Головна Наради, сесії У селах Грабівської сільської ради бракує ветлікаря та вуличного освітлення

У селах Грабівської сільської ради бракує ветлікаря та вуличного освітлення

3493

Минулого тижня з виїзним прийомом громадян у селах Грабівської сільської ради по­бував перший заступник голо­ви Шацької райдержадмі­ніс­трації Віктор Плейтух.

У селі Голядин люди ціка­вилися, чи виготовляють в Ша­цьку закордонні паспорти, коли буде будуватися авто­перехід в Адамчуках та дорога до нього, а основне – що буде з місцевою школою. На це перший зас­ту­пник повідомив: так, закордонні паспорти віднедавна почали видавати в Шацькому РС УДМС (докладніше читайте про це в статті цього номера газети на 9 сторінці. – Авт.), над питанням будівництва автопереходу пра­цюють, заручившись підтрим­кою обласної державної адміні­страції та депутатів Верховної Ради, будівництво дороги також є у планах (закладено на цей рік 20 млн. грн. на дорогу з села Рівне Любомльського району до сіл Шацького району). Стосовно функціонування школи, то Вік­тор Плейтух зазначив: «Одно­знач­но, малокомплектні школи будуть закриватися. Але перш ніж везти дітей в інше село, у школі мають бути створені нормальні умови, організоване гаряче харчування, повинні бу­ти нормальні дороги та шкіль­ний автобус».

Порушувалися питання обла­штування дитячого майдан­чи­ка, об’єднання територіальних громад.

У клубі села Смоляри-Сві­тя­зькі було, як завше, чи не най­більше людей. «Якби нам на декілька сіл був ветлікар, а то маємо викликати з села Гупали сусіднього району», – бідкаю­ться селяни. Нарікають вони й на те, що їм особисто чи у сі­льську раду не повідомляють про результати аналізів на лей­коз корів, тому людям дово­диться їхати в Шацьк. Цього року в Смолярах-Світязьких в господарствах утримується приблизно 40 корів, і з кожним роком поголів’я великої рогатої худоби скорочується. «Неви­гід­но тримати корів, бо нема ціни на молоко. Тому й збу­вають», – кажуть люди. На це Віктор Плейтух зауважив: «У селах є практика об’єднува­тися господарям, які мають корів, у кооперативи. Вони ж беруть участь у проектах, за­куповують обладнання та на­лагоджують виробництво мо­лочних продуктів, зокрема, сиру».

Віталій Цвид, в.о. сільського голови, в продовження пові­домив, що в селі є вакансія пра­цівника пункту штучного запліднення (офіційне праце­влаштування, забезпечення обладнанням).

Запитували жителі села й про можливість облаштування пляжу на озері Прибич (про що є домовленість із керівництвом ТОВ «Зендер-Україна», які на озері видобувають сапропель); згадали й про невиконану обі­цянку лісників встановити в се­лі гойдалку (біля церкви) та альтанку (для поминальних обі­дів на кладовищі); просили зро­бити вуличне освітлення в селі.

Користуючись нагодою, Вік­тор Плейтух оглянув відремон­товане приміщення шкільної їдальні, яке майже готове до відкриття (на фото). У їдальню вже заве­зено меблі (придбані за спільним проектом фонду «Ті­льки ра­зом»), потрібно заку­пити лише газову плиту (вар­тість 7-8 тис. грн.) та підклю­чити приміщення до опалення.

Наостанок перший заступ­ник голови райдержадміні­стра­ції побував у селі Грабове. Там у сільській раді скаржилися на перебої із мобільним зв’язком та відсутність Інтернету.

Віта ШЕПЕЛЯ.