміщення в оренду надаються за ціною 50 грн. за м2, але й від такої оренди люди відмовляються.

Свою думку також висловив підприємець Василь Печук. Він переконаний, що чим більші податки запроваджуватимуть для підприємців, тим менші надходження будуть до бюджету. Так, у 2015 році він як підприємець відповідно до нових ставок заплатив за землю 125 тис. грн., а тепер треба ще платити й за приміщення, які знаходяться на тих же земельних ділянках. В такому разі біз­не­с­­мени будуть відмовлятися від земельних ділянок, які зна­хо­дяться у закутках та не використовуються.

Вислухавши підприємців, голова селищної ради Сергій Віннічук аргументував рішення депутатів селищної ради:

Рішення про ставки податку двічі прозвучали для депутатів: на засіданні постійних комісій, де обговорювалися розміри ста­вок, та вдруге – на самій сесії селищної ради. То чому самі депу­тати, серед яких є підприємці, тоді, при обговоренні та прий­нятті рішень, не сказали, що такі податки для них є великими? А тепер в усьому звинувачують голову та юриста селищної ради? Чи не можна було кожному одразу порахувати, які приблизно по­датки доведеться сплачувати за рік? Чому депутати-підприємці го­лосували за рі­шення, в яких не розібралися досконало? Та й чи можна назвати великим податком суму в 34,45 грн. за м2 в рік, коли підприємці, які мають малі архітектурні форми, сплачують до селищного бюджету 50 грн. за м2 в місяць? Окрім того, на дер­жавному рівні для підприємців було зменшено податок на на­ра­хування на за­ро­бітну плату з 36% до 22%. Тож ці суми можуть вия­витися практично однаковими.

Стосовно обговорення ставок податку не нерухоме майно, то чи взяли б у ньому участь наші підприємці – не знаю. Бо як показала ми­нула практика, коли у районній газеті публікувалися для обговорення ставки земельного податку, жодна(!) людина не звернулася зі своїми пропозиціями.  Те ж саме було б і в цьому випадку.

Окрім того, Сергій Віннічук зазначив, що коли пройдуть перші місцеві вибори до селищної об’єднаної територіальної громади, витрати селищного бюджету можуть зрости удвічі, враховуючи те, що треба буде дбати про заклади соціальної сфери та дороги теперішніх Прип’ятської та Самійличівської сільських рад. Та за які кошти це робити? В іншому випадку доведеться скасовувати часткову плату за харчування в дитсадках для пільгових категорій дітей, відкладати ремонти доріг та освітлення вулиць. Кошти, які мала громада від перевиконання бюджету (2 млн. грн.) будуть спрямовані на будів­ництво об’єктів соціальної сфери. Стосовно пропонованого під­приємцями рішення про зміну ставок податку на нерухоме майно, то у відповіді відділом регуляторної політики Волинської ОДА було вказано, що такі рішення однозначно будуть відмінені, оскільки не відповідають процедурі прийняття, і в силі залишаться ті ставки податку на нерухоме майно, які були прийняті ще минулої сесії. Водночас уже інші ставки, які пропонують підприємці, можуть прийняти депутати майбутньої об’єднаної територіальної громади, вибори до якої відбудуться 27 березня цього року.

Водночас жоден із присутніх підприємців не зміг назвати суму, яку доведеться сплатити за нерухоме майно, відмінне від зе­ме­льної ділянки. Закидали депутати підприємцям і те, що у нашому ра­йоні найвищі в області ціни на товари, тож просити зменшити став­ки податку недоцільно.

Віктор Гірич надалі запропонував при встановленні ставок податку на нерухоме майно застосовувати й місце розташування об’єкта нерухомості – центр, ур. Гряда, села громади.

Загалом жителям селищної ради (фізичним особам) за 2015 рік доведеться сплатити податок на нерухомість  відповідно до рішен­ня Шацької селищної ради №42/25 від 30.01.2015 року із внесеними змінами №43.1 від 03.02.2015 року за такими став­ками: за ква­ртиру/квартири, площа яких від 70 до 100 м2, жит­лового будинку/будинків понад 140 до 170 м2 ставка податку ста­новить 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 м2; якщо площа квартири/ квар­тир ста­новить від 100 і до 140 м2, житлового будинку/будинків від 240 і до 300 м2, то вони оподатковуються за ставкою 1% розміру міні­ма­льної заробітної плати за 1 м2. Якщо площа квартири/квартир понад 140 м2, житлового будинку/будинків понад 300 м2, то вони оподат­ковуються за ставкою податку, яка становить 2% мінімальної за­ро­бітної плати за 1 м2.

Нульова ставка податку для фізичних осіб встановлена для власників квартир, площа яких становить до 70 м2, а житлового будинку/будинків – до 170 м2 для різних типів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлових будинку/будинків не оподатковуватимуться загальні площі до 240 м2. Пільги на 70, 140, 240 м2 не оподатковуються, якщо площа оподаткування перевищує п’ятикратний розмір, або якщо об’єкти оподаткування використо­ву­ю­ться з метою отримання доходів чи використовуються у підпри­ємницькій діяльності. Виключено з бази оподаткування господарські приміщення, допоміжні будівлі, які використовуються для обслуго­вування житлових приміщень.

Сергій Боярчук, юрисконсульт Шацької селищної ради, також інформував про зміни, які були внесені до Закону України щодо ставок акцизного податку (замість 5% реалізаторам підакцизних то­­ва­рів доведеться сплачувати 0,42 євро за кожний літр реа­лі­зо­ваного товару).

Віта ШЕПЕЛЯ.