Головна Наради, сесії У Підманове планували будівництво церкви і вирішували долю колгоспної землі

У Підманове планували будівництво церкви і вирішували долю колгоспної землі

4171

Жителі села Підманове, в яких накопичилося багато проблем та запитань до керівництва Світязь­кої сільсь­кої ради, ініціювали про­ведення зборів селян. На зібрання, яке від­булося 12 травня в сіль­ському клубі, при­були сільський голова Микола Цвид, місцеві депу­тати, активісти та жителі населе­ного пункту.

Селяни хотіли почути про долю земель сільськогосподарського при­значення колишнього колгос­пу, зок­рема двох зарибнених акти­ві­стами ставків. Порушували  пи­тання будів­ництва кладовища, оскільки, на думку представників громади, його запла­нувати не в тому місці, що потрібно, а також церкви.

Декілька років тому підма­нов­ські селяни продали свої сертифі­кати на землю сільськогоспо­дар­ського призначення двом осо­бам, які обіцяли провести реконструк­цію колгоспних приміщень. До цих пір нічого не зроблено, натомість у Світязькій сільській раді підні­мають питання про необхідність передачі у власність цим людям (приватну чи оренду) землі для обслуговування цього майна.

– Допоки власники ваших сертифікатів не матимуть на руках документів про право власності на землю або ж договір оренди, а потім відповідно проект реконструкції споруд – жодних дій на згаданій території вони проводити не зможуть, – пояснив се­лянам Микола Цвид, Світязький сільський голова, з посиланням на Земельний Кодекс України.

В результаті обговорень було вирішено чітко визначитися з межами землі господарського двору і надати її в оренду, а не в приватну власність, а ставки на цій же території залишити для громади.

Питання будівництва церкви в Підманове піднімається не вперше. Декілька років тому в село прийшов інвестор, який був готовий вкла­сти кошти в початкову стадію будівництва. Тоді ж на зборах се­лян люди вирішили, що будуть створювати церковну двадцятку і починати працювати, адже будівництво храму – це процес дов­готривалий і досить затратний. Утім, далі розмови справа не пішла. Цьогоріч до питання повернулися знову – уже з більш рішучим наміром розпочати будівництво, тим більше в селі уже є священик – отець Леонід. Вирі­шували також, скільки потрібно виділити землі під церкву – зійшлися на думці, що не менше, як 20 сотих.

Громада висловила свою думку і щодо можливого розташування сільського кладовища. Не хочуть люди, щоб покійників везли в останню путь по бездоріжжю. Також місцеві проти того, щоб кла­до­вище розміщувалося посеред лісу. Світязький сільський голова від­значив, що на сьогодні вже є проект відведення земельної ділянки під кладовище, також сільська рада вже замовила про­ектно-кошторисну документацію на будівництво дороги до цвин­таря. Щось змінити на сьогодні – нереально.

Микола Цвид озвучив на зборах селян проблему, яка зараз у всіх на слуху.

– Деякі комерційні структури хочуть взяти в оренду цен­тра­льний пляж Світязя та інші привабливі приозерні території району (екологічний пост біля урочища Венське, наметове міс­­течко в селі Мельники тощо), які вхо­дять у межі Шацького націо­на­льного при­родного парку. Ке­рівництво парку і Світязька сі­льська рада не можуть дозво­лити, щоб на зе­млях державної власності при­ватні структури заробляли свої статки. Ці землі – власність гро­мади. Зараз з по­дачі Шацької РДА у ШНПП пра­цює комісія, що пере­віряє діяль­ність установи та зокрема її керівника – таким чи­ном Воло­ди­мира За­харка хо­чуть схи­ли­ти до прий­нят­тя незакон­ного рішення, – відзначив сільсь­кий го­лова.

На Миколу Цвида, який багато років очолює орган місцевого са­моврядування, неодноразово чи­нили тиск, підставляли, залякува­ли, відкривали кримінальні про­вад­ження. Причина – все ті ж кон­флікти довкола земельних питань. Неугодним голова став і тоді, коли оголосив війну го­лов­ному упра­влінню Держгеока­дастру у Волинській області, який роздавав цінні і перспективні землі за межами населеного пункту підставним особам. Нині, зі слів керівника, вже хочуть прибрати до рук землі державної власності, тобто Шацького національного при­родного парку.

– Але громада не допустить такого беззаконня. Заробляти має сільська рада, а не приватні структури. Ми з підприємцями вклали чимало коштів в окультурення пляжу, будемо вкладати і надалі. Плануємо зробити зони паркування, туалети – словом, усе для цивілізованого відпочинку людей, які до нас приїжджають.

Василь Голядинець, голова Шацької РДА, також прокомен­тував ситуацію, що склалася:

– Микола Васильович разом із директором Шацького на­ціо­нального природного парку це питання озвучили на останній сесії Шацької районної ради та на засіданні колегії райдерж­адміністрації. Я неодноразово наголошував на тому, що будь-яка оренда землі на території національного парку заборонена законодавством, і ніхто не має права, а особливо керівництво парку, порушити чинне законодавство. Проте Микола Васильович продовжує поширювати неправдиві чутки. Я вважаю, що це надуманий популізм зі сторони сільського голови. Я офіційно звернувся до керівництва парку про надання мені договорів оренди землі (чи хоча б проектів договорів) на території природно-заповідного фонду . Чекаю до цих пір. Микола Цвид вже третє скликання працює сільським головою і тільки на словах робить зони паркування, туалети, проекти. Сільський голова має  подивитися, що у нього робиться навпроти  центрального пляжу у селі Світязь, де знаходяться  незаконно встановлені гнилі та іржаві контейнери, які використовувались раніше і їх примусово повивозили з урочища Гряда.

Щодо перевірки Шацького НПП, то дійсно, я особисто направив звернення до лісової агенції щодо перевірки стану справ на території парку. Тому що дирекція парку постійно ігнорувала мої доручення як голови райдержадміністрації. На даний час проходить перевірка.

З моєї ініціативи, як керівника району, Шацьким НПП розробляється проект щодо організації території центрального пляжу у селі Світязь.

Крім того, розробляється проект щодо розширення дороги біля центрального пляжу з метою створення відповідних умов для обслуговування відпочиваючих (паркування, освітлення, пішохідної доріжки і т.д.). Весь об’єм даних робіт буде виконуватись за рахунок коштів, які надходять в обласний бюджет від перевиконання бюджету по митниці.

Мирослава ЦЮП’ЯХ.