Головна Наради, сесії Шацьку районну раду очолив 28-річний представник партії «УКРОП»

Шацьку районну раду очолив 28-річний представник партії «УКРОП»

2758

На цю сесію давно чекали представники виконавчої вла­­ди району, новообрані де­­пу­тати і громадськість. Рівно че­рез місяць після міс­цевих ви­борів, 25 листопада, депу­та­ти в складі 26 чоловік зіб­ра­лися в залі засідань Ша­ць­кої районної ради, аби, на­решті, приступити до вико­нан­ня своїх обов’язків та обра­ти голову районної ради. Се­сію за участю голови Шаць­кої РДА Ігоря Корольчука, яка ввійде в історію району, розпочала своїм виступом Ніна Сиротюк, голова Шаць­кої районної виборчої комісії. Після підбиття підсумків виборів та визнання повноважень депутатів Шацької районної ради Ніна Василівна вручила обранцям депутатські посвідчення і побажала плідної, конструктивної праці у вищому органі місцевого само­вря­дування Шацького району. За її словами, до районної ради обрано 26 депутатів від 8 політичних партій: «Українського Об’єднання Патріотів – УКРОП» – 5, «ВО «Батьківщина» – 4, «БПП «Солідар­ні­сть» – 4, Аграрної партії України – 4, Радикальної партії Олега Ляш­ка – 3, «Громадянської позиції» – 2, ВО «Свобода» – 2, «Наш край» – 2. Серед депутатів – 15 чоловіків, 11 жінок; віком від 18 до 25 ро­ків – 1 депутат, від 26 до 40 – 6 депутатів, від 41 до 50 – 9 де­путатів, від 51 і старші – 10 депутатів. Вищу освіту мають 20 де­­пу­татів, загальну середню – 6, за фахом: 8 обранців – держ­службовці, 1 – представник місцевого самоврядування, 2 – «Укр­пошти», 3 медики, 2 митники, 3 підприємці, 2 працівники лісового гос­подарства, 5 тимчасово безробітних.

Депутати обрали тимчасову президію районної ра­ди, у склад якої ввійшли Сергій Карпук, Ольга Сахарук, Сергій Си­дорук, Володимир Найда. На посаду голови Шацької районної ради було висунуто дві кандида­тури: Сергія Карпука, голову районної організації політичної партії «Українське Об’єднання Патріотів – УКРОП», та Сергія Сидорука, голову районної орга­нізації політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Перед голосуванням до трибуни районної ради вий­шов де­путат Володимир Найда, зробивши заяву про те, що вперше за роки існування району перед се­­сій­ним засіданням звучало слово «підкуп». Обра­нець не підкріпив конкретними фактами свої слова, не назвав жодного прізвища і водночас відмовився від пропозиції Ігоря Корольчука звернутися із письмовою заявою до присутнього в залі представника поліції.

Кожен із кандидатів на посаду голови виступив перед при­сутніми з власними програмами дій. Сергій Карпук працюва­тиме над об’єднанням усіх депутат­сь­ких фракцій навколо ідеї покращення добробуту людей та перспек­тивного розвитку територій. З його слів, вирішення проблем громади залежить від фінансування, тому залучення коштів у район – пер­шо­чергове завдан­ня для голови ра­йон­ної ради. З цього питання працю­ватиме в багатьох напрямках: сприяння надходження коштів у місцеві бюджети, залучення фінансових ре­сурсів дер­жавного та обласного бюджетів, участь у дер­жавних про­грамах; співпраця з зовнішніми інвес­то­рами, грантодавцями і фондами, участь у проектах Євро­­союзу, транскордонне співробітництво; створення сприятливого клімату для внутрішнього інвестора, який продукуватиме нові робочі місця і таким чином наповню­ватиме районний бюджет. Також Сергій Вікторович вважає за необхідне ініціювати питання створення на території району курортної зони і почати працювати над тим, аби наші сільські громади зробити заможними і самодостатніми, незалежно від того, є на їхніх тери­торіях доступ до рекреаційних ресурсів чи немає.

Сергій Сидорук пообіцяв знайти порозуміння з усіма лідерами політичних партій, налагодити співпрацю з Шацькою РДА, де на посаді першого заступника голови він здобув перший і особливо цінний досвід керівника. Працювати в районі є над чим, оскільки триває процес децентралізації влади та укрупнення сільських громад. Наближаються зміни, про які обізнана досить мала кількість людей. Сергій Федорович зобов’язується донести до жителів Шацького району всю важливу інформацію, аби нововведення працювали не проти громади, а в ім’я її інтересів; також завершити роботу по створенню стратегії розвитку району на 2016-2020 роки.

Після обрання лічильної комісії та дотримання всіх вимог відбулося таємне голосування. В результаті перемогу здобув Сергій Карпук, за якого віддали голоси 17 депутатів, у його опонента Сергія Сидорука – 9 голосів. Недійсних бюлетенів та тих, де не підтримано жодного кандидата, не було.

Питання про кандидатуру заступника голови районної ра­ди і взагалі про доцільність введення цієї посади пере­несене на наступне пленарне засідання сесії.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.