Головна Стисло Чи буятимуть сади в Пульмівській сільській раді, або чому селяни безправні на...

Чи буятимуть сади в Пульмівській сільській раді, або чому селяни безправні на своїй землі?

3705

На теренах області все більшого резонансу набуває тема виді­лення земельних ділянок для учасників АТО. На оперативній нараді в голови Волинської ОДА Володимира Гунчика прозвучала інфор­ма­ція про те, що Волинь є лідером в Україні за кількістю наданих зе­мельних ділянок учасникам АТО та членам родин загиблих війсь­ко­вослужбовців (69% заявників отримали дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки). Бійців найбільше приваблюють землі в Луцьку, в околицях міста, а також біля озера Світязь. Проблема ж у тому, що резерв земельних ділянок під забудову в Шацькому районі є досить обмеженим (не всі міс­цеві бійці змогли реалізувати своє право на першочергове отри­мання землі), а привабливі масиви під садівництво розробляються лише на території Пульмівської сільської ради. Вільні землі одного ма­сиву (167 ділянок на площі 13,55 га) практично вже є власністю учасників АТО, проте заяв у головному управлінні Держгеока­дастру у Волинській області зареєстровано понад 300. Тому на часі – розроблення на території ради нового масиву площею 26 га. Цим наразі і займаються в області. В ОДА ще кажуть, що ця земля за межами села, відтак мешканці села не можуть нею розпо­ряд­жа­тися.

Жителі Пульмівської сільської ради з цим не згідні. Про свою по­зицію вони відкрито заявили 21 лютого на зборах селян, які від­булися з повним аншлагом у Пульмівському сільському Бу­динку культури. Зібрання розпочав сільський голова Руслан Кушнір, відзначивши, що новий масив формується на землях громадських пасовищ, де в 2012 році була посіяна трава, проведено залуження – загалом у територію вкладено до 20 тис. грн. За висновками від­повідної комісії, пасовища знаходяться в хорошому стані і вико­рис­товуються раціонально. Тепер їх у громади відбирають. Сіль­ська рада сумнівається, що на гектарах наділів біля Світязя у май­бутньому господарюватимуть атовці, тому має намір, за згоди селян, відстоювати пра­во розпоряджатися своєю землею і погод­жу­вати документи.

Пульмівчани, яких прийшло на збори понад 300 чоловік, проя­вили неабияку активність і сміливість у висловлюваннях. Згадали чимало темних справ сільських депутатів попередніх скликань, які в певній мірі причетні до дерибану привабливої землі. Озвучили факти недобросовісного виділення на сесійних засіданнях землі під будівництво місцевим учасникам АТО – у найбільш непри­дат­них для цього місцях. «Коли ви ділили землю у власних корисних цілях, то не думали про майбутнє наших дітей. А зараз раптом стали цінувати її і проявляти далекоглядність. Не маєте жод­ного мо­рального права відмовляти хлопцям, які пройшли пекло війни», – не приховувала емоцій мама учасника АТО із Пульмо Галина Па­шечко. Підтримав її і батько військовослужбовця Романа Німця – Микола Степанович, запропонувавши відмінити незаконні рі­шення сільської ради про виділення землі і на цих наділах побу­ду­вати санаторій чи реабілітаційний центр для бійців АТО.

Думки проти розроблення нового масиву під садівництво вис­ло­­вили Анатолій Петрина, Михайло Занюк, матері бійців Ніна Гвоз­де­цька і Віра Грабовець, учасник АТО Анатолій Занюк.

Виділення першого масиву не було погоджено з громадою – 167 ділянок роздано людям, яких ми не можемо перевірити: чи є вони учасниками АТО, чи ні. Добре, якщо серед них є хоч 70% атов­­­­ців. Те ж саме з другим масивом – нас просто ставлять пе­­­­ред фактом. В Україні є понад 10 тисяч сільських рад, якщо кожна виділить по 160 ділянок, вийде пристойна кількість – 1 млн. 600 тисяч. Чому світ клином зійшовся на Пульмо? Є вільні землі в Са­­мійличах, Ростані, Прип’яті. Зрештою, чим не при­ваб­лива ділянка в Адамчуках, де в планах – будівництво між­на­род­ного автопе­ре­ходу з сучасною інфраструктурою? На даний час вважаю не­до­ці­ль­ним розширення меж нових кооперативів під садівництво, де немає ні каналізації, ні електроенергії, ні по­лігону твердих побутових від­ходів. У що, за умов такого гос­подарювання, перетворяться наші унікальні озера? – відзначив Олександр Бебко.

Віталій Юрчук, начальник відділу Держгеокадастру в Шацькому ра­йоні, намагаючись дати обґрунтовані відповіді на запитання селян, відзначив, що розпоряджатися землями державної влас­ності сільськогосподарського призначення має право лише головне управ­ління Держгеокадастру у Волинській області. Обговорення й погодження земельних питань з громадою законодавством не пе­редбачено. Також підтвердив і те, що в списку тих, хто отримав землю в Пульмо, є люди, не причетні до АТО.

Коли голова Волинської ОДА дав вказівку виділяти земельні ді­лянки під садівництво лише місцевим учасникам АТО, потен­ційні заявники почали масово приписуватися в Шацькому районі. Ми не можемо проконтролювати, хто з них воїн-захисник, а хто шах­­рай, бо всі в пакеті необхідних документів подають копію пос­від­чення учасника АТО. Утім, списки тих, хто отримав землю, є відк­ри­тими, тому кожен бажаючий може завітати до нас і ознайо­ми­тися з іменами власників, – наголосив Віталій Мико­лайович.

Чітко свою позицію виклав Віталій Бонк, голова спілки ветеранів АТО Шацького району. З розповідей солдатів він знає, що, попри законне право, бійцям району відмовили в наданні земельних ді­лянок у Луцькому районі, посилаючись на відсутність таких. Вод­ночас на згаданій оперативній нараді в губернатора прозвучала інфор­мація про те, що деякі місцеві ради, зокрема і Луцька, надають неправдиву інформацію про наявність вільних земельних ділянок, роз­даючи згодом їх «кому треба». А дехто з учасників бойових дій, отримавши землю під Луцьком, претендує ще й на ділянку біля Світязя. Корупція і відсутність контролю в питанні виділення землі приз­ведуть, зі слів Віталія Леонідовича, до розбазарювання привабливих прио­­зерних територій.

Підтримав побратима і Олександр Ковальчук, голова спілки ве­те­­ранів АТО Любомльського району «Миротворець». Йому, що прой­шов війну і отримав поранення, теж не дали в Пульмо ділянки під садівництво. Він пообіцяв особисто перевіряти причетність чле­нів своєї спілки до антитерористичної операції на сході з метою вияв­лення шахраїв, а також запропонував першочергово задо­во­льняти заяви на земельні ділянки від сімей загиблих військовос­луж­бовців.

Голова Шацької районної ради Сергій Карпук висловив готов­ність представляти інтереси селян в районі та області, підтри­муючи їх рішення відстоювати землю. Пульмівчани вважають, що зробили свій вклад у добру справу для бійців, тому понад 300 чо­­ловік проголосували проти розроблення чергового масиву під садівництво на території ради і лише 4 – за. Учасники ж АТО з Лу­­цького та інших районів області мають намір зустрітися з жи­те­­лями сільської ради з метою досягнення компромісу в конф­лікт­ному питанні. Чи відбудеться між ними діалог – покаже час.

Точка зору

Сергій Сидорук, перший заступник голови Шацької РДА:

– Районна влада не проти надати земельні ділянки учасникам АТО, але це має відбуватися з врахуванням функцій та потреб окремих територій Шацького району. Ми зараз думаємо, як за­лу­чити до нас інвесторів, розвивати території, інфраструктуру, ту­ризм, покращити надання послуг в сфері рекреації. В той же час обласне управління Держгеокадастру роздає землі для са­дів­ництва. Хочу нагадати, що садівництво – це не пульмівська «Іллічівка» (масив, напевно, є єдиним в області садівничим коо­перативом з відпочинковим ухилом), а землі сільсько­госпо­дар­ського призначення для закладення та вирощування садів. І про які інвестиції можна говорити, якщо ми береги озер, найкращі рек­реаційні території перетворимо в садівництво?

Мирослава ЦЮП’ЯХ.