Головна Освіта Про проблеми гендерності — студентам Шацького лісового коледжу

Про проблеми гендерності — студентам Шацького лісового коледжу

2812

Урок гендерної рівності для сту­дентів Шацького лісового коледжу провели 17 квітня учасники ген­дер­ного інтерактивного театру Центру гендерної освіти Луцького педа­го­гіч­ного коледжу. Організація такого заходу була ініційована начальником управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської ОДА Галиною Карнауховою.

Урок гендерної рівності – це спроба на­дати студентам інформацію з гендерних пи­тань, не переобтяжуючи їх незрозумілою юридичною термінологією, а в цілком дос­тупній їхньому віку формі, на зрозумілих для них сюжетних лініях. Тож юні волонтери та їхній керівник Галина Єрко, старший викла­дач коледжу, ознайомили молодь із пробле­мами ВІЛ-інфікованих людей, проде­мон­стру­вавши міні-виставу «Вони живуть серед нас». Са­ме в таких театральних міні-вис­та­вах мож­на показати відчуття людей, їхні пе­ре­жи­вання, проблеми, бо озвучування лише су­хої статистичної інформації не завж­ди спри­й­мається молоддю. Упереджене ставлення людей до ВІЛ-інфікованих людей погіршує їхнє становище, особливо від цього страж­дають діти – вони не можуть ходити до са­дочків, відвідувати школи. Ці люди ніби від­різані від суспільства, несуть за собою важ­кий тягар людського осуду.

У виставі «Квіти життя» актори театру висвітлили трагічні історії ненароджених дітей, життя яких обірвало насильницьке переривання вагіт­ності. Посилили ефект вистави статистичні дані про кількість абортів у світі та Україні, з яких чимало припадає на дівчат, котрі не досягнули повноліття.

У виставі «Скалки дзеркала тролів» було піднято проблему насилля у сім’ї та суспільстві, жертвами якого здебільшого стають жінки та діти. Лейтмотив вистави – людина, її життя та гідність, права та свободи – найвища цінність кожної держави.

Примітка. Гендерний інтерактивний театр Центру гендерної освіти створений у 2009 році на базі Луцького педагогічного ко­леджу за сприяння ВОГО «Гендерний центр» у рамках проекту «Гендер – у школу» за підтримки посольства Фінляндії в Україні та МГО «Школа рівних можливостей» (м. Київ) на волонтерських засадах.

Віта ШЕПЕЛЯ.