Головна Наради, сесії Як працює Піщанська сільрада та що буде з Світязьким пляжем, – розглядали...

Як працює Піщанська сільрада та що буде з Світязьким пляжем, – розглядали на колегії

4268

11 травня відбулося чергове за­сідання колегії райдержадмі­ні­страції, яке провів Василь Голя­динець, голова Шацької РДА, та уча­сть у якій взяли  куратор Ша­цького району від Волинської обл­держадміністрації – заступник на­чальника юридичного управління Лілія Дробишинець, голова ра­йонної ради Сергій Карпук, керів­ники районних установ, організа­цій, селищний та сільські голови.

Найперше члени колегії заслу­хали інформацію Лариси Демако­вої, керівника апарату РДА, про стан виконання делегованих пов­но­важень органів виконавчої вла­ди та дотримання чинного законо­да­вства виконавчим комітетом Піщанської сільської ради. Перевірка засвідчила, що виконавчим комітетом проводиться відповідна робота з виконання делегованих повноважень відповідно до За­кону України «Про місцеве самоврядування» та реалізації програми соціально-економічного розвитку Піщанської сільської ради. Окремий акцент  – на бюджеті: у 2016 році він становив 634 тис. 230 грн., в тому числі по загальному фонду 587 тис. 330 грн., по спеціальному – 46 тис. 903 грн. Протягом року бюджет збільшено на 254 тис. грн. Видатки за 2016 рік виконані на 98,6%. Бюджет на 2017 рік затверджено в сумі 1 млн. 27 тис. грн. Виконання бюджету за власними доходами забезпечено на 198%. Касові видатки за І квартал 2017 року становлять трохи більше 35 тис. грн.

Звучала інформація про забезпечення жителів Піщанської сіль­ради товарами першої необхідності, транспортне сполучення, довіз дітей до навчальних закладів. Серед недоліків – не в повному обсязі виконувались делеговані повноваження в галузі будівництва (не відведено земельну ділянку для розміщення місць тимчасового пе­ре­бу­вання ТПВ, не проводиться робота із веденням містобу­дів­ного кадастру населених пунктів). Недостатня робота виконкому – у питаннях фізичної культури та спорту, на розвиток якого в 2016 році коштів не передбачалося. Виконавчим комітетом не забез­пе­чувалось проведення належних заходів в реалізації програми ди­тячої безпритульності та бездоглядності (питання не розгля­далося ні на сесіях, ні на засіданнях виконкому). На первинному обліку в службі у справах дітей РДА перебуває дві дитини-сироти та 5 дітей, позбавлених батьківського піклування, які зареєстровані на території Піщанської сільської ради. Четверо з них влаштовані у при­йомні сім’ї, дві дитини – під опікою та одна знаходиться на пов­ному державному утриманні в інтернаті. Зважаючи на факти перевірки, роботу щодо захисту дітей у Піщанській сільській раді визнано незадовільною.

Проаналізувала Лариса Петрівна стан та роботу закладів охо­ро­ни здоров’я та культури. Зокрема, санітарно-технічний стан при­міщень ФАПів, які діють на території сільської ради, та амбулаторії, має ряд недоліків (приміщення Піщанської амбулаторії потребує ремонту, штати не укомплектовані, потребує покращення оснащен­ня закладів). Приміщення закладів культури, які знаходяться на балансі сільської ради, потребують ремонту (бібліотека та клуб села Острів’я). В цілому роботу сільської ради в цих галузях можна вважати задовільною.

Відповідно до інформації перевірки, задовільною також можна вважати роботу із здійснення повноважень за охороною та вико­ристанням земель. На території зарезервовано ряд інвестиційно-привабливих земельних ділянок, які можуть бути використані в рекреаційних та комерційних цілях. Загалом роботу Піщанської сільської ради члени колегії визнали задовільною, рекомендувавши виконкому виправити недоліки, постійно контролювати надход­жен­ня до бюджету та їх цільове використання, особливу увагу звернути на упорядкування справ та документації.

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік за підсумками І кварталу цього року інформувала Галина Носуліч, начальник відділу регіонального розвитку, екології та залучення інвестицій РДА. Вона коротко ознайомила членів ко­легії з бюджетними показниками, ситуацією в галузі малого підпри­єм­ництва, агропромислового комплексу, лісового господарства, впро­вадження енергоощадних заходів.

Олександр Бебко, начальник управління фінансів  РДА, розповів про підсумки виконання бюджету району за І квартал 2017 року. Зокрема, до загального фонду бюджету району надійшло 20 млн. 705 тис. грн. податків і зборів та інших платежів, з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що становить 96,2% до затверджених призначень. Зведений бюджет виконаний на 167%, понад план надійшло 831,4 тис. грн. Немає виконання бюджету в розрахунку до 1/12 Грабівської сільської ради (6 тис. грн.), Піщанської (22 тис. грн.), Пульмівської (23,8 тис. грн.), Сві­тя­зької (43,8 тис. грн.). Але в порівнянні з аналогічним періодом мину­лого року всі сільські ради свої надходження збільшили. Невиконані деякі показники надходжень у бюд­жеті Шацької селищної ради, зокрема, там недорахувались 40 тис. грн. земельного податку. «Об’є­днаній громаді в наступному році рекомендується більш виваже­но підходити до надання пільг платникам земельного податку і не допускати зменшення їх над­хо­д­жень до бюджету», – зазна­чив Олександр Бебко. Разом з тим він відзначив, що в деяких сільських радах ставки земель­ного податку для певних катего­рій сільськогосподарських земель встановлюються нижчі, ніж це передбачено в законодавстві (Ро­с­­танська сільська рада). Є не­обхідність проведення роз’яснювальної роботи з орендарями вод­них об’єктів стосовно укладення додаткових договорів оренди водного плеса. А сільським радам (Світязькій, Пульмівській, Пу­лемецькій) та Шацькій селищній раді активізувати в цьому ро­ці збір туристичного податку.

Про підсумки роботи господарства району в осінньо-зимовий період 2016 -2017 років та підготовку його до сталого функці­о­нування в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років інфо­р­мувала Ольга Романська, начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ райдержадміністрації. Роботи з підготовки до опалювального сезону в минулому році були проведені та ре­алізовані відповідно до термінів. У той же час мали місце не­доліки, які необхідно врахувати при підготовці закладів до осінньо-зимового сезону 2017-2018 років. Це, в першу чергу, стосується за­купівлі торфобрикету. Серед завдань на наступний опалю­ва­льний сезон – підготовка господарських приміщень для зберігання палива та деревної щепи, якою опалюються заклади освіти в смт Шацьк, Світязь, Пульмо, Мельники, бо це була основна проб­лема, яка не дозволила заготовити її в достатній кількості. За­галом в минулий опалювальний сезон було використано 456 т ву­гілля, 597 т торфобрикету, 1490 м3 дров.

Віталій Юрчук, в.о. начальника відділу у Шацькому районі міжрайонного управління у Любомльському та Шацькому районах Держгеокадастру у Волинській області, розповів про вико­ристання земель сільсь­ко­господарського призначення державної влас­нос­ті. Всього в районі є 7236,4 га таких земель, що становить 9,6% від загальної площі району. Надано в оренду 505,7 га земель, річна орендна плата від яких становить 383,2 тис. грн. Основними орендарями земель є ПП «Флора» – 177,6 га, ТзОВ «Надра Волині» – 96,3 га, ТзОВ «Волинська ягідка» – 231 га. Готуються матеріали для про­дажу права оренди ще по 17 земельних ділянках загальною пло­щею 353,8 га (Світязька, Самійличівська, Пульмівська, Рос­танська сільські ради). Основною проблемою, яка не давала вико­рис­то­вувати на повну землі сільськогосподарського призначен­ня, є їх велика залісненість та заболоченість. Віталій Юрчук озву­чив цифри, скільки ділянок було надано в районі для індивідуаль­но­го садівництва та ведення ОСГ, про кількість наданих земель­них ділянок учасникам АТО.

Володимир Захарко, директор ШНПП, попросив Віталія Юрчука сприяти реєстрації проекту землеустрою території парку, який ще у 2011 році був розроблений установою. Але тут, за словами головного земельника району, можуть виникнути проблеми, адже з часу розробки документу в районі сталися зміни, які в проекті землеустрою не відображені. Тож спочатку проект необхідно від­коригувати, а потім узаконювати.

Після розгляду усіх питань Микола Цвид, Світязький сільський голова, знову нагадав про проблему, яка вже була озвучена на останній сесії Шацької районної ради. Він заявив, що є намагання деяких комерційних структур взяти у підпорядкування землі, користувачем яких є Шацький національний природний парк. Взяти хочуть прибережні смуги, тобто пляжі, рекреаційні пункти і на­метові містечка. Микола Цвид також повідомив, що перед за­сіданням колегії в Світязькій сільській раді відбулася поза­чер­гова сесія, де також розглядалося це питання. «Світязька гро­мада ніколи не погодиться, аби пляж, в який громада і дехто із підпри­ємців вклали кошти, відійшов під «київську юрисдикцію». Він також запитав у голови райдержадміністрації, чому він ініціював про­ведення перевірки Шацького НПП Державним агентством лісових ресурсів України, про що зачитав наказ від 4 травня 2017 року. «В певних колах пішла певна дискредитація мене як сільського голови та Володимира Захарка як директора парку (він нібито не виконує доручень голови райдерж­адмі­ніс­трації), бо є великі намагання покерувати нашими територіями: як національного парку, так і Світязької сільської ради. Сьогодні на мене «навішали» кримінальних справ, але землями громада не поступиться», – сказав сільський голова.

Підтвердив його слова директор парку Володимир Захарко: «До мене вже приїжджали зі зразками договорів на оренду пляжу та інших об’єктів рекреації, загальна площа яких становить до 30 га. Я направив листа в Державне агентство лісових ресурсів з про­ханням роз’яснити процедуру надання, адже таке рішення, згідно з чинним законодавством, має прийматися та погоджуватися на вищому рівні, а не одноособово директором парку, оскільки Ша­цький НПП є лише користувачем земель, а не власником. В той час з Держагентства лісових ресурсів хочуть перекинути прий­няття рішення на мене особисто. Я не піду на порушення законодавства. Подібна ситуація вже була у 2004 році, коли ШНПП перевіряли на предмет дотри­ман­ня законо­дав­ства в земельній та містобудівній сфері. За підсум­ка­ми перевірки за зловживання в цій сфері попла­ти­лися посадами посадовці ра­йону».

Стосовно невиконання дору­чень голови райдержадміністрації Володимир Захарко відповів, що природоохоронній структурі дору­чення з впорядкування пляжів, облаштування наметових місте­чок, рекреаційних пунктів та інші надавались тоді, коли ДП «Шацьке УДЛГ» свої роботи уже майже виконав. Окрім того, він не по­год­жується з тим, що парк повинен працювати за дорожників, елек­три­ків та представників інших структур, які також повинні виконувати свою ро­боту.

На усі звинувачення Миколи Цвида та Володимира Захарка го­лова райдержадміністрації Василь Голядинець відповів, що ініці­ював перевірку фінансово-господарської діяльності парку тому, що структурою не були виконані його доручення з підготовки до літнього сезону відпочинку, в тому числі щодо проведення очищен­ня смуг лісових масивів, що безпосередньо прилягають до доріг загального користування.

Доручення голови райдержадміністрації ДП «Шацьке УДЛГ» та Шацькому НППП давались в однаковий час, але одні їх виконали, інші – проігнорували невідомо з яких причин. Також неодноразово керівнику парку нагадували про необхідність проведення робіт з впо­ряд­кування територій пляжів, рекреаційних пунктів, намето­вих містечок. І місцеві жителі, і відпочиваючі бачать, що стан рек­ре­аційних територій Шацького НППП далеко неєвропейський, а ініціативи керівництва Шацького НПП щодо його кардинального покращення немає. «Я мушу реагувати на невиконання моїх до­ручень. Якщо я не маю безпосереднього впливу на структуру (дати догану чи іншим способом вплинути на керівника), то буду звер­татися безпосередньо до їхніх керівників», – зазначив він.

«Якщо є підтвердження (документальні) того, що певні струк­тури хочуть взяти в оренду прибережну смугу, про що йшлося й на се­сії райради, то ми готові в будь-який час об’єктивно розібра­тися та долучитися до вирішення питання, залучивши громад­ськість та експертів. Готові вислухати усі сторони та опра­цювати законодавство і прийти до якогось спільного знаменника. Наш район – унікальний, і питання, які стосуються землі, є справді актуальними. Тож давайте не звинува­чувати один одного, а працювати відповідно до чинного законо­давства. Ми сьогодні будемо об’єктивні: якщо є якісь порушення, то ми будемо ініціювати їх усунення. І працювати та вирішувати питання будемо тоді, коли будуть якісь конкретні факти», – висловив своє бачення на ситуацію голова районної ради Сергій Карпук.

Уже після колегії Василь Голя­динець у розмові повідомив, що поки не отримав від Володимира Захарка документальних під­твер­джень факту намагання бізнесо­вих структур взяти в оренду пляж та наметові містечка біля Світя­зя, тим більше факту причетності голови райдержадміністрації до цієї справи. Проте, на його думку, із пляжами в селі Світязь потрібно наводити лад.

«Якщо Світязька сільська ра­да разом з ШНПП не може їх впорядкувати, зробити їх комфорт­ними для відпочиваючих, то чому б і справді не розглянути пи­тання залучення до цієї роботи приватних підприємців, звичайно, з дотриманням законодавства та ні в якому разі не порушуючи законних прав місцевих жителів та відпочиваючих на вільний доступ до водних об’єктів. При цьо­му слід розуміти, що про ніяку передачу земель, які знахо­дя­ться у користуванні ШНПП, мова йти не може, тому що це прямо заборонено чинним законо­дав­ством. А рішення про будь-яку спів­працю з підприєм­цями на територіях постійного користування парку може приймати виключно адміністрація Шацького НППП. Національний парк роз­почав розробку документації по пляжах в с. Світязь, якою буде визначено: де можуть бути встановлені лежаки, де – атра­кціони, гірки, спортивні об’єкти, а де – торгові точки. Наскільки прий­нятним для населення, відпочиваючих та бізнесу буде детальний план території, що розробляється, в першу чергу залежить від ефективності роботи дирекції ШНПП. На сьогодні комерційні об’єкти уже присутні на цій території, але вони розташовані без усяких норм, правил та здорового глузду. Пляж у літній період перетворюється у ринок та парк атракціонів. Не краща ситуація у с. Світязь і на територіях, що прилягають до пляжу. Тротуарні доріжки «обростають» іржавими торгове­льними контейнерами та іншими пристосуваннями для торгівлі. Я не проти торгівлі, але Світязький сільський голова мав би активніше наводити лад на своїй території. Ми повинні змінити ситуацію і дати людям можливість цивілізовано відпочивати на облаштованих пляжах, щоб вони не шкодували, що вибрали для відпочинку Шацькі озера», – сказав він.

Віта ШЕПЕЛЯ.